Priekuļi gaida 3x3


… Māja — tas nav vaļas prieks vai nasta,

Tas nav jumts, kad nakts pār galvu tumst.

Ja mēs vēlamies, lai tauta pastāv,

Laiks par māju atcerēties mums.

(Ārija Elksne)


Vai Tu jau esi domājis, ko Tu, Tava ģimene un draugi darīs 2015. gada jūlijā? Mēs piedāvājam no 19. līdz 26. jūlijam piedalīties Pasaules latviešu ģimeņu saietā 3x3 Priekuļos, lai būtu kopā ar sirdsmīļiem cilvēkiem un stiprinātu savu latviskuma apziņu.

Mēs 

Mēs esam Ieva un Eduards  - jaunieši 23 gados, kuru dzīves pieredzes kopā veido teju pusmūža vecuma pieredzes bagātu cilvēku. Ieva ir programmas “Iespējama misija” skolotāja un nu jau otro gadu strādā Rīgas Doma kora skolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Eduards savā ikdienas dzīvē strādā par šoferi un projektu vadītāju dizaina un poligrāfijas firmā, šobrīd ir uzsācis izmēģināt spēkus mazā, privātā un radošā biznesā. 


Eduardam latviskums jau ielikts šūpulī un vienmēr uzskatīts par pašsaprotamu. Ieva savas identitātes nostiprināšanā devusies jau agrā bērnībā, cīnoties ar pārdzīvojumiem, ka uzvārds ir pārāk “krievisks” un ka tētis dzimis un pirmos 7 dzīves gadus pavadījis Sibīrijā. Kopīgās skolas gaitas no vidusskolas līdz pat augstskolai palīdzējušas latviskumu izzināt kopā. Abi esam ieguvuši bakalaura grādu Latvijas Kultūras akadēmijā, studējot specialitātē “Tradicionālā kultūra un latviešu folklora” – studiju gadi abiem likuši pašsaprotamo latvietību ietērpt vārdos un darbos

Ar 3x3 pieredzi no mums abiem diviem visbagātākais ir Eduards, kurš 3x3 kustībā ir jau no dzimšanas. Ilggadēji braucis līdzi saviem vecākiem uz 3x3 saietiem, taču gadu gaitā kļuvis arī par 3x3 darbaspēku – vairākkārt asistējis tētim Jānim Atim Krūmiņam Vilku mācībā, pēcāk arī pats vadījis Teātra sporta ievirzi, kā arī 5 reizes pildījis visdažādākos amatus saieta organizācijas darba grupā. Ieva 3x3 atklājusi pirms 7 gadiem, pateicoties tieši Eduardam un visai plašajai Krūmiņu dzimtai. No dalībnieces arī Ieva izaugusi par 3x3 darbaspēku – divreiz vadījusi ievirzes – ½ x ½ un Jauniešu klubu, kā arī 3 reizes strādājusi darba grupā. Nu mums pirmo reizi uzticēts vadīt 3x3 saietu.


Mums 3x3 ir svarīgs tāpēc, ka šeit lielā un piesātinātā devā var smelties iedvesmu bērnu patriotiskajai audzināšanai. Mums pašiem savu bērnu vēl nav, taču mūsu dzimtajās ģimenēs ienāk mazi jauni cilvēciņi, kuru audzināšanā arī mums katram dodama sava artava. Turklāt patriotiskā audzināšana ir būtisks aspekts mūsu profesionālajās dzīvēs – Ieva skolā vada folkloras pulciņu un audzina klasi, mācot mīlēt sevi, savas dzimtās mājas un savu tautu, savukārt Eduards patriotiskumu nes tālāk tautā, dziedot folkloras kopā “Vilkači”.

Priekuļu novads


Latvijā ikgadēji norisinās divi 3x3 saieti. Pirmais notiks no 28. jūnija - 5. jūlijam, Viļānos.  Otrā 3x3 saieta mājvieta, kuru izraudzījāmies par trīsreiztrīsnieku kopā būšanas vietu gan piemērotās infrastruktūras un skaistās dabas, gan atsaucīgo un ieinteresēto priekuliešu dēļ,  būs Priekuļi. Priekuļi atrodas pāris kilometru attālumā no Cēsīm, taču saieta laikā baudīsim tieši Priekuļu vidi, kultūru un piedāvātās bagātības. Teritoriālo reformu rezultātā 2009. gadā Priekuļi ir kļuvuši par novada centru, sevī ietverot Priekuļu, Liepas, Mārsnēnu un Veselavas pagastus. Priekuļu novada vārdu Latvijā un pasaulē nes Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (t.s. selekcijas stacija), kas ir vecākā šāda tipa iestāde Latvijā. Savu artavu novada popularizēšanā devis arī Priekuļu tehnikums, kas savu darbību  uzsācis vairāk nekā pirms 100 gadiem. Kampu – Ģūģeru senkapi dara šo novadu īpaši pievilcīgu folkloras un vēstures pētniekiem – šajā senajā latgaļu kapulaukā, iespējams, rodams mūsu sarkanbaltsarkanā karoga šūpulis. 

Liksim domāt par mājām

Par saieta tēmu esam izvēlējušies visiem tik mīļo vārdu “mājas”. Mājas ir vieta, kurā jaunais cilvēks piedzimst, izaug, kā arī vieta, no kuras aizejam un mēdzam atgriezties arī atpakaļ. Mājas ir mūsu novads un dzimtene. Ne par velti māju sajūta pavada cilvēku no dzimšanas līdz pat aiziešanai “mūža mājās”. Priekuļu 3x3 saieta laikā centīsimies izprast, ko mums katram nozīmē šis it kā visiem saprotamais, bet tomēr tik neaptveramais vārds “mājas”. 

Saimnieciskā puse

Dienas darbus aizvadīsim Priekuļu vidusskolas mājīgajās telpās. Nakšņošana paredzēta Priekuļu tehnikuma dienesta viesnīcā. Nepieciešamības gadījumā būs iespēja apmesties viesnīcā “Tigra” vai kādā tālākā viesu namā.

Darbošanās saietā notiks trijos cēlienos – rīta, pēcpusdienas un pievakares ievirzēs. Ievirzes vadīs paši trīsreiztrīsnieki, Latvijā un pasaulē pazīstami lektori un arī sava amata meistari no Priekuļu novada. Savas piederības apziņu stiprināt varēs vairāk nekā 45 ievirzēs, kā, piemēram, Folklorā, Vilku mācībā, Latviskajā virtuvē, Politikā, Rotkalšanā, vairākās deju un kustību ievirzēs, Pļavas mācībā un daudzās citās; vakaros – latviskajos dančos, satikšanās ar interesantiem cilvēkiem un “nīkšanā” ar skaistajām latviešu dziesmām.

Nedēļu būt starp savējiem

Priekuļu novada ģērbonī attēlotā saule ar ciparnīcu sevī ietver domu par izaugsmi un katra mirkļa izdzīvošanu. Ar lielu pārliecību gribam teikt, ka šajā prieka pilnajā nedēļā mums būs iespēja rakstīt jaunas un nozīmīgas lappuses lielajā Laika grāmatā visiem kopā – Latvijas un ārzemju latviešiem. Darīsim ar prieku un būsim latvieši ar prieku!

Pieteikšanās

Ārzemju dalībniekus kā uz šo tā Viļānu 3x3, kas notiks no 28. jūnija – 5. ūlijam, lūdzam pieteikties līdz 1. maijam pie Līgas Rupertes, e-pasts liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA, tel. (616)456-8023.  Dalības maksa ir US$350.- (277.- EUR) personai (bērniem līdz 7 gadiem puscena)), bet nepārsniedzot $800.- (592.- EUR) kodolģimenei.

Interesentus, kuri dzīvo Latvijā, aicinām pieteikties, sūtot motivācijas vēstuli pa pastu Ievai Ploriņai un Eduardam Krūmiņam (Murjāņu iela 59, Rīga, LV – 1024) vai ar e-pasta starpniecību (Priekuli3x3@3x3.lv). Motivācijas vēstulē Tev jāpastāsta mums, kādēļ latvietība ir svarīga tieši Tev un ģimenei, kas Tev ir “mājas”, kā arī kādēļ Tev un ģimenei ir svarīgi piedalīties šajā 3x3 saietā. Pieteikties var līdz 15.maijam.

Dalībniekam no Latvijas maksa ir 130 eiro, bet nepārsniedzot 450 eiro kodolģimenei (vecākiem ar nepilngadīgajiem bērniem). 

Uz tikšanos priekpilnajā nedēļā Priekuļos!

Ieva Ploriņa un Eduards Krūmiņš, Priekuļu 3x3 saieta vadītāji
© Gundars Kalniņš 2015