Mālpils 3x3 – tūlīt pēc Jaunatnes Dziesmu svētkiem!

MalpilsZime
    Nu jau pavisam drīz būs klāt vasara un Latvijā tā nozīmē ne tikai Jāņus, iespēju atpūsties dabā, apciemot tēva mājas vai lauku radiņus, bieži arī apmeklēt Dziesmu svētkus, bet – vasara nozīmē arī, ka notiks 3x3 nometnes.

   No 11.līdz 18. jūlijam 3x3-niekus sagaidīs Mālpils – ar ļoti labām profesionālās vidusskolas un kopmītņu telpām – nodarbībām un nakšņošanai, ar Latvijā lielāko lauku Kultūras namu, ar pavisam jaunu sporta kompleksu, kurā ietilpst peldbaseins, ar Saules kalnu, ar pilskalnu, dīķiem, muižu (1870.) un vecu lauku baznīcu (1766.), neatkārtojamu savā vienkāršībā stāvam pakalna virsotnē, simtgadīgu ozolu ielokā...

   Kā jau ikkatru gadu, arī Mālpilī nometnes programma plānota visai piesātināta – kopumā 3 dienas cēlienos pavisam notiks vairāk nekā 40 ieviržu. Daudzas no tām varam nosaukt par tradicionāli latviskām – latviska godu svinēšana (Eduards un Daina Klinti), folklora (Sarmīte Sedliņa), novadpētniecība (Dace Brūna), Latvijas vēsture bildēs (Andris Tomašūns), politika (Jānis Peniķis un Lauma Vlasova), dievturība (Maruta Voitkus-Lūkina), reliģija un ētika (Māris Ķirsons), rotkalšana (Jānis Mednis), jostu aušana (Dina Kauliņa) un aušana stellēs (Inguna Sīmansone), ādas apstrāde (Agrita Krieviņa), koklēšana (Anda Ābele), metālkalšana (Ilgvars Zāraks), koka darbi (Vilnis Kazāks), keramika (Guna Petrēvica un Gundega Peniķe), latviskā virtuve (Ieva Kušķe un Lauma Krastiņa), pļavas mācība (Līga Reitere), teātris (Juris Jonelis), latviešu karavīrs – Jānis Kušķis un Jānis Atis Krūmiņš, klūdziņu pinumi (Juris Ventaskrasts) vai koris (Vivita Skurule);gan arī psiholoģiska satura ievirzes – problēmu risināšanai un izpratnei par to, kā labāk dzīvot/izdzīvot/sadzīvot – ģimeņu seminārs (Līga Ruperte un Māra Tupese), veselības psiholoģija (Solveiga Miezīte), bērns – ģimene – skola – Aija Abens, spēka avoti – Aloida un Viktors Jurčenko, gan arī mazliet neparastākas, bet tomēr 21.gadsimta latvietim piemērotas nodarbes – tīmeklis (Gundars Kalniņš), sietspiedes darbnīca (Jānis un Brigita Sausnīši), ziepju darbnīca (Inga Kalviņa un Jorge (Žoržs) Silva), apsveikuma kartiņu izgatavošana (Marita Malzubre) , mīļlietiņu darināšana (Daina Ieviņa), cepures no doņiem (Sandra Stare), deja un kustība, rotu darināšana no pērlītēm un dabas materiāliem(Ligita Roze-Medne), skrodera darbnīca (Lija Dunska) un iespēja ierakstīt pašam vai ar draugiem kādu „gabalu” nometnes skaņu diskā (tvartā), Ingus Krūmiņa, Andra Davidona, Daiņa Kažoka un Haralda Stenclava vadībā. Arī par bērnu nodarbībām ir padomāts – animācija (Dace un Silva Liepas), keramika (Guna Petrēvica), teātra sports (Elmārs Seņkāns) sporta nodarbības vietējo sporta skolotāju vadībā, pusreizpuse pirmsskolas vecuma bērniem (Gundega un Dārta Dravas, Inese un Ainārs Grīnvaldi), arī bēbīšu skoliņa vismazākajiem (Dina un Reinis Cepļi), bez tam virknē pieaugušo ieviržu – folklorā, kartiņu gatavošanā, pļavas mācībā, karavīru mācībā, koklēšanā, godu mācībā, pērlīšu rotu darināšanā, mīļlietiņu darināšanā bērni no 7 gadu vecuma ir aicināti piedalīties kopā ar ‘saviem’ pieaugušajiem. Pēc visai piepildītās dienas katru vakaru notiks arī divas vakara programmas, un pēc tām - vakara pasaciņa mazajiem, vakarēšana, nakts viesi, nīkšana, un, protams, danči. Vakara programmu tematika iecerēta visai plaša – no Rasmas Lielmanes vijoļkoncerta līdz nometnieku Brīvā mikrofona koncertam, no dokumentālās filmas par novadnieku – Skulmju dzimtu līdz nakts basketbola turnīram, no svecīšu dievkalpojuma un 3x3 daudzinājuma līdz jauniešu rīkotam vakaram, par kuru nezinām, kas mums tiks likts priekšā – masku balle? Viktorīna? Vai vēl kas cits?

   Kādēļ vēlos par to rakstīt un aicināt izbaudīt? Tādēļ, ka man pašai viens no lielākajiem atklājumiem bijis – ka šeit, 3x3, mēs atrodam vērtības, kas latviešiem ļauj justies lepniem un laimīgiem par to, ka viņi ir latvieši, ka šeit, 3x3, mēs spējam uztvert citus latviešus: ne kā nopelšanas objektus vai bēdubrāļus, bet gan kā īstenus savējos. Varbūt tas ir subjektīvi, un droši vien tā arī ir. Taču šī subjektivitāte piemīt tik ļoti daudziem ļaudīm, kas 3x3 kaut reizi pabijuši.... lūk, fragments no kādas pieteikšanās vēstules:

„Kāpēc mums būtu svarīga šī nedēļa? Ir liela vēlēšanās ar savu tagadējo  pieredzi sajust citu latviski pamatīgo ģimeņu gaisotni, lai pietiktu spēka un gudrības saglabāt sev svarīgās vērtības arī savā ģimenē. Diemžēl, tuvākajā apkārtnē redzamais neiedvesmo... Gribas uzlādēties ar gaišām, pozitīvām un sirsnīgām emocijām.
    Kad tīri joka pēc vaicāju vīram, ko man rakstīt,  kāpēc viņš grib uz 3x3, atbilde mani nedaudz nobiedēja – „lai es pārliecinātu sevi, ka ir kaut 1 iemesls, lai paliktu šajā valstī!” Man pašai šī nedēļa būtu svarīga, lai nepazaudētu sevi un nekļūtu par mājas kluksti. No visas sirds izbaudu būšanu ar mazuli un rosīšanos mājā, bet negribas iesūnot, vajag stimulu, kas liku aktīvi darboties arī uz ārpasauli.”

Sev svarīgas vērtības. Mums visiem kopīgas vērtības. Gaišas emocijas. Savējo sajūta. 3x3 aicina!

Inese Krūmiņa


Kopbilde_1Kontaktinformācija: Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties pie Arnolda Ruperta. liga3x3@iserv.net 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA. Tālr. (616)456-8023. Dalības maksa $250 ISD no personas (bērniem līdz 7 gadu vecumam puscena), bet ne vairāk kā $625.- USD no kodolģimenes.


Veidota Mālpils 3x3 nometnē.