Aicina Kocēnu 3x3!

2012. gada 8. – 15. jūlijā

KocenuZime

Pieteikšanās ir sākusies! No 5. marta līdz 20. maijam gaidīsim visu interesentu pieteikuma - motivācijas vēstules uz epastu koceni3x3@gmail.com. Priekšroka vienmēr tiek dota ieviržu vadītājiem ar ģimenēm un tiem, kas saieta gaisotni vēl nekad nav baudījuši, jo piesakās pirmo reizi. Pārējie tiks izvēlēti pieteikšanās kārtībā, ņemot vērā motivāciju ne tikai baudīt saietu pašiem, bet arī vēlmi dalīties ar iegūto.  Kocēnu saietā paredzēti apmēram 300 dalībnieki. 

Dalības maksa ārzemju latviešiem ir $ 280 personai (bērniem līdz 3 gadu vecumam bez maksas, no 3 līdz 7 gadiem puscena), bet nepārsniedzot $ 700 kodolģimenei. Pieteikšanās beigu termiņš ārzemju latviešiem ir līdz 1. maijam pie Arnolda Ruperta liga3x3@iserv.net  2141 Brunsink Dr. N.E., Grand Rapids, MI 49503-2126, USA, tel. (616) 4568023. 

Dalības maksa Latvijas latviešiem ir Ls 90 personai ( bērniem līdz 6 gadiem ieskaitot - puscena, līdz 2 gadu vecumam bez maksas), bet nepārsniedzot Ls 250 kodolģimenei (vecāki un bērni). 

Lūdzu nepārskaitiet dalības maksu 3x3 saietam Kocēnos pirms neesat saņēmuši no mums apstiprinājuma vēstuli, ka esat uzņemti saietā un pieteikšanās anketu!

Kocēnieši aicināti piedalīties saietā gan uz vienu dienu, gan visu nedēļu, maksājot dalības maksu Ls 10 par nedēļu un pašiem rūpējoties par ēšanu un gulēšanu. Ļoti priecāsimies par piedāvājumu uzņemt savā mājvietā kādu no 3x3 saieta dalībniekiem. Ja jums ir gultasvieta, atsevišķa istaba vai varbūt pat vasaras dārza mājiņa ar labierīcībām, kuru jūs būtu ar mieru uz saieta nedēļu piedāvāt kādam no nometniekiem, lūdzam mūs iespējami drīz informēt telefoniski +371 29224643 vai pa epastu koceni3x3@gmail.com . Mēs iedosim jūsu kontaktinformāciju interesentiem, lai varat paši vienoties par piedāvājumu un samaksu. 

Tā kā šis ir jau otrais raksts par 3x3 saieta tapšanu Kocēnos un teorētiskā sadaļa lasāma pirmajā rakstā, tad šoreiz lai runā bildes!

  • - Te ir saieta buklets. Tajā aprakstītās ievirzes gan vēl nedaudz var mainīties kāda cilvēciska faktora dēļ, bet kopējā vīzija paliks. 

Uz sazināšanos!CepluGimene

Dina un Reinis Cepļi ar bērniem - Doru (16 g.),  Justu (10 g.), Jāni (5 g.),  Madi (1g.)
© 3x3 2012