Latviešu tradicionālā audzināšana 

   Ievirzē apskata tautas tradicionālos audzināšanas līdzekļus — ticējumus un to skaidrojumus, dabas vērojumus un to skaidrojumus, sakāmvārdus, mīklas, teikas, pasakas, rotaļas, spēles, godus, gadskārtu ieražas. Tās laikā dalībnieki tiek aicināti dalīties ar savu pieredzi un kopīgās diskusijās un darbībās meklēt senās un mūsdienu audzināšanas sakarības. Ievirze domāta jauniešiem un pieaugušajiem.

Atsauksmes sūtīt gundars.kalnins@3x3.lv