Liepnas 3x3 saime strādā ar prieku


Četrdesmit otrajā 3x3 nometnē Latvijā, kas no 17. līdz 24. jūlijam notika Alūksnes novada Liepnā, latvieši no deviņām valstīm mācījās dzīvot un strādāt latviski, daudzinot darba tikumu, kas bija šīs nometnes tēma. „Man ir grūti iedomāties piemērotāku tēmu 3x3 nometnei. Jo šis tikums, vēlme kaut ko jauku paveikt un gūtais gandarījums par darba labajiem rezultātiem ir pamatā visai 3x3 kustībai,” sacīja 3x3 pamatlicēja Līga Ruperte.

Kā 3x3 nometnēs ierasts, arī šoreiz ikviens no 295 dalībniekiem varēja strādāt vienā vai vairākās no 33 ievirzēm, iemācoties kaut ko no jauna, domājot par mūsu kopīgajām vērtībām un mācoties būt atvērtiem.

Rīts sākās ar ķermeņa uztveres rīta atmodināšanu, kas nebija parastā rīta vingrošana, bet dažādas metodes prāta, maņu un ķermeņa pamodināšanai priecīgai darba dienai. Neskatoties uz nīkšanu, dančiem, basketbolu un citām nakts aktivitātēm, sava ķermeņa modinātāju rindas ar katru rītu kļuva kuplākas un dienas darbi - intensīvāki.

To, ko trīsreiztrīsnieki bija nedēļas laikā savām rokām darinājuši, noslēgumā varēja redzēt izstādē. Tur bija bez stellēm austas prievītes, tautiskām zīmēm rotāti gredzeni, rokassprādzes un citas rotas, smaržīgas ziepes, akvareļgleznas un fotogleznas, putnu būrīši un koka rotaļlietas, apgleznotas zīda šalles, ādas zābaki un čības, rokdarbi no jau izmantotām lietām. Daži izstādes objekti bija staigājoši - pirts kreklu šuvēji savus darinājumus demonstrēja, jau uzvilktus mugurā.

Citu ieviržu veikums bija redzams noslēguma koncertā, kas sākās ar animācijas ievirzes bērnu veidotās filmiņas pirmizrādi. Tad Sprīdīšu skoliņas bērni dziedāja, ievirzes „Latvijas vēsture bildēs” dalībnieki veidoja kopbildi, kas jau nākamajā mirklī tapa par vēsturi, teātra sporta dalībnieki improvizēja. Leļļu teātra ievirze rādīja pasaku par Lāčausi, teātra ievirze - tautasdziesmu etīdes, bet dejas un kustības ievirze - kustību uzvedumu. Pirts ievirze sarīkoja krustotā vārdotā pēriena paraugdemonstrējumu, bet latviskās virtuves ievirze savu veikumu ļāva izgaršot. Īpašus akcentus koncertam deva neformālās ievirzes - nīkšanas - vīri ar skanīgākajām balsīm.

Kaut ne citiem parādāmas, bet ne mazāk vērtīgas bija tā sauktās runājamās un domājamās ievirzes, kas 3x3 nometnēs vienmēr iecienītas - ģimeņu seminārs, dievturība, politika, folklora, pļavas mācība, vilku mācība bērniem, bēbīšu skoliņa vismazākajiem kopā ar vecākiem u.c. Neaizmirstamu pārsteigumu noslēguma vakaram sagādāja uguns skulptūru veidošanas ievirze - no koka un siena veidotās figūras degot veidoja skaistus rakstus Liepnas pļavā.

Taču ne tikai jaunu amatu apgūšana un savu spēju un uzdrīkstēšanos atklāšana ir 3x3 dalībnieku ieguvums. Nometne rosina arī uz pārdomām un jaunām atskārsmēm. Tā šoreiz, akcentējot darba tikumu, svētbrīdī Liepnas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 3x3 dalībniekiem tika atgādināts, ka Dievs svētī ar prieku darītu darbu, bet daudzinājums lika aizdomāties par visgrūtāko darbu - darbu ar sevi un darba jēgu, atbildot sev, kā labā strādājam - vai arī tēvzemes labā?

3x3 dod iespēju tuvāk iepazīt to Latvijas vietu, kur nometne notiek, un liepnenieši un alūksnieši par to bija godam gādājuši ne tikai ar savu viesmīlību, bet arī iepazīstinot ar sevi koncertos un ekskursijās, kā arī uz pēcpusdienas „Apvāršņa” sarunām aicinot Alūksnes novada vadītāju Aivaru Fominu, malēniešu valodas pētnieci Daci Markus, novadpētnieku Jāni Poli un novadnieku fotomākslinieku Gunāru Bindi.

Bet vēlo vakara sarunu viesi bija paši 3x3-nieki: Līga Ruperte un Inese Krūmiņa stāstīja par 3x3 vēsturi, Uldis Siliņš rosināja stāstīt latviešu likteņstāstus, interesanta saruna pēc koncerta baznīcā raisījās ar latviešu vijolnieci Rasmu Lielmani no Meksikas. Nometnes dalībnieku talanti mirdzēja tradicionālajā Brīvā mikrofona vakarā.

Darbīgajā nedēļā 3x3 dalībniekiem bija jāiespēj izdarīt arī valstisks darbs - 23. jūlijā jānobalso referendumā par 10. Saeimas atlaišanu. Centrālās vēlēšanu komisijas dati liecina, ka Liepnas vēlēšanu iecirknī par Saeimas atlaišanu nobalsoja 402 vēlētāji, pret - 31.

Līdz šim politiķi un valdība nav veltījuši īpašu vērību 3x3 ieguldījumam latviskās identitātes veidošanā, tādēļ svarīgs notikums bija kultūras ministres Sarmītes Ēlertes viesošanās nometnē. Sarunā ar Latvijas 3x3 padomes priekšsēdi Inesi Krūmiņu un ārzemju koordinatori Līgu Ruperti secināts, ka daudzas lietas, kas liktas ministriju pamatnostādnēs, 3x3 jau sen reāli darbojas, turklāt 3x3 darbība sasaucas ar diasporas jautājumiem. S. Ēlerte atbalstīja ideju, ka vairāk jārūpējas par kuplo ģimeņu dalību 3x3 saietos, kā arī jāatbalsta Latvijas lektoru nokļūšana ārzemju nometnēs un pirmās 3x3 nometnes sarīkošana Īrijā.

Liepnas 3x3 vadītāji bija Aloida un Viktors Jurčenko. Šī bija ceturtā viņu vadītā nometne, nu stafete tikšot nodota bērniem, kas jau izauguši un pēdējās nometnēs bija labi palīgi vecākiem.

Bet nākamgada nometņu stafeti, nolaižot Liepnas 3x3 karogu, pārņēma Dinas un Reiņa Cepļu ģimene, kas vadīs savu pirmo nometni Kocēnos, un Ilze Ceiša, kas organizē pirmo 3x3 nometni latviešiem Dublinā, Īrijā. 3x3 ideja dzīvo jau trīsdesmit gadus un atrod piepildījumu visur, kur mīt latvieši.

Rasma Zvejniece

© 3x3 2011