Kad piesitas latviskais: Garezera 3x3 Amerikā


Jau otro gadu Garezera 3x3 atkal varēja notikt klātienē - pēc diviem ilgiem kovidpandēmijas iespaidotiem gadiem, kad nometne ritēja tikai zūma lodziņos! No 6. līdz 13. augustam 115 latvieši no Amerikas, Kanādas, Francijas un Latvijas pulcējās Latviešu centrā Garezers, lai dzīvotu, dziedātu un dziedinātu, jo nometnes vadmotīvs bija - dziesma. Viņi brauca uz 3x3, lai runātu latviski, iemācītos ko jaunu tā sauktajās amatnieku un pārrunu ievirzēs, kopā dziedātu, dancotu, spēlētu, smietos un, galu galā, satiktu vecos draugus un iepazītu jaunus.

group-photo orig

Garezera 3x3 dalībnieku kopbilde. Foto: Samuels Knochs III


Latvisko draudzību vērte

Iepazīšanās vakarā tieši veco draudzību vērtību uzsvēra pieredzējusī 3x3-niece Ieva S Johnson, kura dalījās pieredzē, ka tieši 3x3 nometnē iegūtās draudzības viņas pašas dzīvē ir bijušas ļoti nozīmīgas. Un nav jau nekāds brīnums - 3x3 nometņu uzdevums ir veicināt latviešu kopību, stiprināt ģimenes; paplašināt latviskās zināšanas un sekmēt draudzības.

6 365312340 657721193055237 5080322021665041774 n

Garezera 3x3 vadītājas (no kreisās) Daiga Rūtiņa, Māra Linde un Maija Zaeska. Foto: Ieva Freinberga. Foto: Ieva Freinberga.

Draudzības, kas rodas latviskā vidē 3x3 nometnēs, ir ļoti nozīmīgas, to apstiprina arī viena no 3x3 vadītājām Maija Zaeska, kura šogad nometni rīkoja kopā ar Māru Lindi un Daigu Rūtiņu.

Tā kā Garezerā meklējams pats 3x3 nometņu sākums, jo tur 1981. gadā notika pati pirmā 3x3, tad Maija labi redz, kā mazie bērni, kas paņemti līdzi uz nometni, ar gadiem izaug un veidojas par latviešiem.

9 365300165 657721656388524 6497745397241420077 n

1/2x1/2 ar Rutu Kanteruku. Foto: Samuels Knochs III

“Piemēram, runājot par manu meitu Amandu un Elgas Pones meitu Zintu…” stāsta Maija. “Abas teica, ka viņām tas latviskais piesitās, kad viņām bija 10 un 12 gadi - tepat Saulgriežu virtuvē, kad abas sēdēja vakara nīkšanā, kur visi dziedāja. Un tagad to pašu es redzu viņu bērniem - viņi savā 12, 13 un 16 gadu vecumā sēž nīkšanā un, ja prot dziesmu, tad dzied līdzi. Viņiem tā lieta sāk interesēt.”

Maija stāsta, ka Garezera 3x3 nometnē atgriežas jaunieši, kuri te savulaik kā bērni bijuši kopā ar vecākiem vai vecvecākiem, taču studiju laikā attālinājušies: “Tomēr, kad viņi izveido ģimeni un pašiem piedzimst bērni, tad viņiem latviskais atkal kļūst svarīgs, jo tad ir, kam dot tālāk.”


Aizraujoši katru dienu

Diena Garezera 3x3 iesākās ar rīta vingrošanu Vēja kalnā.

Sekoja pārrunu ievirzes: folklora (vad. Dace Veinberga, Kanāda), literatūra (vad. Inguna Bauere, Latvija), mitoloģija jeb “Kam ticēja senais latvietis?” (vad. Austris Grasis, Latvija), psiholoģija jeb “Kādi vārdi, tādi uzskati” (vad. Spuru Atis).

10 365256569 658304349663588 8829434911615736295 n

Vakara viesis Austris Grasis ar sievu Ievu Freinbergu stāsta par Pasaules latviešu mūzikas centru Vienoti mūzikā. Foto: Samuels Knochs III

Neiztrūkstošas bija arī amatnieku ievirzes: latviskā virtuve (vad. Anita Grīnbande), podniecība (vad. Uldis Stepe un Indra Zīmele), klūgu pīšana (vad. Olga Baltmane), kūpināšana (vad. Lauris Rožkalns), linogriezumi (vad. Laima Rožkalne), māksla visiem (vad. Rita Grendze), kokgriešana (vad. Valdis Liepa un Allen D'Aoust), rokdarbi (vad. Zinta Enzeliņa un Mirdza Avena, abas no Kanādas), rotkalšana (vad. Lilita Spure, Astrīde Otto un Pēteris Avens), koklēšana (vad. Dace Veinberga, Kanāda).

Tāpat bija arī bērnu ievirzes, kuras Rūta Kanteruka (Latvija) vadīja kopā ar septiņiem jaunākās paaudzes palīgiem.

Protams, kārtīgiem 3x3-niekiem arī vakars ir piepildīts. Pilnu zāli pulcēja gan tikšanās ar valodnieku un folkloristu, 3x3 lektoru ar daudzu gadu desmitu pieredzi visā pasaulē Austri Grasi no Latvijas; rakstnieci Ingunu Baueri no Latvijas un etnoastronomu Kalvi Ceru no Amerikas.

13 365809503 658465939647429 9085073865462795132 n

Jaunieši nīkšanas dančos lec uz nebēdu. Foto: Ieva Freinberga

Tāpat liela piekrišana bija Gudrīšu spēlei, kuru izveidoja Ingrida Erdmane, to kopā vadot ar Zintu Poni. Liela smiešanās bija arī ugunskura vakarā, kad katras ievirzes dalībnieki ar humoru pārējiem rādīja, ko nedēļas laikā jaunu iemācījušies.

14 367369574 659540686206621 5865572087682622450 n

Nīkšanā bija tematiskie vakari. Šoreiz izdzied Latvijas Dziesmu svētku repertuāru. Foto: Ieva Freinberga

Savukārt rokdarbu izstādē tika izrādītas visas lietas, kas nedēļas laikā bija pagatavotas. Žēl, ka latviskās virtuves ievirze nevarēja parādīt nebeidzami gardo debesmannā, karstos pīrāgus un vēl citus kārumus, jo gardās smaržas, kas katru dienu plūda no virtuves, darīja savu, un arī 3x3-nieki ir tikai cilvēki.

5 366888780 659540652873291 5718699960265966669 n

Kad puiši vakarā paši atrod kokles, koklē un dzied. Foto: Ieva Freinberga

Un kur nu vēl tradicionālā nīkšana ar dančiem un dziedāšanu, kurai katru reizi bija sava tematika - latviešu tautas dziesmas, ziņģes, Latvijas dziesmu svētku repertuārs utt. Bija arī azartisks zoles vakars, un 3x3-nieki prasīja vēl.

Jāpeimin, ka nometnes avīzi “Dzīvo. Dziedi. Dziedē” divos numuros izdeva Maira Bundža, Sams Knochs III un Ieva Freinberga (Latvija).

Kad ārā jau kādu laiku bija piķa melna nakts, kur dzirdēja tikai cikāžu čirkstināšanu un šad tad melnajā tumsā uzmirdzēja pa jāņtārpiņam, 3x3-nieki devās gulēt, lai rīt sāktu atkal jaunu dienu.


Latviskais piedzīvojums

Vaicāta, vai ir saskaitījusi, cik 3x3 nometnes Garezerā ir rīkojusi, Maija Zaeska atsmej, ka tiešām nav skaitījusi, šķiet, ka vismaz 15, bet varbūt ir vairāk.

Kāpēc viņa to dara? - Maija stāsta, ka strādājusi par skolotāju, bet nu jau 23 gadus ir pensijā. Taču viņa ieradusi vienmēr ko rīkot un būt atbildīga par kaut ko. “Man interesē latviskās lietas,” stāsta Maija. “Esmu precējusies ar amerikāni, kurš tiešām nemaisās manās darīšanās, un šis ir mans latviskais piedzīvojums. Man tas ir vajadzīgs, tāpēc to daru.”

17 366914707 659540606206629 6185019732052284795 n

Vakardziesma pie ugunskura. Foto: Ieva Freinberga

Maija teic, ka viņai patīk būt kopā ar citiem latviešiem, kuriem ir līdzīgi: “Te ir daudz māšu no jauktajām laulībām - viņas atbrauc ar bērniem, bet tēvi paliek mājās. Tā ir viena no trimdas realitātēm. Šajās ģimenēs bērni vēl runā latviski un viņiem patīk te braukt, būt 3x3 latviskajā vidē.”

Ko viņa vēlēja šī gada 3x3-niekiem? - “Draudzību,” smaida Maija, “lai viņi aiziet mājās laimīgi par to, ka kaut ko jaunu ir ieguvuši un iemācījušies! Un jaunas draudzības atraduši! Un arī vecās draudzības… Mēs jau manām, ka daži te ir atbraukuši, lai satiktu vecos draugus. Tas ir ļoti svarīgi. Man šķiet, ka jau pirmajā dienā var manīt, ka cilvēki ir laimīgi.”

Par visām 3x3 nometnēm pasaulē vairāk informācijas meklē: 3x3.lv.

3

Vakara viesis Austris Grasis ar sievu Ievu Freinbergu stāsta par Pasaules latviešu mūzikas centru Vienoti mūzikā. Foto: Samuels Knochs III


Autore: Ieva Freinberga, Latviesi.com

Foto: Ieva Freinberga un Sams Knochs III

© Gundars Kalniņš 2023