3x3 Garezerā Raiņa un Aspazijas zīmē


Jau 35. reizi GVV skolēniem uz pēdām sekoja trīsreiztrīsinieku saime, ar nometni no 9. – 16. augustam noslēdzot šīs vasaras bagātīgo pasākumu klāstu Garezerā.  162 dalībnieki, gan jauni, gan vecāki, ģimenes un vieninieki,  bija ieradušies no dažādiem štatiem ASV un Kanādas, ieskaitot 15 no Latvijas.  Ļoti priecēja kuplais bērnu pulks – 47!  Arī  jauniešu netrūka, un viņu darbs gan bērnu programmu vadībā gan citur bija ļoti nozīmīgs.  Bijām lepni un priecīgi redzot jauno paaudzi čakli strādājot un ne mazāk čakli rādot savu dziesmu un danču māku vakaros, “nīkšanā”, kopā ar vecāko paaudzi.  Bezgala jauki bija redzēt arī  Garezera 3x3 veterāņus.  Nometni jau vienpadsmito gadu veiksmīgi vada Maija Zaeska, kurai šogad daudz palīdzēja līdzvadītājas Daiga Rūtiņa un Larisa Kaļiņa.


Garezera 3x3 nometnē bija 12 ievirzes vai nodarbības pieaugušajiem, bet bērniem arī, trīs vecuma grupās, bija bagātīgs klāsts interesantu nodarbību.  Kopumā ieviržu piedāvājums bija visnotaļ klasisks, taču vadītāju pulkā redzami arī jauni vārdi.


Raiņa 150 ievirzi vadīja Vilis Inde,  advokāts un mākslas galerijas īpašnieks Teksasā . Viņš  ir ieguldījis milzu darbu tulkojot Raiņa “Zelta zirgu” visām paaudzēm baudāmā angļu valodā.  Vilis stāstīja ne tikai par šo lugu un savu darbu to tulkojot, bet arī par Latvijas atmodas laika vēsturi un Raiņa un Aspazijas dzīvi un darbiem.  Pārrunas bija dzīvas un interesantas.  Nometnes dalībnieki varēja iegādāties Viļa tulkoto grāmatu.  


Kā vienmēr, populāra bija politikas ievirze, kuru šogad vadīja žurnālists Ansis Bogustovs, kurš vada Latvijas Radio 1 programmu “21. gadsimta latvietis ārpus Latvijas.”  Ievirzes dalībnieki pārrunāja dažādus politiskos procesus Latvijā, ieskaitot Saeimas vēlēšanu, ministru kabineta sastādīšanu  u.c.  Pēc Anša domām pēdējo 20 gadu nozīmīgākie politiskie notikumi Latvijā ir iestāšanās NATO un ES.  Ansis savā ASV pavadītajā laikā veica vairākas intervijas savam raidījumam.


Vienmēr populāra ir arī folkloras ievirze, kuru šogad vadīja Latvijas viesi Kristīne un Juris Rotbahi.  Ievirzē pārrunāja folklorā sakrātās un saglabātās dzīves gudrības, sadzīves likumus, parašas un ticējumus, kas mūsu senčiem palīdzēja dzīvot un kas tagad mums palīdz izzināt un kopt tautas tradīcijas.  Dziesmas un rotaļas ievirzē darīja dzīvas gadskārtu ieražas.  


Interesanta bija mūzikas ievirze, kuru vadīja Juris Ķeniņš no Kanādas, komponists, diriģents, instrumentu spēlētājs un skolotājs.  Pārrunās svarīgas temas bija dziesmu svētki , latviešu mūzika un komponisti.  Juris arī vadīja nometnes kori.


Vienmēr jautra un smaržīga bija latviskās virtuves ievirze, kuru vadīja Elga Pone.  Aukstās zupas, Jāņu siers, rupjmaize, pīrāgi, plāts maizes , ūdens kliņģeri…  Pārrunas ne tikai par ēdiena gatavošanu, bet par visādām paražām un dzīves gudrībām.  Ja pastāvēja Saulgriežu virtuves durvīs kādu laiku ar īpaši bēdīgu seju, tad kādreiz palaimējās un varēja kaut ko dabūt garšīgu uzkost!  Mmmm…


Ja redzējāt nometnē kādu kurš sūkstīdamies tirpināja pirkstus, tad varbūt tas bija viens no četriem izredzētajiem, kurš ar Latvijas meistara Eduarda Klinta un viņa dēla Audara  palīdzību no koka gabala pagatavoja sev kokli, ko jau paspēja izmēģināt noslēguma vakarā.  Gandarījums milzīgs, bet darbs nebija viegls! Sāpēja ne tikai pirksti, bet arī muguras…  Citus koka apstrādes darbus varēja strādāt pie Agnāra Cickovska.


Laima Rožkalne ir vitrāžas māksliniece jau otrajā paaudzē, pēdējos gados veiksmīgi aizstājot savus vecākus, ilggadīgos Garezera 3x3 meistarus,  stikla darbnīcā.  Ievirzes dalībnieki stāstīja, ka viņa esot ļoti zinīga talantīga, izpalīdzīga un mīļa.  Darbnīcā tapa skaistas lietas dažādās stikla apdares technikās.


Māksla visiem Lindas Treijas vadībā ir vienmēr bijusi populāra, un katrs galu galā varot būt mākslinieks, ja tikai ļaujas zīmēšanas vai gleznošanas priekam.  Linda, tāpat kā interesantās  zīda apgleznošanas ievirzes meistare Inga Strause-Godejord  ir pie mums ieradušās no Teksasas.  Kas to varēja iedomāties , ka Teksasā atrodami trīs talantīgi jauni latvieši, kuri tā bagātināja Garezera 3x3 programmu!


Tradicionāli rokdarbu ievirzi vadīja Zinta Enzeliņa, kura laikam prot visu! Pie viņas var pagatavot tautas tērpu no augšas līdz apakšai, ja tikai ir pacietība un kaut cik talanta.  Zintai blakus darbojās Ilga Rūtiņa, kura necik sen pati gāja uz 1/2x1/2… Ilga meistarīgi mācīja izgatavot pērlīšu prievītes.


Rotkalšanā mūsu meistari, Vecie bleķi,  Lilita Spure, Andris Rūtiņš un Astrīde Otto kā vienmēr ierādīja ko un kā darīt lai dalībnieki ar pašgatavotām, skaistām rotām varētu piedalīties izstādē nometnes noslēgumā.  Un ne tikai – no viņiem arī daudz ko varēja mācīties par tautas tradīcijām un vēsturi. 


Keramiku jeb podniecību jau otro gadu vada Uldis Stepe.  Kā pieaugušajiem tā bērniem viņš mācīja veidot trauciņus, dzīvniekus un citus mākslas darbus.


Garezera 3x3 lielākais prieks un lepnums bija labi apmeklētās bērnu programmas.  Mazlācīšus ( 0-5 g.v.)  pieskatīja un nodarbināja Laima Zvilna, bērnu dārza vadītāja no Latvijas, ar palīdzēm  GVV skolotājām Kristīni Tuču un Leldi Upīti, arī no Latvijas , un Aleksandru D’Aoust no ASV.  ½ x ½ , (6-12 g.v.,) bija sadalīts vairākās vecuma grupās un viņiem gadskārtu tradicijas ar visu cepšanu, vārīšanu, zīlēšanu, vainagu pīšanu, dziedāšanu un dancošanu  palīdzēja iepazīt gados jaunais, bet darbā ar bērniem jau pieredzējušais Guntis Rūtiņš ar Latvijas viešņām Jolantu Bogustovu un palīdzēm Anniju Matisoni, Paulu Pastori un Katrīnu Vildavu.


Vakara programmas bija daudzveidīgas un interesantas – netrūka ne politikas ne Raiņa, ne mūzikas,  bija ugunskurs, šķēršļu gājiens ar atbilstošu tēmu – “Saule, Pērkons, Daugava”, iepazīšanās vakars un noslēguma sarīkojums ar ieviržu uzstāšanos, uzkodām, dziesmām un dančiem.  Bija koncerts, kur netrūka klasiskās mūzikas Jura Ķeniņa (čella), Pētera Brieža un Andas Prātiņas (vijoles), kā arī Āra Stepes (klasiskā ģitāre) izpildījumā, ne tautas mūzikas, ko izpildīja Eduards un Audars Klinti (paštaisītas dūdas), un dalībnieki no folkloras kopām Teiksma, Lini, un Sudrabavots no ASV un Savieši un Saucējas no Latvijas.


Iznāca divi skaisti, krāsaini, interesanti numuri nometnes avīzes “Lauztās priedes,” redaktore Maira Bundža un fotografs Sams Knochs.


Tūlīt pēc noslēguma vakara programmas prāva grupa darbinieku devās uz Katskiļu 3x3 lai nākošajā dienā sāktu tur visu no jauna.  Laimīgi,  kaut arī noguruši!   Viss bija jauki, nebija ne ko pielikt ne atņemt, taču varbūt visvairāk iepriecināja tas, ka visur redzējām bērnus un jauniešus, un labs skaits mūsu ieviržu vadītāju liekās nupat, nupat vēl bija pusreizpusinieki un pat mazlācīši.  Ko vēl vairāk var vēlēties!  Paldies visiem!


3x3 Garezera nometnes avīzes var apskatīt www.3x3.lv


Līga Ruperte un Maija Zaeska

Lapu veidoja Gundars Kalniņš (Gundars.Kalnins@3x3.LV)