3x3 Liepnā 2011.gadā

Zime


Laikā, kad Latviju klāj bieza sniega sega un var ļauties ziemas prieku burvībai,  mēs bieži atmiņās kavējamies aizvadītās vasaras notikumos un arī plānojam nākamo vasaru. 

     Jau vairākus gadu desmitus  daudzu latviešu   ģimeņu vasaras spilgtākie notikumi saistās ar 3x3 piedzīvoto. 

Netālu no Latvijas- Krievijas robežas, Alūksnes novadā atrodas  mežu ieskautā  Liepna, kur 2011. gada vasarā no 17. jūlija līdz 24. jūlijam notiks Vispasaules latviešu ģimeņu saiets “Trīsreiztrīs”. Godpilnais pienākums to vadīt  uzticēts mums, Aloidai un Viktoram Jurčenko. 


     Kad jautā Liepnas ļaudīm, kas raksturīgs Liepnai, visi teic, ka Liepnā viss esot pa trīs: 3 baznīcas, 3 kapsētas, 3 veikali un 3 skolas.

    Liepnā gadsimtiem vienkopus dzīvojuši  triju  konfesiju- katoļu, luterāņu,  pareizticīgo pārstāvji. Latviešu un  krievu  tautību iedzīvotāju etnisko  kultūru mijiedarbības rezultātā Liepnai kā robežpagastam ir raksturīgs spilgts nemateriālās kultūras mantojums. 

     Šejieniešiem ir ne tikai savdabīga valodas izloksne, bet arī daudzbalsīga tradicionālā dziedāšana, pleskas, no paaudzes paaudzē mantotas mutvārdu liecības gan par šai pusē apraktu naudu un mantu, gan vilkiem un lāčiem. Šos nostāstus Liepnas ļaudis atceras un stāsta tālāk. Arī spēle “Lapta” tiek spēlēta tāpat, kā pirms 100 un vairāk gadiem.

    Dzīvojot  nedēļu Liepnā,  tuvāk iepazīsim šo savdabīgo vidi, tās ļaudis, pievērsīsimies tādām  latviešiem gadu simtos svarīgām vērtībām, kas pēdējos gados ir būtiski apdraudētas, kā  ģimene, zeme un darba tikums.  

   Arī tautas dziesmās,  raksturojot vērtības, pirmajā vietā tradicionāli arvien tiek izcelts darbs. Senie latvieši darbu saistīja ar kaut ko baltu, tīru un uzskatīja, ka katrs darbs ir jādara ar gaišām domām un baltām, vieglām rokām. 


   Gadsimtiem darbs ir devis  ne tikai izdzīvošanu – naudu, apģērbu, prasmes, gandarījumu, bet arī veidojis  cilvēka raksturu, Tas licis  būt cilvēkam patstāvīgam, uzņēmīgam, rūpīgam. Slavinot darba tikumu, nevar nejust darba un garīgi pilnvērtīgas dzīves savstarpējo kopsakaru un saikni. Tāpēc Liepnā daudzināsim darba tikumu un tā darītājus.

   Nedēļas garumā Liepnas internātpamatskola pārvērtīsies par vietu, kur kopā sanākt latviešiem no visas pasaules, lai būt tuvāk dabai lauku vidē, dziedāt, dejot, iemācītos kaut ko jaunu, un piedzīvot to, ka būt latvietim ir prieks, lepnums un arī sava veida misija.

     Skolā ir plašas mācību telpas,  zāle un darbnīcas, kas tiks nodotas nometnieku rīcībā. 

  Katru dienu darbosies  vairāki desmiti ieviržu gan pieaugušajiem, gan bērniem

   Bēbīšu skoliņa pulcēs māmiņas un tēvus ar pavisam maziem bērniņiem (0-3g.v.), bet pusaudži meklēs atbildes uz  mūžīgi  aktuālo jautājumu: ”Vai viegli būt jaunam?’’ Notiks arī tradicionālās 3x3 ievirzes: ģimeņu seminārs, folkloras, literatūras un valodas, novada vēstures un politikas, veselības psiholoģijas, vilku un vilceņu mācības u.c.. 

   Prasmes varēs pilnveidot  seno rotu, keramikas, aušanas bez stellēm, kokapstrādes,  gleznošanas u.c. darbnīcās. Vēl varēs spēlēt teātri, mācīties skaisti  iekārtot dārzu,  sacerēt pasakas, gatavot latviskus ēdienus, orientēties apkārtnē, spēlēt sporta spēles, apgūt pirts zinības, veidot animācijas filmu un darīt  daudz ko citu, atbilstoši  interesēm. 

  Ievirzes notiks trīs cēlienos- rīta, pēcpusdienas un pievakares. Ievirzes vadīs gan  Latvijā un pasaulē pazīstami lektori, gan   sava amata pratēji no dažādiem novadiem.

Vakara programmas būs domātas visai ģimenei. Kultūras programma tiek plānota plaša un daudzveidīga. Nu jau tradicionālajā brīvā Mikrofona koncertā varēs uzstāties katrs, kuram būs ko  dziedāt, spēlēt vai rādīt. 

    Nedēļas garumā tiksimies ar interesantiem cilvēkiem Vienu dienu pavadīsim īstā lauku sētā. Izbaudīsim pirts rituālus.

Pirms došanās gulēt, mazie bērni piedzīvos  brīnumus pasaku zemē, bet lielākie varēs piedalīties vēlajā vakara programmā, lecot dančus vai dziedot .

Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, interesenti varēs paraudzīties uz Liepnu no putna lidojuma.

   Saieta dalībnieki tiks izmitināti internātpamatskolas viesnīcā, kas atrodas  turpat skolas teritorijā. Istabas būs gan  mazākam, gan  arī ar lielākam  iemītnieku skaitam. Ēdienreizēs pulcēsimies tai pašā ēkā, kur dzīvosim. Būs siltais ūdens, darbosies dušas. Par apmešanos ārpus  internātpamatskolas viesnīcas vienosimies individuāli.

Informācija par nometnes dienaskārtību un programmu būs pieejama februārī.

    Interesentus aicinu pieteikties ar vēstuli pa pastu Zilupes ielā 36, Rēzeknē, LV-4601, vai ar e-pasta vēstuli   aloida.j@inbox.lv.

  Ārzemju latviešus lūdzam pieteikties pie koordinatora Arnolda Ruperta,  liga3x3@iserv.net 2141 Brunsink N.E. Grand Rapits, MI 40503. USA. Tālr. (616)456-8023. Dalības maksa ir $250.-USD no personas (bērniem līdz 7 gadu vecumam puscena), bet nepārsniedzot $625.-USD no kodolģimenes.

5.01.2011 20:22
Skatīt Liepna lielākā kartē

© 3x3 2011