Sveiks, draugs Kocēnos!

 

Ja Tevi interesē Latvija, latvieši no visas pasaules malām, latviska, tuva un savstarpēji bagāta kopā būšana, gaidīsim tevi 3x3 saietā Kocēnos 2012. gada no 8. līdz 15. jūlijam. Tev tikai jāuzraksta vēstule, jāpastāsta mums, kādēļ latvietība ir svarīga tieši tev un ģimenei, un kādēļ gribat piedalīties 3x3 saietā. Varbūt tieši tu saņemsi uzaicinājumu veselu nedēļu baudīt Valmieras puses kultūrvidi, līdzīgi domājošu cilvēku atbalstu un latviskas aktivitātes vairāk nekā 25 ievirzēs.

   Par mums. Mēs esam Dina un Reinis Cepļi, četru bērnu vecāki. Savā ikdienas dzīvē Reinis ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma vadītājs, bet Dina – ārste, kas sagaida šaja pasaulē ierodamies mazuļus. Kopā ar saviem bērniem Doru (16 g.), Justu (10 g.), Jāni (5 g.) un Madi (1 g.) esam ilggadēji 3x3 kustības dalībnieki un atbalstītāji. Mēs esam iemēģinājuši savus spēkus saieta darbā vadot ievirzes, bet šogad mums uzticēts godpilnais uzdevums izlolot savu pirmo 3x3 saietu Kocēnos.

   Par saieta tēmu esam izvēlējušies savdabīgu dabas fenomenu – atālu – pēc noganīšanas vai nopļaušanas ataugušu zāli. Ir pārsteidzoši vērot, ka, neskatoties uz to, kāds spēks zāli piekļāvis zemei, tā ataug. Tiklīdz ir pagājis laiks, kas nepieciešams, lai sakopotu saknēs esošo spēku, zāli zeļ no jauna. Tā arī Kocēnu 3x3 saieta nedēļā kopsim savās saknēs esošo spēku un raudzīsim ieraudzīt jaunas iespējas savai izaugsmei. Aicinām mūs katru pārdomāt sevī mītošos, neizsīkstošos resursus, lai varam stiprināt un bagātināt cits citu.

  Mūsu izraudzītā vieta Kocēni atrodas tikai pāris kilometru attālumā no Valmieras. Teritoriālās reformas rezultātā Kocēni kļuvuši par Kocēnu novada centru, apvienojot Kocēnu, Bērzaines, Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagastus. Kocēnu novada vēsture sniedzas 800 gadu senā pagātnē. Daļu Kocēnu pagasta veido Gaujas Nacionālais parks ar saviem dabas pieminekļiem. Gleznainā apkārtne un Zilā kalna tuvums dara šo apvidu īpaši pievilcīgu tūristiem un dabas mīļotājiem. Skautu kustība, slavēna Kocēnu zirgaudzētava, jaunā florbola halle ir tikai neliela daļa no tā, kas nes Kocēnu vārdu pasaulē. Šeit mīt darbīgi, uzņēmīgi, stipri un radoši ļaudis, kas apņēmušies mūs visus sagaidīt, uzņemt un izmitināt savās mājās. Piedzīvosim visi kopā šo rosības pilno, latvisko nedēļu!

   Mūs gaidīs liels pagalms, ko no visām pusēm ieskauj koki un senās Kokmuižas pils ēkas – pamatskola, atjaunotais kultūras centrs un sporta nams. Turpat netālu atrodas bērnudārzs, kā arī neliela atpūtas bāze, kas palīdzēs mums visiem nodrošināt apmešanos. Gulēsim praktiski un askētiski – uz matračiem uz grīdas skolas klasēs un bērnudārza telpās, tomēr tiem, kam nepieciešams lielāks komforts, mēģināsim rast individuālus risinājumus kāda kocēnieša ģimenē vai tālākās atpūtas vietās. Būs pieejams siltais ūdens un darbosies dušas. Uz ēdienreizēm pulcēsimies pamatskolas ēdamzālē un turpat netālu novietotā ēdināšanas teltī.

   Darbošanās saietā notiks trijos cēlienos – rīta ievirzēs, pēcpusdienas un pievakares ievirzēs. Ievirzes vadīs paši trīsreiztrīsnieki, Latvijā un pasaulē pazīstami lektori un sava amata meistari no dažādiem Latvijas novadiem.

  Savas saknes apzināsim un kopsim ievirzēs Latvijas vēsture bildēs, latviskā virtuve, latviskie godi, Dievturība, mūsu spēka avoti, u.c. Dabas varenību apjautīsim ar zāļu sievas zelta padomiem, putnu mācību. Dabas takas izstaigāsim zinošas mežsardzes pavadībā. Veltīsim laiku ķermeņa un gara atveseļošanai pirts mācībā, rīta vingrošanā, dejā un kustībā, un dažādās sporta aktivitātēs. Papildināsim amata prasmes rotkalšanā, floristikā, ziepju darināšanā, ādas apstrādē, tautisko kreklu darināšanā, leļļu gatavošanā u.c. Mazos nometniekus aizraus bēbīšu skoliņa pašiem mazākajiem, sprīdīšu skoliņa pirmsskolniekiem un vakara pasaciņa pirms došanās pirms miega. Mazie varēs arī veidot animācijas filmiņu, darināt maskas, veidot rokdarbus un dažādām vecām lietām piešķirt jaunu dzīvi, kā arī izmēģināt prasmes žurnālistikā. Būs arī prāta iekustināšanai paredzētās ievirzes tādas kā ģimeņu seminārs, apvārsnis, politika, u.c., bet vakaros dancosim, dziedāsim, baudīsim kultūru un radīsim to paši Brīvajā mikrofonā uzstājoties ar saviem priekšnesumiem.

   Izbaudīsim arī Kocēnu īpašos dārgumus - florbola halli, kurā spēlēsim florbolu, un zirgaudzētavu, kurā apgūsim zirgu mācību.

  Pilna informācija par nometnes dienaskārtību un programmu būs pieejama februārī.

Interesentus aicinām pieteikties ar pieteikuma vēstuli, sūtītu ar pastu Dinai un Reinim Cepļiem, Silciema iela 12a, Rīga, LV-1024 vai ar e-pastu uz adresi koceni3x3@gmail.com. Dalības maksa saietā ir Ls 90 no personas (līdz 6 gadiem ieskaitot puscena, līdz 2 gadu vecumam bez maksas), bet no Latvijas ģimenes Ls 250.

Ārzemju latviešus lūdzam pieteikties pie koordinatora Arnolda Ruperta, liga3x3@iserv.net 2141 Brunsink N.E. Grand Rapids, MI 40503. USA. Tālr. (616)456-8023. Dalības maksa ārzemju latviešiem ir $ 280 no personas (bērniem līdz 7 gadu vecumam puscena), bet nepārsniedzot $ 700 no kodolģimenes.

Cepli

Alda Bitinieka foto

Cepļu ģimene 2011. gada jūlijā Liepnas 3x3 saietā – Dina, Reinis un Dora, Justs, Jānis un Made.

Dina un Reinis Cepļi


© 3x3 2012