Mazsalacas 3x3 nometnē šovasar godā cēla rudzu maizi   No Jēkabdienas, 25.jūlija, līdz 1.augustam Mazsalacas vidusskola uzņēma Latvijas 

41. 3x3 nometnes 361 dalībnieku no Latvijas, ASV, Zviedrijas, Beļģijas, Krievijas. 

   Nometnes vadītāji Inese Bērziņa ar dēlu Induli šoreiz bija izvēlējušies maizes tēmu – "No grauda līdz maizei", proti, gan dienišķo rudzu maizi, ko liek uz galda, gan garīgo maizi, kas stiprina latvieša garu. Nometnes tēma tika piepildīta, darbojoties vairāk nekā 40 ievirzēs - gan teorētiskajās, gan praktiskajās. Par to, kā saskanīgāk un gudrāk dzīvot latviešu ģimenēs, dalībnieki diskutēja kopā ar lektorēm Līgu Ruperti un Māru Tupesi. Valodnieks Austris Grasis kopā ar Ievu Freinbergu mācīja, kā 21.gadsimtā svinēt latviešu gadskārtas svētkus. 

  Gaidot 10.Saeimas vēlēšanas šī gada rudenī, liela bija nometnes dalībnieku interese par politologa Jāņa Peniķa un Laumas Vlasovas vadīto politikas ievirzi. Tika diskutēts par to, kā pareizi izvēlēties politisko partiju, par kuru atdot savu balsi, kādēļ uz vēlēšanām ir svarīgi iet, un citiem aktuāliem jautājumiem. Pie nometnes dalībniekiem bija ieradušies arī 10.Saeimas deputātu kandidāti - Ģirts Valdis Kristovskis ("Vienotība"), Karina Pētersone (Par labu Latviju!) un Romāns Naudiņš (TB/LNNK). Tā vietā, lai atbildētu uz vēlētāju jautājumiem, deputātu kandidāti steidza aģitēt, ka jābalso par viņu pārstāvēto politisko spēku. 3x3 kustības aizsācēja Līga Ruperte tikšanos ar politiķiem raksturoja īsi un kodolīgi - "Čurā acīs tautai un saka, ka lietus līst!". Dievturības ievirzi vadīja Marija Voitkus-Lūkina. Ventspils zāļu sieva Līga Reitere nometnes dalībniekiem ierādīja, kā stiprināt miesu un garu ar pļavās un dārzos augošajiem augiem. Savukārt Juris un Aelita Batņas skolas pagalma ēnainākajā vietā ik rītu trejiem desmitiem ievirzes dalībnieku sniedza padomus par latviešu pirts garīgajiem un fiziskajiem aspektiem, ko gadu desmitiem krājuši senči. Tā kā nometne notika Salacas krastos, kur senos laikos dzīvojuši līvi, krietns piekritēju pulks bija arī Julgī Staltes vadītajai līvu valodas ievirzei, kas noslēguma pasākumā nometnes dalībniekus priecēja ar muzikālu priekšnesumu līvu valodā. Leļļu teātra ievirzes vadītāji Laila un Viesturs Kirmuškas kopā ar bērniem iestudēja Kārļa Skalbes "Kaķīša dzirnaviņas" un mācījās vairot prieku nevis bēdas. Latviskas rotas darināt mācījās gan lieli, gan mazi nometnes dalībnieki kopā ar rotkaļiem Initu un Vitautu Straupēm, Jāni Medni un Ligitu Rozi-Medni. Aust jostas ar celu galdiņiem – dēlīšiem mācīja Inese Krūmiņa, bet ādas apavu gatavošanu ierādīja Agrita Krieviņa. Gundega Peniķe palīdzēja nometnes dalībniekiem izprast māla dabu, lai taptu māla dzīvnieciņi, vāzītes. Inga Kalviņa mācīja, kā vārīt dažādas ziepes. Treji desmiti visjaunāko nometnes dalībnieku katru dienu devās uz savām nodarbībām, lai mācītos tautas dziesmas un rotaļas par maizi. Anda Ābele kuplam pulkam iemācīja spēlēt kokli un uzteica savus talantīgos mācekļus, jo jau piektdienas vakarā koklētāji uzstājās ar stundu ilgu koncertu. Puikas apguva "Vilku" mācību jeb prasmes, kas dzīvē jāprot  katram kārtīgam vīrietim. Skolas mājturības kabinetā putēja milti, smaržoja krējumā ceptas baravikas, kas lasītas turpat Skaņkalnes dabas parkā, un dažādu paaudžu nometnes dalībnieki pierakstīja Ievas Kušķes un Baibas Treides padomus un receptes dažādos gadalaikos gatavojamiem ēdieniem. Ar pieredzi, kā mūsdienīgi cept maizi mājas apstākļos, dalījās arī rūjieniete Sannija Kalniņa, savukārt mazsalaciete Jana Lauzne aicināja visus interesentus cept maizīti savas mājas maizes krāsnī. Mazsalacas uzņēmuma "Miks" saimniece Aija Vidovska rādīja, kā rūgst, krāsnī liek un cep to maizīti, ko Mazsalacas un tuvāko novadu iedzīvotāji pērk veikalos. Jaunākās paaudzes nometnes dalībniekiem tā dzīvē bija pirmā reize, kad viņi uzzināja, kā no tīrumā izaugušajiem graudiem, top milti, kā rūgst mīkla, kā top kukulītis, kā tas cepas krāsnī un piepilda telpu ar maizes smaržu. Siltos klaipiņus desmitiem pirkstu salauza, izsmaržoja un gardu muti apēda. Arī katra ģimene nometnes noslēgumā kā ciemakukuli saviem mājiniekiem aizveda "Mika" krāsnī cepto rudzu maizes klaipiņu.

  Par mazsalaciešu darba tikumu nometnes dalībnieki varēja pārliecināties vairākas reizes. Pirmajā nometnes vakarā visi nometnes dalībnieki satikās Austra Graša sētā "Ģendertos", kur bija bagātīgs svētku mielasts - divas uz ugunskura ceptas cūkas, kartupeļi, štovēti kāposti, Mazsalacas apkārtnē lasītu gaileņu mērce, dārzeņi, kvass un alus. Tas viss ar mīlestību audzēts un gatavots Mazsalacā, kā apliecinājums latviešu zemnieka darba tikumam, spītam un uzņēmībai, lai saglabātu to dzīvesveidu, kas latviešiem ir tradicionāls. Arī Mazsalacas 3x3 nometnē bija daudzinājums, ko vadīja vīru kopas "Vilki" un sievu kopas "Vilcenes" dalībnieki. Zemnieku Rotas un Valda Bērziņu pagalmā no deviņiem žagariņiem kūrām uguni, lai nestu ziedu latviešu pamatēdienam kopš senseniem laikiem - rudzu maizei. Inese Krūmiņa ugunij ziedoja rudzu maizi, balta siera gabaliņu un trejdeviņus dzīpariņus, lai daudzinātu maizi un tas sniegto labumu. Daudzinājuma emocionālākais un spēcinošākais brīdis bija saimnieka Valda Bērziņa vēlējums gūt pārliecību, ka latvieši arī 21.gadsimta paši audzēs labību, ceps rudzu maizi ar kraukšķīgu garoziņu. "Es zinu, ka būs cilvēki, kuri uzupurēsies un audzēs labību, kuls un mals, lai paši varētu cept maizīti, kā to darījuši viņu senči. Un mēs nepieļausim, ka no tālām zemēm šeit ievedīs maizi, kas nav raksturīga mūsu tautai," solīja stiprais latviešu zemnieks. Un interesanti, ka tieši daudzinājuma dienā Mazsalacas zemnieki sāka labības pļauju. Austris Grasis atgādināja, ka maize latvietim ir gan pārticība, gan pieticība. Ejot apraudzīt kādu jaunu mājokli, saimniekiem nes maizi un sāli. Tas pārticībai. Tai pašā laikā mēdz teikt, ka cietumniekam diendienā arī jāiztiek ar maizi un sāli. Tas pieticībai. Daudzveidīgs un interesants bija ”Brīvais mikrofons”, kurā savus talantus rādīja nometnes dalībnieki. Daži no viņiem priekšnesumus bija gatavojuši jau mājās, bet daži tos izdomāja nometnē. Varens skanējums bija arī nometnes kora dziedātajai “Neba maize pate nāca” diriģentes Ilzes Duberes vadībā.

  Arī Mazsalacas 3x3 nometnes noslēgumā, daudziem dalībniekiem acīs bija valgums, kas liecina, ka 3x3 kustība ģimenēm ir nepieciešama latviskās kopības un tradīciju stiprināšanai.  

    Dalībnieki pateicas nometnes atbalstītājiem – Pasaules Brīvo latviešu apvienībai 

(PBLA), Amerikas latviešu tautiskajai apvienībai un anonīmajai ziedotājai, SIA “L&T”, Kalviņu –Silvu ģimenei, Sannijas un Madara Kalniņu ģimenei, Rotas, Valda un Mareka Bērziņu ģimenei, Janas un Andra Laužņu ģimenei, Aijas un Jāņa Vidovsku ģimenei, SIA “Kanclers” un Barkānu ģimenei – par sniegto finansiālo un materiālo atbalstu nometnes organizēšanai. 


         Daiga Kļanska