3x3 Madlienā 

     

     Tanī pat vietā, kur tagad atrodas Madlienas mūra baznīca, senāk bijusi maza koka baznīciņa. Apkārt šai mazajai baznīciņai, nedz arī šai nelielajai mājiņu kopībai – ciematam – nebija sava nosaukuma.


    Nosaukums radies par godu kādai jaunavai vārdā Madaļa. Jaunava tika iemūrēta baznīcā un tur arī nomirusi. Ciemats ticis nosaukts viņas vārdā – par Madlienu.

     Madlienas pagasts atrodas Ogres rajonā starp Lauberes, Ķeipenes, Plāteres, Meņģeles, Bebru, Viskaļu, Krapes un Lēdmanes pagastiem.

         

     Pirmā Vispasaules latviešu ģimeņu 3x3 nometne Latvijā notika 1990. gadā no 23. jūnija līdz 3. jūlijam Madlienā, Ogres raj. To vadīja Līga RuperteJānis Gulbis. un 3x3 mamma Līga Ruperte nometnes atklāšanā dalībniekiem teica: "Apsveicu jūs pirmajā Trīsreiztrīs nometnē Latvijā un pateicos par to, ka esam šeit. Sveicinu jūs no pārējām septiņām 3x3 nometnēm, kuras ik gadu notiek ASV, Austrālijā, Anglijā, Zviedrijā un Francijā.

    Trīsreiztrīs kustība sākās pirms desmit gadiem 1981.gadā, Garezerā, ASV, un kopš pirmās nometnes ir notikušas 45 nometnes 5 zemēs ar 5425 dalībniekiem. Latvijas nometnei pievienojoties 3x3 kustībai, ir piepildījušās mūsu lielākās cerības, kas kādreiz bija tikai fantastiski sapņi, - ir sasniegts kulminācijas punkts. Mērķi visām nometnēm ir vienādi: latvisko zināšanu paplašināšana, latviskās kopības sajūtas veicināšana, latvisko ģimeņu stiprināšana un latvisko draudzību sekmēšana. Ar šiem mērķiem uzsākām pirmo nometni Garezerā, un tie arī šobrīd piederas."


Pirmajā 3x3 nometnē piedalījās 286 dalībnieki.
104 latvieši no Latvijas

7 – no Krievijas

44 – no SAV

21 – no Austrālijas

8 – no Kanādas

8 – no Vācijas    3x3 Madlienā bija šādas ievirzes: politika, rotkalšana, pinumi, keramika, latviešu literatūra, folklora, ētika un latvietība, Rainis un latviešu folklora, latviskā ģimene un audzināšana, ½ x ½ - nodarbības bērniem, bērnu un jauniešu teātris u.c.

     „Jau trejas latvju paaudzes dzīvojušas, augušas un dzimušas gluži kā pasakā abpus trejdeviņiem kalniem un trejdeviņām jūrām. Tomēr tās bijušas vienas tautas paaudzes, kuras kopā turējuši tikvien un tik daudz kā „viena mēle, viena dvēsele”. Vienas zemes, mūsu zemes tā īsti nebija nedz pirmajiem, nedz otrajiem. Taču visām skumjām latviešu pasakām ir laimīgas beigas. Pacietīgie un sīkstie tiek atalgoti. Varbūt to piedzīvosim arī mēs, kas šodien nākam, lai dziedātu, strādātu, domātu kopā un te. Vai tad mēs nepulcējāmies ar mērķi savienot tās tēvijas daļas, ko katrs ilgi nesis sirdī?

    „3x3” atgriežas tur, no kurienes nācis. Arī tā ir laba zīme. Lai atgriežas, lai vieno, lai paliek šai zemē uz laiku laikiem! Lai septiņdesmitgadīgais atklāj latvju trīsgadīgajam, lai trīsgadīgais ļauj noticēt latvju nākotnei septiņdesmitgadīgajam. Lai mēs balstām un spēcinām cits citu!”


            Trīsreiztrīs tautiešu paaudzēm Madlienā, Latvijā un pasaulē laimi, spēku, gudrību vēlēdams, Dainis Īvāns.