3x3 nometne Kalnos  2005. gada 10. -17. jūlijs


ZIME3x3 kalnu

Nometnes daudzinājuma tēma bija ozols vīrišķā spēka, auglības simbols.

Nometnes avīze Kalnā Kāpējs.

Nometnes vadība: Daiga un Aldis Bitinieki

Darba grupā: Kalnu vidusskolas direktore Zenta Klaipa,  tūrisma speciālists Raimonds Klaips, Kalnu kultūras nama direktore Ligita Ķiene, Saldus rajona kultūras valsts inspektore Zaiga Upeniece, Saldus rajona padomes un Nīgrandes pagasta padomes priekšsēde Indra Rassa, Nīgrandes pamatskolas skolotāja Maija Eņģele, folkloristes Sarma Ūpe, Linda Kunstmane, Ina Celitāne.

Nometnes avīze - Rasma Zvejniece (Balvi), Uldis Siliņš (Austrālija), Sandra Diņģele (Kalni), Agrita Krieviņa (Rīga), Anita Liepiņa (Kanāda), Kārlis Rokpelnis (Skaņkalne)

Nometnes TV - Ieva Benefelde, Alans Perševics (Skrunda)


Ievirzes un to vadītāji 

Jauniešu pārrunas  (Džineta Skrinda) 

Bēbīšu skola (Dina Ceple)

Ganiņu gaitas (Anita Ieriķe)

Ģimeņu seminārs (Līga Ruperte (ASV), Māra Tupese (ASV))    

Politika (Lauma Vlasova (Krievija), Jānis Peniķis, Jānis Priedkalns (ASV))

Arheoloģija (Guntis Zemītis)

Trimdas kultūras mantojums (Guntis Liepiņš (Kanāda)) 

Tautas dziedniecība (Ilze Ābele u.c.) Balss attīstīšana (Dace Prūse)

Klūdziņu pinumi (Juris Ventaskrasts)

Floristika (Ligita Ķiene)

Keramika (Laima, Valdis Jaunskungi, Gundega Peniķe (ASV)

Žurnālistika un karikatūra (Rasma Zvejniece, Agrita Krieviņa)

Skulptūras no koka (Maija Eņģele)

Cepuru pīšana no doņiem (Sandra Stare)

Rotkalšana (Andris Garokalns, Andris Grebis, Andris Aleksejenko)

Puzuru gatavošana (Sandra Vorkale)

Animācija (Dace Liepa)

Koka darbi (Jānis Krūmiņš)

Aušana bez stellēm (Inese Krūmiņa)

Ētika un reliģija (Daira Cilne (ASV))

Folklora (Māra Mellēna, Valdis Muktupāvels)

Dabas brīnumi (Anita Ieriķe) 

Psiholoģiskā labsajūta un veselība  (Solveiga Miezīte (Kanāda))

Baltu valodas (Austris Grasis, Vācija)

Latvijas vēsture (Andris Tomašūns)

Latviskā virtuve (Dzidra Šteinberga (Kanāda))

Rotkalšana (Andris Garokalns,  Andris Grebis, Andris Aleksejenko) 

Aušana ar stellēm (Rita Gustiņa)

Metālkalšana (Indars Ābele)

Cepuru gatavošana no kļavlapām (Sandra Vorkale)

Teātris (Māra Ķimele)

Stikla apgleznošana (Džineta Heringa)

Vilku mācība (Jānis Atis Krūmiņš)

Teātris bērniem (Ārija Stūrniece)

Vilceņu mācība (Daina Klints)

Rotaļas un tautasdziesma visai ģimenei (Ilga Reizniece) 

Sporta ievirze (Ainars Zankovskis)

Nometnes koris (Aira Birziņa )

Dabas takas (Maija Eņģele)

Danči, nīkšana (Ilga Reizniece, Andris Davidonis, Inga un Zane Stafeckas, Dace Prūse, Sarma Ūpe)

                                 

                   


Par vadītājiem

Nometnes vadītāji Daiga un Aldi Bitinieki.

Daiga ir žurnāliste, kopš 1998. gada Kuldīgas rajona laikraksta Kurzemnieks galvenā redaktore. Aldis ir būvinženieris, šobrīd  SIA Būves un būvsistēmas projektu vadītājs. Trīs meitas Laura, Monta un Anete. 3x3 kustībā kopš 1995. gada Alsungas nometnes. Daiga parasti vada žurnālistikas ievirzi vai veido nometnes avīzi. Pirmā nometne, ko Bitinieku ģimene vadīja, bija Skrundā 2002.gadā.

„3x3 stiprina mūs un saliedē, bērni nometnē dzīvojuši gaisotnē, kādas nav ikdienā, nostiprinājuši latviskās vērtības savā apziņā. Esam iemācījušies strādāt komandā.” 


Par nometni

Kalnu nometne savas mājvietas atrada Saldus rajona Nīgrandes pagasta apdzīvotā vietā Kalni. Tur ir pasakaini jauka, zaļa, kopta vide ar vēl slavenā kolhoza Jaunais komunārs laikos uzceltām skaistām ēkām, ko vietējie pratuši uzturēt un saglabāt. Nometnē darbojās 361 dalībnieks no astoņām valstīm. Bija 19 Jāņi, 9 Andri, 8 Sandras, 6 Ievas un Annas, piecas Māras.

Kalnu vidusskolas direktore Zenta Klaipa, kas nometnes sagatavošanā bija ieguldījusi milzīgu darbu, enerģiju, jau nometnes otrajā dienā sacījusi: “Jūtos brīnišķīgi. Mani dara laimīgu tas, ka te notiek. Tas starojums no cilvēkiem tas eksistē. To saņemu no visām pusēm.”

Nometne sākās neparasti – ar  takas izkopšanu līdz vietējai Skutules upītei. Tur otrā krastā gulēja Skutules akmens, ko nometnieki nomazgāja un ar Gunta Eniņa palīdzību izmērīja. Taka palika Kalnu iedzīvotāju lietošanā un skolēnu mācībām ar ieceri izkopt to līdz Ventai. Bet otra nometnieku grupa Jura Ventaskrasta vadībā iestādīja 10 dekoratīvus kociņus kā dāvanu Kalnu vidusskolai. Šīs nometnes īpatnība bija ēkas konfigurācija – proti, savstarpēji savienotas visas telpas –  skolas, kultūras nama, viesnīcas, sporta zāles, dušu, virtuves, ēdnīcas utt. Ja būtu lietus lijis, to neviens i nepamanītu!

Ar Zentas un Raimonda Klaipu atbalstu bija izstrādāti pieci dažādi ekskursiju maršruti, bet māksliniece Maija Eņģele katru pēcpusdienu aicināja interesentus mazajās ekskursijās, iepazīstot gan  Rožkalnu dendroloģisko dārzu, gan guļbūvju tapšanu, gan dabas takas un kultūrvēsturiskas vietas.

Nometnē teātra ievirzi vadīja režisore Māra Ķimele, kas bija sapulcējis daudzus viņas talanta cienītājus. Bet ciemos bija atbraukuši daudzi interesanti ciemiņi, tai skaitā  mācītājs Juris Rubenis, Latvijas Institūta direktors Atis Lejiņš, literāts Valters Nollendorfs. 

Daudziem nometne atmiņā palikusi ar saistošo, kaut grūto nakts orientēšanās trasi, daudziem ar skanīgo dziedāšanu no augstā kultūras nama jumta. Interesanta bija lietuviešu folkloras kopas Leckava viesošanās Kalnos. 

Nometne izdevās ar daudzu atbalstu. Tie ir PBLA izglītības padome, Latvijas 3x3 padome, Saldus rajona un Nīgrandes pagasta padome, SEB Unibanka, Hansabanka, Valsts Kultūrkapitāla fonds, SIA Saldus maiznieks, SIA Ozols, Saginavas latviešu klubs, Vilis Mileiko no Kanādas un Kalnu vidusskola, bērnudārzs un kultūras nams, kā arī laikraksti Saldus Zeme un Kurzemnieks.


© 3x3 Gundars Kalniņš 2015