26. nometne

Nometnes Zīme

Naudītes pagasts

Dobeles rajons


2003. gada 20.-27. jūlijs


Nometnes vadītāji- Dzintra Zvejniece, Imants Dreiblats


Nometnes avīze- Ceļamaize


Nometnes ievirzes un to vadītāji

Rīta ievirzes

Ģimeņu seminārs- Līga Ruperte, Gunta Jakovela

Latviskā dzīves ziņa- 21. gs. latvietim - Tupešu Jānis

Literatūra - Valters Nollendorfs, Aija Štosa

Arheoloģija - Guntis Zemītis, Andris Vēveris

Ar vijoli pa pasauli - Rasma Lielmane

Zirgu mācība - Dzintra Neilande

Jauniešu klubs - Kārlis Krūmiņš

Rotaļlietu gatavošana- Velga Vimba, Daina Rudzīte

Metāla kalšana - Jānis Smilga, Mārtiņš Smilga

Zīda apgleznošana- Aina Strode

Gleznošana - Aija Prince

Dabas mācība - Zigrīda Jansone, Anna Āze

Senās tekstilijas - Inese Krūmiņa

Leļļu teātris - Laila un Jānis Kirmuškas

Keramika, papīra plastika- Gundega Peniķe, Vija Liepa


Pēcpusdienas ievirzes

Zemgales vēsture - Andris Tomašūns

Politika - Lauma Vlasova, Jānis Peniķis

Folklora - Iveta Tāle, Velta Leja

Reliģija un ētika - Daira Cilne

Cepuru gatavošana no kļavu lapām un doņiem – Albīna Kokorēviča, Sandra Vorkale.

Latviskā virtuve- Māra Didže, Dzidra Šteinberga, Mārtiņš Rītiņš

Adas apstrāde, grāmatu iesiešana - Līga Sarkane

Rotu kalšana- Inita un Vitauts Straupes

Pašaizsardzības mācība - Egils Helmanis

Vilku mācība - Uģis Treide

Trauku apgleznošana - Ivanda Spulle

Ādas apstrāde –Inita Kačevska


Pievakares ievirzes

Es un ģimene-pārrunas un vingrinājumi(tikai pieaugušajiem)-Mārīte Priekule, Vineta Gončare

Žurnālistika- Daiga Bitiniece, Agrita Krieviņa

Floristika- Rita Ciemermane, Aiga Kalniņa, Aina Antonija

Folkloras dejas - Gunārs Strods, Dace Visocka

Sports - Jānis Zāgmanis,Vija Mame, Ilga Elksnīte

Apvārsnis- katru dienu cits viesis

½ x ½ - nodarbības bērniem no 3 – 7 gadiem-

Kristīne Krastiņa – Indāne, Sarmīte Sedliņa, Aiva Vismane

Jauniešu pārrunas

Gunta Jakovela, Sandis Ratnieks


Apguldes 3x3 avīzes redakcija- Lolita Lūse, Uldis Siliņš, Ieva Kalniņa, Agrita Krieviņa, Gundars Kalniņš, Sanita Ločmele


20. jūlijs

14.00 - Nometnes kultūras programma

nometnes atklāšana

• Apguldes arodvidusskolas jauniešu deju kolektīvs (vadītāja Līga Kozlovska) 15.00 - koncerts ar putēju orķestra "Vecauce" piedalīšanos 17.00 - tikšanās ar rakstnieku Gunāru Birkmani 18.00 - Aijas Princes gleznu izstādes atklāšana 20.00 - Iepazīšanās vakars, Dobeles mūziķu vakars

  • Astrīda Klāsone
  • Jolanta Darginoviča
  • Alla Pīlapa
  • Vija Embovica

21. jūlijs

20.00 - tikšanās ar Uldi Siliņu, grāmatas "Mēs esam carnikavieši" prezentācija 22.00 - "Brīvais mikrofons" ar nometnes dalībnieku priekšnesumiem

22. jūlijs

09.00 - 10.00 - Rīta lekcija par saimniecisko darbību Dobeles rajonā - Dobeles rajona

padomes pārstāve G.Smilga

17.00 - 19.00 - Anita Apele (Austrālija) - referāts par dramaturgu Jāni Balodi

20.00 - tikšanās ar Kārli Streipu

22.00 - koncerts

• Zanes Ludboržas privātstudijas akordeonistu kvintets 23.30 - "Dzeja lukturu gaismā" ~ dzejnieka Livara Jankovska dzeja

23. jūlijs

09.00 - 10.00 - Rīta lekcija - Tupešu Jānis - Latvju raksti amerindiāņu sakrālajā folklorā

17.00 - 19.00 - Uldis Neiburgs, Valters Nollendorfs - lekcija un diskusija par Latvijas okupācijas vēstures problēmjautājumiem

20.00 - Tērvetes pagasta amatierteātra "Tīne" izrāde P. Putniņš "Es savos zābakos".

22.00 - koncerts

  • Dobeles rajona skolotāju koris "Sidrabe" (vad. Jānis Zirnis)

Dobeles tautas deju kolektīvs "Dzīpars" (vad. Māra Krūmiņa) 23.30 - Dzejnieka Aivara Jankovska grāmatas "Vējš aiznesīs" lasījums


Par nometnes neatņemamu sastāvdaļu jau kļuvuši dažādi pasākumi: referāti, tikšanās, teātra izrādes, daudzinājums, izstādes, koncerti, sporta aktivitātes, dziedāšana, danči un citas interesantas nodarbes.

Nometnes laikā tika apskatītas Dobeles rajona vēsturiskās vietas- Dobes kalni, Vecauces, Lielauces, Mežmuižas, Bēnes, Dobeles, Bērzes, Auces pilis, parki un baznīcas. Notika iepazīšanās ar vēstures liecībām un novadniekiem Dobeles novadpētniecības muzejā, rakstnieces Annas Brigaderes memoriālajās mājās "Sprīdīši", Latvijas valsts dibinātāja- prezidenta Kārļa Ulmaņa muzejā "Pikšas", selekcionāra Pētera Upīša piemiņas muzejā un Dobeles novada grāmatnieku muzejā "Ķipi".Radīts Zaļeniku 3x3 nometnē