Trīsreiztrīs Alsviķos

Kontaktinformācija


Dzintra Zvejniece, e-pats: dzintra_zv@inbox.lv

Adrese: Apes iela 8-49, Alūksne LV – 4301, Latvija

Imants Dreiblats , e-pasts: info@aniarda.lvĀzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 2007. gada 1. maijam, rakstot vai zvanot Arnoldam Rupertam, 2141 Brunsink, N.E., Grand Rapids, , USA. Tel. (616)456-8023, fakss (616)456-5963,

e-pasts liga3x3@iserv.net


Dalībnieki no Austrālijas piesakās pie Arņa Siksnas, e-pasts a.siksna@uq.edu.au


4 Marmindie St

Chapel Hill QLD 4069

Australia

Tel +61 7 3378 0319

Fakss +61 7 3365 6899

Izbraukšana uz nometni

8.jūlijā plkst. 10.00 no Dailes teātra stāvlaukuma

Ierašanās Rīgā 15.jūlijā ap plkst. 16.00

Trīsreiztrīs Alsviķos  2007.gadā!

    Jūlija viducī no 8. līdz 15.jūlijam Alūksnes rajona Alsviķu pagastā notiks 33. Pasaules latviešu ģimeņu nometne 3x3 Latvijā.

Alsviķu pagasts atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, gleznainajā Alūksnes augstienē, netālu no Igaunijas un Krievijas robežas. Par novada seno apdzīvotību liecina Aupatu svētbirzs, Vizikoku acu avots, Sprūšu Joņa kalns, vairākas senkapsētas, Celensku un Spidzenieku pilskalni. 18. – 19. gadsimtā Alsviķi bija viens no hernhūtiešu kustības centriem (vēl saglabājies Stāmeru saiešanas nams). Bet Karvā darbojās tolaik Latvijā progresīvākā - Lintenes skola.

    No Vaidavas un Melnupītes krastiem tālu pasaulē devušies arhitekts Pauls Kampe, pasaules rekordists soļošanā Āolfs Liepaskalns, pirmo latviešu muzeju dibinātājs Jānis Greste, tēlniece Lilija Līce, gleznotājs Jānis Selga, zinātņu doktori Māris Atgāzis, Gunārs Bībers, Skaidrīte Cielava.

      Šodien Alsviķu pagasta bērni izglītību iegūst Strautiņu pamatskolā, kas 2008.gadā svinēs 140 gadu jubileju, bijušajā PSRS armijas karabāzē ierīkota sociālas korekcijas izglītības iestāde ”Strautiņi”.  Kopš viduslaikiem Alsviķu pagastā saglabājušas astoņas muižas (Alsviķi, Buliņi, Jaunmuiža, Karva, Krāgaskalns, Nēķene, Rezaka, Tūja). Nometniekus uzņems Alsviķu senās muižas pilī, kur šobrīd atrodas Alsviķu profesionālā skola, kurā mācās cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Katrs tiek aicināts padomāt, kāpēc nometnei izvēlēts vadmotīvs- „Viena saule, tas pats mēness, visiem viena tēva valodiņ’”.

Pēdējos gados ieguldīts apjomīgs darbs vairāku skolas  teritorijā esošu ēku remontos. Ievirzes notiks īpaši iekārtotos skolas mācību kabinetos- gan skolas administratīvajā korpusā, gan pils ēkā. Ir speciāli šūšanas, ēdienu gatavošanas, koka darbu un apavu labošanas kabineti.  Ēdienreizes būs mājīgā ēdamzālē. Zālei ir veikts remonts, un šī telpa ir ieguvusi skaistu senlaicīgu sienas gleznojumu, ko radījuši Alūksnes mākslas skolas skolotāji Anita un Ojārs Vēliņi. Bet nakšņošana būs skolas kopmītnes istabiņās. Tie, kas vēlēsies par atsevišķu samaksu varēs nakšņot pie vietējiem iedzīvotājiem vai viensīcā, kas atrodas blakus skolai un pašlaik tiek rekonstruēta. Kopmītnēs un pilī pakāpeniski turpinās kosmētiskie remonti.

Gatavojoties 3x3 nometnei izveidota Alsviķu 3x3 padome, kurā iesaistīti Alūksnes rajona padomes priekšsēdētājs Laimonis Sīpols un izpilddirektore Gunta Ļuļe, Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs Viktors Litaunieks, Alsviķu pagasta padomes priekšsēdētāja Sandra Zeltiņa, Alsviķu profesionālās skolas direktore Anita Palma un citi, kam rūp veiksmīga nometnes norise.

    Daudzpusīga un interesanta būs nometnes programma. Nometnes laikā plānotas aptuveni 45 teorētiskās un praktiskās nodarbības dažāda vecuma dalībniekiem:

    Kultūras vēsture (ievirzes vadītājs Jānis Polis no Alūksnes, Cēsu astoņsimtgades hronikas sastādītājs), Malēniešu valoda (aicināta vadīt ievirzi Dace Markus, novadniece, tagad Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskolas rektore), Mācība  par Ernstu Gliku (Ilona Riekstiņa no Alūksnes, gandrīz 20 gadus pētījusi E. Glika dzīvi un darbību), Reliģija/ētika (aicināta vadīt Prāv. Ieva Graufelde), Politika (Jānis Peniķis, Lauma Vlasova, Viktors Litaunieks, Alūksnes pilsētas domes mērs), Ģimeņu seminārs (Līga Ruperte, Māra Tupese), Dabas mācība (Inta Sināte, Alūksnes rajona, Malienas pamatskolas skolotāja),  Arheoloģija (ievirzi vadīt aicināts Guntis Zemītis), Trimdas kultūras vēsture (Guntis un Anita Liepiņi), Alsviķu 3x3 koris (Alūksnes skolotāju kora „Atzele”diriģents Jānis Baltiņš un Latvijas koru virsdiriģents Jānis Zirnis), Baltie darbi (Renāte Pilipa un Antra Strazda ( no Alūksnes tautas lietišķās mākslas studijas „Kalme”), Aušana (Mudīte Pētersone, Vija Buhaņevič no „Kalmes”), Āas apstrāde (Līga Sarkane, Agrita Krieviņa, Māra Krūmiņa), Rotu kalšana (Jānis Mednis), Senās tekstilijas (Inese Krūmiņa), Floristika (aicināta vadīt Tatjana Egle no Alūksnes), Latviskā virtuve (Dzidra Šteinberga), Mīļlietiņu gatavošana (Alsviķu profesionālās skolas skolotāja Velga Vimba), Tekstila mozaīka (Aina Antonija no Grobiņas), Okupācija  (Valters Nollendorfs, Uldis Neiburgs), Latviskā Dievapziņa (Maruta Voitkus- Lūkina), Stabuļu mācība (Alūksnes pilsētas sākumskolas skolotāja, Alūksnes skolotāju kora „Atzele” diriģente Ina Perevertailo),  Metāla kalšana (metālkalšanas amata meistars no Alūksnes Laimonis Bāliņš), Zīda apgleznošana (Aina Stroda), Keramika (Gundega Peniķe un Alūksnes rajona keramiķi Uģis Puzulis, Arvīds Pīgozņa), Deja un kustība (aerobikas un deju skolotāja no Alūksnes Ingūna Dovgāne), Laika plānošana (Linda Pavlovska no Rīgas), Leļļu teātris (aicināti vadīt Laila un Jānis Kirmuškas), Koka skulptūras no zariem (koka darbu meistars no Alūksnes Harijs Stradiņš), Vilku mācība (Jānis Atis Krūmiņš), Tīmeklis- 3x3 mājas lapas veidošana (Gundars Kalniņš), Teātris (Āija Liepiņa – Stūrniece), Gleznošana (Alūksnes mākslas skolas pasniedzēja Lilija Kukle), Animācija (Dace Liepa un Jānis Sausnītis no studijas „Dauka”), Literatūra, Žurnālistika, Folklora, Jauniešu klubs,  Folkloras dejas, Mūzika, Cepuru pīšana, Sports, ½ x ½- nodarbības bērniem no 3-7 gadiem, Bēbīšu skola un citas.

    Par nometnes neatņemamu sastāvdaļu jau kļuvuši: dažādi vakara pasākumi, Saules daudzinājums, Svecīšu dievkalpojums, izstādes, koncerti, sporta aktivitātes, dziedāšana, danč  un citas interesantas nodarbes. Ceram, ka arī Rasmas Lielmanes, Venta Zilberta un Alūksnes mūzikas skolas vijolnieku ansambļa muzikālais priekšnesums priecēs nometnes dalībniekus.

    Nometnes laikā apskatīsim arī citas Alūksnes rajona vēsturiskās vietas- Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeju, Alūksnes pilsētu, Veclaicenes, Apes un Jaunannas dabas un kultūrvēsturiskos objektus, bijušo PSRS armijas kodolraķešu bāzi Zeltiņu pagastā, Pededzes un Liepnas pagasta piedāvājumu.

    Paldies par ziedojumiem Latvijas 3x3 nometnēm un būsim pateicīgi par atbalstu arī Alsviķu 3x3 nometnei.

    Aicinām jūs uz krāšņo, interesanto, noslēpumaino Alūksnes novadu. Alsviķi 2006.gadā ieguva Alūksnes rajona sakoptākā pagasta titulu un Vidzemes novada balvu nominācijā “Kultūrvides veidošana pašvaldībā”.  Pagasts ar sakopto apkārtni ne tikai priecēs, bet arī veicinās ikviena 3x3 nometnes dalībnieka radošo darbu un atpūtu.

    Āzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 2007. gada 1. maijam, rakstot vai zvanot Arnoldam Rupertam, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA.  Tel.(616)456-8023, fakss (616)456-5963, e-pasts liga3x3@iserv.net   Austrālijā pieteikumus pieņem Arnis Siksna, 4 Marmindie St., Chapel Hill, Q 4069, Australia.  Tel 61-7-3378-0319, e-pasts a.siksna@mailbox.uq.edu.au   Āzemju dalībnieku dalības maksa ir $200.- (US) par personu, bet ne vairāk kā $500.- (US) par kodolģimeni.

    Otrā nometne 2007. gada vasarā Latvijā notiks no 22. – 29. jūlijam, Laidzē, Talsu rajonā.  Informācija par 3x3 atrodama mājas lapā www.3x3.lv

    Nometnes vadītāji Dzintra Zvejniece un Imants Dreiblats2007.gada nometne