3x3=100

1997.gada decembrī Trīsreiztrīs (3x3) Austrālijas padome izdeva grāmatiņu 3x3=100, Jāņa Dūšeļa iekārtojumā.

Šī grāmatiņa tika izdota 100.3x3 nometnes notikšanas gadījumā un viņa ir vērtīgs avots tiem, kas meklē informāciju par 3x3 vispār un par nometnēm no sākuma gadiem līdz 1997.gadam. Grāmatas eksemplārus (papīrā) var iegādāties no Arņa Siksnas, rakstot uz a.siksna@uq.edu.au.

Saturs

Grāmatiņā ietilpst pārdomas, pārskati un statistika par pirmajām 100 3x3 nometnēm.

Ievadvārdus sniedz 3x3 kustības dibinātāja Līga Ruperte un vispārēju apskatu raksta Biruta Abula. Seko pārskati par 3x3 darbību visās pasaules malās:

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00268