Alsviķu pag. bibliotēka, kur notiks literatūras ievirze


2007.gada nometne