Mazsalacas 3x3

Gleznainajā Ziemeļvidzemes pilsētā Mazsalacā 2010.gadā no 25.jūlija līdz 1.augustam notiks pasaules latviešu ģimeņu nometne 3x3. Nometnes norises vieta būs Salacas krastā, netālu no Skaņākalna klints, Mazsalacas vidusskolas ēkās un apkaimē.


MazsalacasZimetrnsp


   Mazsalaca 3x3 saimi uzņēma jau 1998.gadā, kad nometnes tēma bija „Kūmības”. Nometne izskanēja ar rekordlielu - 200 

vietējo cilvēku iesaistīšanos nometnes norisē. 2008.gadā Mazsalacā notika visu zemju 3x3 vadības loku nometne. 

Mazsalacas novads var pamatoti lepoties ar saviem zemniekiem, kuri kopj savas mājas un laukus, audzē labību, tādēļ nometnes tēma būs "No grauda līdz maizei". Mazsalacas nometnē godā celsim labības audzēšanu un zemniekus, maizi un maizes cepējus. 

   Nometne sāksies ar ekskursiju Valmierā, kur viesosimies visās trijās nozīmīgajās ēkās, kas uzceltas pēc neatkarības atjaunošanas - muzejā, teātrī un bibliotēkā. Aizrautīgi muzeja darbinieki parādīs maizes tapšanas ceļu no grauda līdz maizes klaipiņam galdā. Bibliotēkā ar tās garīgo maizi - grāmatām - mūs iepazīstinās direktore Daiga Rokpelne un ceram, ka atvaļinājuma laikā mums izdosies arī teātrī izbaudīt tā veldzējošo atmosfēru. Pēc tam dosimies ceļā uz Mazsalacu, kur pēc nometnes atklāšanas uz  iepazīšanās vakaru un pirmajiem dančiem ar dziedāšanu aicinās Austris Grasis, kurš kā dzird jau sācis cūku cepetim audzēt.  

   Pirmdien sāksies nometnes ikdienas ievirzes. Kā ikgadējās 3x3 ievirzes jau pašlaik varam minēt Līgas Rupertes un Māras Tupeses vadīto "Ģimeņu semināru" un Jāņa Peniķa un Laumas Vlasovas vadīto "Politiku". Šajā ievirzē gaidīsim arī interesantus vieslektorus, kā piemēram, Vēlēšanu reformas biedrības valdes priekšsēdētāju Valdi Liepiņu.

   Mazsalacas 3x3 baltu rotas kalt mācīs Vitauts un Ineta Straupes, Austris Grasis un Ieva Freinberga visu nedēļu katru dienu aicinās mācīties kādu latviskās gadskārtas svinēšanu. Vismaz uz vienu dienu nometnē un ievirzē "Latviskā virtuve" viesosies arī Mārtiņš Rītiņš. Maruta Voitukus – Lūkina vadīs „Dievturības” ievirzi. Danču kluba dvēsele Valdis Putniņš ir piekritis arī pa dienu interesentiem mācīt danču soļus, lai vakaros dancošana ir raitāka.

   3- 6 gadus vecos bērnus dienā gaidīs mīļas audzinātājas. Būs latviskas un interesantas ievirzes arī bērniem no 7 līdz 12 gadu vecumam. "Apvārsnī" tiksimies ar Mazsalacas novadniekiem un arī ar visā Latvijā zināmiem cilvēkiem. Vakara programmā būs gan brīvais mikrofons, gan sadziedāšanās un sadancošana ar novada folkloristiem un Austra Graša vadīto folkloras kopu "Rāmsalaca". 

   Pēc vakara programmas kā ierasts būs latviešu danči un tradicionālā nīkšana, kas Mazsalacas nometnē solās būt īpaši kupla. Kā jauninājums 2010.gada 3x3 būs vēl viena vakara aktivitāte - vakarēšana ar Ventspils zāļu sievu Līgu Reiteri. Tā būs iespēja, dzerot zāļu tējas, pabeigt dienā iesāktos rokdarbus, vai vienkārši pasēdēt un padziedāt jaukā gaisotnē.

2010.gads ir Skolēnu dziesmu un deju svētku gads, tādēļ darbīgajā nedēļā mūs priecēs visas 8 Mazsalacas deju kopas. Vidējās paaudzes deju kopa "Skaņaiskalns" Ivetas Kļaviņas vadībā viesiem būs sagatavojuši īpašu pārsteigumu. Skatīt 
Mazsalaca lielākā kartē


   Pilnu informāciju par nometnes ievirzēm un pieteikšanos publicēsim 2010.gada februārī,  tomēr jau pašlaik aicinām visus interesentus ieplānot laiku dalībai nometnē.

Nometnes organizatori un vadītāji - Inese un Indulis Bērziņi. Mazsalacas 3x3 nometni atbalsta Pasaules brīvo latviešu apvienība, SIA „L&T”, SIA „CONTROLTECH” un Mazsalacas pašvaldība.

  

ar mammu Laidze

Nometnes vadītāja Inese Bērziņa un dēls Indulis Bērziņš

E-pasts: Indulis@latviesi.comIeviržu apraksti


Pietikuma anketa


Raksts ārzemju latviešiem


Mazsalacas 3x3 nometnē šovasar godā cēla rudzu maizi  No Jēkabdienas, 25.jūlija, līdz 1.augustam Mazsalacas vidusskola uzņēma Latvijas 

41. 3x3 nometnes 361 dalībnieku no Latvijas, ASV, Zviedrijas, Beļģijas, Krievijas. 

   Nometnes vadītāji Inese Bērziņa ar dēlu Induli šoreiz bija izvēlējušies maizes tēmu – "No grauda līdz maizei", proti, gan dienišķo rudzu maizi, ko liek uz galda, gan garīgo maizi, kas stiprina latvieša garu. Nometnes tēma tika piepildīta, darbojoties vairāk nekā 40 ievirzēs - gan teorētiskajās, gan praktiskajās. Par to, kā saskanīgāk un gudrāk dzīvot latviešu ģimenēs, dalībnieki diskutēja kopā ar lektorēm Līgu Ruperti un Māru Tupesi. Valodnieks Austris Grasis kopā ar Ievu Freinbergu mācīja, kā 21.gadsimtā svinēt latviešu gadskārtas svētkus. 

  Gaidot 10.Saeimas vēlēšanas šī gada rudenī, liela bija nometnes dalībnieku interese par politologa Jāņa Peniķa un Laumas Vlasovas vadīto politikas ievirzi. Tika diskutēts par to, kā pareizi izvēlēties politisko partiju, par kuru atdot savu balsi, kādēļ uz vēlēšanām ir svarīgi iet, un citiem aktuāliem jautājumiem. Pie nometnes dalībniekiem bija ieradušies arī 10.Saeimas deputātu kandidāti - Ģirts Valdis Kristovskis ("Vienotība"), Karina Pētersone (Par labu Latviju!) un Romāns Naudiņš (TB/LNNK). Tā vietā, lai atbildētu uz vēlētāju jautājumiem, deputātu kandidāti steidza aģitēt, ka jābalso par viņu pārstāvēto politisko spēku. 3x3 kustības aizsācēja Līga Ruperte tikšanos ar politiķiem raksturoja īsi un kodolīgi - "Čurā acīs tautai un saka, ka lietus līst!". Dievturības ievirzi vadīja Marija Voitkus-Lūkina. Ventspils zāļu sieva Līga Reitere nometnes dalībniekiem ierādīja, kā stiprināt miesu un garu ar pļavās un dārzos augošajiem augiem. Savukārt Juris un Aelita Batņas skolas pagalma ēnainākajā vietā ik rītu trejiem desmitiem ievirzes dalībnieku sniedza padomus par latviešu pirts garīgajiem un fiziskajiem aspektiem, ko gadu desmitiem krājuši senči. Tā kā nometne notika Salacas krastos, kur senos laikos dzīvojuši līvi, krietns piekritēju pulks bija arī Julgī Staltes vadītajai līvu valodas ievirzei, kas noslēguma pasākumā nometnes dalībniekus priecēja ar muzikālu priekšnesumu līvu valodā. Leļļu teātra ievirzes vadītāji Laila un Viesturs Kirmuškas kopā ar bērniem iestudēja Kārļa Skalbes "Kaķīša dzirnaviņas" un mācījās vairot prieku nevis bēdas. Latviskas rotas darināt mācījās gan lieli, gan mazi nometnes dalībnieki kopā ar rotkaļiem Initu un Vitautu Straupēm, Jāni Medni un Ligitu Rozi-Medni. Aust jostas ar celu galdiņiem – dēlīšiem mācīja Inese Krūmiņa, bet ādas apavu gatavošanu ierādīja Agrita Krieviņa. Gundega Peniķe palīdzēja nometnes dalībniekiem izprast māla dabu, lai taptu māla dzīvnieciņi, vāzītes. Inga Kalviņa mācīja, kā vārīt dažādas ziepes. Treji desmiti visjaunāko nometnes dalībnieku katru dienu devās uz savām nodarbībām, lai mācītos tautas dziesmas un rotaļas par maizi. Anda Ābele kuplam pulkam iemācīja spēlēt kokli un uzteica savus talantīgos mācekļus, jo jau piektdienas vakarā koklētāji uzstājās ar stundu ilgu koncertu. Puikas apguva "Vilku" mācību jeb prasmes, kas dzīvē jāprot  katram kārtīgam vīrietim. Skolas mājturības kabinetā putēja milti, smaržoja krējumā ceptas baravikas, kas lasītas turpat Skaņkalnes dabas parkā, un dažādu paaudžu nometnes dalībnieki pierakstīja Ievas Kušķes un Baibas Treides padomus un receptes dažādos gadalaikos gatavojamiem ēdieniem. Ar pieredzi, kā mūsdienīgi cept maizi mājas apstākļos, dalījās arī rūjieniete Sannija Kalniņa, savukārt mazsalaciete Jana Lauzne aicināja visus interesentus cept maizīti savas mājas maizes krāsnī. Mazsalacas uzņēmuma "Miks" saimniece Aija Vidovska rādīja, kā rūgst, krāsnī liek un cep to maizīti, ko Mazsalacas un tuvāko novadu iedzīvotāji pērk veikalos. Jaunākās paaudzes nometnes dalībniekiem tā dzīvē bija pirmā reize, kad viņi uzzināja, kā no tīrumā izaugušajiem graudiem, top milti, kā rūgst mīkla, kā top kukulītis, kā tas cepas krāsnī un piepilda telpu ar maizes smaržu. Siltos klaipiņus desmitiem pirkstu salauza, izsmaržoja un gardu muti apēda. Arī katra ģimene nometnes noslēgumā kā ciemakukuli saviem mājiniekiem aizveda "Mika" krāsnī cepto rudzu maizes klaipiņu.

Mazsalacas 3x3 TV ziņas

Mazsalacas 3x3 ziņas 4 no Gundars Kalniņš nodrošina Vimeo.


Avīze "Klēts"

Tīmekļa ievirze

Timeklis

Šīs ievirzes vadītājs ir Gundars Kalniņš. Ievirzes pirmsākumi ir meklējami 2006.gadā.


Šajā ievirzē tika atkārtotas gan datorprasmes, gan iegūta interesanta informācija par nometni, un iegūtas jaunas datorprasmes veidojot mājaslapu. Tika strādāts, un domāts, lai tikai mājaslapa iznāktu pēc iespējas labāka. Tika meklēta informācija, bildes, un tika izmantota paša izdoma.

IMG_6320

Lai gan darbs bija grūts, jo vidējā gaisa temperatūra bija 26 grādi, mēs esam gandarīti par paveikto. Darbu veidoja Laura, Gustavs, Rafaels.


Reiņa skats uz nometni

Reiņa skats uz nometni


Viss sākas ar nometnes atklāšanu, kurā tika iepazīstināti dalībnieki ar nometnes ieviržu vadītājiem un atbildīgajām personām, tad tiek izrādīta nometne, ierādītas guļvietas un pilsēta, tiek rīkotas arī ekskursijas. Dienas beigās, visi tika ielūgti pie pazīstamā folklorista Austra Graša un Folkloras raidījuma “Klēts” režisores Ievas Freinbergas, kuru mājās – “Ģendertos”. 

Tur visi varēja izdancoties, izdziedāties, labi paēsties un padzerties. 
Katrs kurš vēlējās ēst varēja nobaudīt zupu ar svaigi ceptu maizi, kā arī uz ugunskura ceptu cūkas gaļu, ar kartupeļiem, sautētiem kāpostiem un sēņu mērci. Uzdzert varēja paštaisītu, vēsu alu, vai kvasu. Pēc ēšanas sākās danči un rotaļas, līdz pat rīta gaismai. 
     Otrā diena sākās ar rīta rosmi, kuru apmeklēja tie, kuri tik agri varēja piecelties. Pēc tam sekoja brokastis, kuras neviens nekavēja. Tad bija iespēja noskatīties 3 x 3 ziņas, kurās varēja atcerēties vakardienas labākos mirkļus. Pēc filmas noskatīšanās jau sākās pirmās – rīta ievirzes, kuras samērā mierīgas. Kad miegs bija pievārēts, un kaut kas arī izdarīts, varēja atkal paēst, šoreiz pusdienas. Gandrīz kā tradīcija šajā nometnē ir dziedāt “galda” dziesmu pirms ēšanas. 

    Kad visi ir atguvuši spēku un ir gatavi atkal mācīties jaunas gudrības, ir laiks doties uz pēcpusdienas ievirzēm. Pēc tam tiek dots brīvais laiks, apmēram 45 minūtes, kuru laikā tev ir iespējams satikties ar ievērojamiem cilvēkiem, dziedāt korī vai darīt ko citu. 
Pirmsvakariņu aktivitātes nav obligātas, un tās var mainīt katru vakaru, šajā laikā ir iespējams arī sportot, vai vienkārši pastaigāties apkārt. Un kad kāds laiciņš ir pagājis jāiet atkal atgūt spēki pie vakariņu galda. 
   Pēc vakariņām norisinās dažādas tikšanās ar īpašiem cilvēkiem un dažādas aktivitātes. Tad jau ir pienācis vēls vakars, un mazākajiem nometniekiem ir jādodas gulēt, tāpēc tiem tiek stāstīta pasaciņa, lai labāk miedziņš nāktu.
     Kad bērni ir iemidzināti, vecāki un pusaudži var doties izklaidēties, jo no plkst. 21:30 sākas nakts dzīve, kad notiek nīkšana. Tiem kam tīk dziedāt, tie dzied, tie kam tīk dejot, tie dejo, izturīgākie var dziedāt līdz pat rītam. Ja kādam šajā laikā uzmācas slāpes, vai spēki ir izsīkuši skolas kafejnīcā vienmēr bija vaļā, kur var dabūt vēsu dzeramo un kaut ko ēdamu.
    Ievirzes nav obligātas, ja vēlies vari izbaudīt katru dienu citu ievirzi, tas rada tādu jauku, brīvu sajūtu, jo tu zini ka vari darīt ko vēlies - iet uz veikalu, peldēties, u.t.t. Vakaros notiek daudz dažādu pasākumu, kur iespējams iepazīt tradīcijas, radoši izpausties un labi pavadīt laiku.


Bildes izmantotas no Baibas Krūmiņas foto albūma

Sports Mazsalacas 3x3 nometnē

IMG_0674

3 x 3 veidotāji ir padomājuši ne tikai par latvisko garu un prāta nodarbēm, bet arī par izklaidi. Katru dienu aptuveni 30min pēc pievakares ieviržu sākuma, tie, kuriem uz dejošanu un citām lietām prāts nenesas var spēlēt volejbolu parkā pie muižas


IMG_0678


Komandu spēks bija pilnīgi vienāds (katrā komandā 6 cilvēki), bet tādēļ spēle bija ļoti grūta, jo nevienai komandai nebija nekādu priekšrocību un kā viena komanda gūst punktu, tā uzreiz arī otra. Spēle notika ļoti ātri un beidzās tikai 10min pirms vakariņām

Spēlētāji uzskatīja, ka spēle bija izdevusies un šķīrās draudzīgi.


IMG_06693 x 3 Pilsētas orientēšanās sacensībās piedalījās vesels 31 cilvēks protams ja neskaita mazuļus ratiņos.

3 x 3 Orientēšanās skrējiena rezultāti.


Vīru konkurencē:


 1. Bruno Silva, Justs Ceplis, Jānis Ceplis, Adriāns Zeidmanis 22:40
 2. Markus Skrastiņš 22:44
 3. Dāvis Freimanis 22:49
 4. Sandris Freimanis 22:50
 5. Edijs Lūsis 23:00
 6. Kārlis Storis 23:01
 7. Oskars Oļļa 23:03
 8. Edgars Stikllers 23:07
 9. Roberts Sniedze 23:10
 10. Mārtiņš Lieds 23:16
 11. Ēriks 23:25
 12. Imants 23:29
 13. K.Gailītis, J. Tomašuns, Leonards Reincāns 23:50Dāmu konkurenē:


 1. Beāte Krūze, Evelīna Krūze, Ilvija Jakāne, Dora Ceple, Dārta Skrastiņa, Katrīna Skrastiņa 22:44
 2. Vineta Freimane 22:50
 3. Kate Oļļa, Jūlija Kezika 23:03
 4. Mētra Krūmiņa, Amanda Celmiņa 23:06
 5. Ieva Krūmiņa, Ieva Liepa 23:11
 6. Vija Liepa 23:16
 7. Ilze Dubure 23:50


Ratiņu komandu rezultātus diemžēl nevaram atspoguļot, jo ir iespējama drukas kļūda rezultātos. Paldies par sapratni. 


Lapu sagatavoja Ernests Jānis Freinbergs - Upmalis un Roberts Grotuss

Valda Dzelzkalēja bilžu brītiņi

Valda Dzelzkalēja bilžu brītiņi


Sveiciens visiem!

Šeit ir mani bildēs pieķertie brīži no nometnes piedzīvojumiem. 

Vasaras labākā nedēļa!

Ar sveicieniem Valdis.

P.S.     Ko ieraudzījāt Jūs???