Laidzes 3x3


Ūdentiņ(i)s, akmentiņ(i)s


No 2007. gada 22. līdz 29. jūlijam Talsu rajona Laidzē notiks 3X3 nometne, kas pulcinās latviešu ģimenes no dažādām pasaules malām.

Šī būs 34. nometne Latvijā un notiks īpaši skaistā un kultūrvēsturiski bagātā novadā, kuru vēl nav pētījusi un iemīlējusi 3X3 kustība. Nedēļas garumā trīs paaudzes trīs cēlienos – rīta, dienas un nakts garumā – iepazīs sevi, tuvāko un apkārtējo.


Skaistā vietā

Nometnes vieta būs Laidzē, kas ir mazs ciematiņš Talsu pievārtē, kalna galā ar skaistu, rūpīgi izkoptu apkārtni. Ap 300 dalībnieku mājvieta būs Laidzes Profesionālā vidusskola, kas kopš 1921. gada ir augusi un mainījusies līdzi visiem laikiem. Te ir sena muiža, kas pirmo reizi rakstos minēta 1435. gadā, tagad apvīta ar leģendām un spoku stāstiem. Te ir Laidzes ezers ar pagājušajā gadā Latvijā noķerto lielāko līdaku un šogad noķerto 16 kg karpu. Te ir Eža kalns ar graviņu, kur pirms gadsimta bija pāvu dārzs ar pastaigu takām. Tas ir muižas dendroloģiskais parks ar milzeņiem dižskābaržiem, lielāko balto akāciju birzi un augstāko Lavsona pacipresi.


Daudzveidīgas ievirzes

Nometnes tēmu – „Ūdentiņ(i)s, akmentiņ(i)s” ieteica talsenieki, tā simboliski izsakot Talsu pauguraines ainaviskumu – upju, ezeru un pakalnu miju.

Nometnē vairākās ievirzēs varēs apgūt psiholoģijas zinības - nodarbības vadīs psiholoģes Līga Ruperte, Māra Tupese (ASV), Aija Mazsīle-Lagzdiņa (Kanāda). Mācītājs Māris Ķirsons no Kanādas vadīs ētikas un reliģijas ievirzi, vēsturi izprast palīdzēs vairāku mācību grāmatu autors Andris Tomašūns no Jelgavas. Ievērojama vieta nometnē paredzēta folklorai – visiem, sākot no vismazākajiem. Te darboties solījusi Ilga Reizniece, Rudīte Raudupe, Māra Mellēna, Lija Dunska, Guntis Pakalns. Īpaša ir ievirze Trimdas kultūras mantojums, kurā varēs iepazīties ar latviešu veikumu ārzemēs. To vadīt solījuši Guntis un Anita Liepiņi no Kanādas. Politikas aktualitātes tiks iztirzātas Jāņa Peniķa un Laumas Vlasovas vadībā.  Par dievturību pastāstīs  Maruta Voitkus-Lūkina, par vides  izpratni - Ligita Šņoriņa un Igo Midrijānis.

Keramiku turpinās mācīt Gundega Peniķe no Amerikas, rotkalšanu pirmo reizi – kuldīdznieks Uldis Melbergs. Latviskās virtuves pavardu siltu turēs Dzidra Šteinberga.

Vēl nometnē varēs apgūt daudzus senus amatus: pinot, mīcot, vijot, darinot un dimdinot aizrautīgu meistaru vadībā.

Savas nodarbības būs bērniem (viņi kopā ar studijas Dauka mākslinieci Daci Liepu veidos savu animācijas filmu), ar mazākajiem visu dienu darbosies muzikālās un tēlotājmākslas skolotāji, bet pavisam mazajiem kopā ar vecākiem būs bēbīšu skola. Īpaša programma tiks veidota nometnes jauniešiem.


Talsenieki palīdzēs

Novada kultūras, vēstures un dabas dārgumu apguves programma top ciešā sadarbībā ar Talsu novada muzeju, Ziemeļkurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centru, Tūrisma informācijas biroju, Talsu mākslinieku grupu un Talsu fotoklubu.

Nometnes vadītāju godā šoreiz Ina un Aivars Celitāni, kurus atbalsta meitas Sabīne (20 gadi)  un Undīne (17 gadi). Ģimene 3x3 kustībā iesaistījās un palika kopš 1995. gada nometnes Alsungā.

Kā pieteikties

Āzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 2007. gada 1. maijam, rakstot vai zvanot Arnoldam Rupertam, 2141 Brunsink, N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA. Tel. (616)456-8023, fakss (616)456-5963, e-pasts liga3x3@iserv.net .

Latvijas dalībnieki nometnei var pieteikties, rakstot motivācijas vēstuli līdz 28. maijam Inai un Aivaram Celitāniem Pļavas ielā 5 -36, Kuldīgā, LV -3300. Dalības maksa personai – 60 lati, bērniem līdz 7 gadiem – 30 lati, kodolģimenei (vecāki un bērni) nepārsniedzot 160 latus. Nepiemirstiet norādīt katra ģimenes locekļa vecumu un intereses.

Papildus informācija e-pastā inac@inbox.lv 

Informācija  arī 3x3 mājas lapā www.3x3.lv.

Otrā nometne 2007. gada vasarā Latvijā notiks no 8. līdz 15. jūlijam, Alsviķos, Alūksnes rajonā.  Jaunāka informācija gaidāma drīz.

Uz tikšanos 3x3 Laidzē!

Ina Celitāne

Aivara Celitāna foto (atsevišķā sūtījumā)

1.Foto no darba grupas sanāksmes, attēlā – pirmā no kreisās puses Lidija Grīnvalde, Ziedīte Začste, Daiga Biteniece, Ina Celitāne, Ligita Šņoriņa, Lija Dunska, Atis Svitiņš, Rita Pole, Ģirts Kalnbirze.

2.Laidze Talsu rajonā – 3x3 mājvieta.


Informācija par Laidzes 3x3