Mālpils 3x3 avīze

Avīzi veidoja:

Sanita Bučiniece, Gundega Kalendra Daina Kuple, Kārlis Krūmiņš, Baiba Krūmiņa, Margarita NiedreVeidota Mālpils 3x3 nometnē.