No 3 .līdz 10. jūlijam 3x3-niekus sagaidīs Saldus – ar sirsnīgajiem Cieceres internātpamatskolas darbiniekiem un atsaucīgajiem Saldus iedzīvotājiem. Ievirzes, dienas ritms un nakšņošana notiks internātpamatskolas telpās, bet lielākā daļa no vakara programmas – Kalnsētas parka estrādē. Kā jau ikkatru gadu, arī Saldū saieta programma plānota piesātināta – kopumā 3 dienas cēlienos pavisam notiks vairāk nekā 40 ieviržu. No rīta un dienas ievirzes plānotas tā, lai tās varētu izvēlēties katrs pats darbam visai nedēļai. Pievakares ievirzes plānotas tā, lai varat tās apmeklēt kopā ar ģimeni un nedēļas laikā apskatīt vairākas. Saieta bukletu ar plānotajām ievirzēm varat apskatīt šeit Buklets , bet ja vēlaties vēl plašāk iepazīties ar ieviržu aprakstiem, sekojiet informācijai mūsu Facebook lapā (http://ej.uz/saldus3x3) .


Vakara programmu tematika iecerēta visai plaša – no Liepājas leļļu teātra izrādes bērniem līdz nometnieku Brīvā mikrofona koncertam, no sadziedāšanās kopā ar #ImantaDimanta un draugiem pirmajā vakarā - līdz pārsteiguma koncertam piektdienas vakarā, no 3x3 daudzinājuma līdz sporta aktivitātēm ģimeņu stafetēs un nakts basketbolā, un vēl dažādi pārsteigumi no Saldus pašdarbnieku kolektīviem.

Mēs, Krūmiņu ģimene, kopā ar visiem saviem mīļajiem un čaklajiem draugiem un palīgiem, gaidām mirkli, kad atkal visi kopā varēsim tikties, priecāties un lepoties par to latvisko bagātību, kas mums ir dota!

Uz Tikšanos #Saldus3x3! 

Saldus 3x3

3x3 ir pasaules latviešu kustība, kas pulcē kopā latviešus no trim pusēm – Latvijas, Austrumiem un Rietumiem, lai satiktos trīs paaudzes – bērni, vecāki un vecvecāki – un stiprinātu īsti latvisku garu. 

Latvijā ik vasaru nedēļas garumā notiek divi vispasaules latviešu ģimeņu saieti “Trīsreiztrīs”.

2016. gada vasarā pirmais no saietiem notiks Ingus Krūmiņa (kopā ar sievu Egiju, bērniem Gustavu un Paulīni, un draugu grupas) vadībā Saldū no 3. jūlija līdz 10. jūlijam. Saldus 3x3 turpināsim kopt latviskās un ģimeniskās vērtības, domāt un dzīvot zaļi. Klaida latviešiem, dzīvojot dažādās zemēs, ir atšķirīga dzīves pieredze, bet šeit, 3x3, mēs būsim visi kopā, gan no rietumu zemēm, gan no Krievijas - pat Sibīrijas, lai saprastu, kas mūs šķir, un kas mūs vieno, lai apzinātos to kopīgo pamatu, kādēļ mēs, arī dzīvojot zemeslodei otrā pusē, joprojām uzskatām sevi par latviešiem. Kopā dziedāsim, dzīvosim un priecāsimies.

Par otro 3x3 gādās Bitinieku ģimene, kurš arī notiks skaistajā un bagātajā Kurzemē, Pelčos no 24. līdz 31. jūlijam.

Saldus 3x3 saieta mājvieta būs Saldus novads, kas pats sevi raksturo kā medus piliens Kurzemē. Saldus novadā ir laba vides kvalitāte – novadam ir izteikta dabas vide un lauku ainava ar laukiem un mežiem, kas nodrošina labu gaisa kvalitāti un bioloģisko daudzveidību. Turklāt Saldus pilsēta ir viena no zaļākajām pilsētām Latvijā, kurai raksturīgi parki, skvēri un bagātīgi apstādījumi. Par to pārliecināsimies arī saieta laikā, jo daļa no vakara pasākumiem notiks Kalnsētas parka estrādē, kas atrodas turpat, netālu no Cieceres internātpamatskolas. Vasarās te notiek pilsētas sarīkojumi, brīvdabas teātra izrādes, koncerti, festivāli, kā arī novada Dziesmu un deju svētki. Viens no atpazīstamākiem festivāliem, protams, ir "Saldus saule".

Ar Saldus novada domes un ļaužu atbalstu un atsaucību 3x3 dalībnieki varēs izmantot mājīgās Cieceres internātpamatskolas telpas.

Cieceres internātpamatskola atrodas Saldus pilsētā. Tā dibināta 1960. gadā kā internātskola uz 1938. gadā celtās skolas bāzes. Sagaidot internātpamatskolas 50 gadu jubileju, 2010. gadā ēkas fasādi pilnībā renovēja un ēku (kā vēsturisku pieminekli) atkal grezno vēsturiskais uzraksts – Cieceres pagasta 15. maija pamatskola. Cieceres internātpamatskolas mērķis:  veicināt skolēnu harmonisku veidošanos un attīstību, sekmēt izglītojamo skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti. Arī nakšņosim mājīgajā internātpamatskolā. 


Saieta pamatā ir latviskums un saieta pamattēma būs Dziesmu kamolīts, arī Saldus 3x3 liela daļa ieviržu būs veltītas folkloras un seno latviešu amatu apguvei. Saiets piedāvās interesantas un saistošas nodarbības bērniem un pieaugušajiem visos vecumos. Kamēr bērni nodarbināti savās ievirzēs (bēbīšu skola, 1/2x1/2), pieaugušie var apmeklēt ievirzes, kas viņiem interesē: no politikas, vēstures un psiholoģijas līdz folklorai, teātrim un latviskai virtuvei. Nometnē būs arī iespējams apgūt rotkalšanu, aušanu, pīšanu, kokles darināšanu, ādas apavu darināšanu vai kādu citu daiļamatu. Ievirzes vadīs pazīstami tautieši no visām pasaules malām. Neatņemama daļa no katra 3x3 ir uzsvars uz latviešu dziesmām - gan, baudot to citu, izpildījumā, gan pašiem dziedot, spēlējot. Visi kopā mēģināsim satīt 3x3 dziesmu kamolīti, lai pēcāk, gada laikā, atceroties vasaru katrs savās mājās to varam šķetināt, izdziedāt un stiprināt sevi. Vispasaules latviešu ģimeņu saietā būs arī plaša kultūras programma, kurā redzēsim gan trīsreiztrīsnieku, gan Saldus novada ļaužu, gan viesu varēšanu un talantus. Šo vienu nedēļu veltīsim savu sakņu un savas piederības apziņas stiprināšanai, mēģināsim tās laikā izkristalizēt - ko mums katram nozīmē: būt latvietim, ko mēs domājam, un ko mēs darām, lai jūtamies īsti latviski. Piedāvājam jums nedēļu būt kopā ar sirdsmīļiem cilvēkiem pasaules skaistākajā vietā Latvijā.

Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 1. maijam pie Līgas Rupertes, e-pasts liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA, tel. (616)456-8023.  Dalības maksa ir US$350.- personai (bērniem līdz 7 gadiem puscena)), bet nepārsniedzot $800.- kodolģimenei.

Interesentus, kuri dzīvo Latvijā, aicinām pieteikties, sūtot motivācijas vēstuli pa pastu Ingum un Egijai Krūmiņiem (Murjāņu iela 59, Rīga, LV – 1024) vai ar e-pasta starpniecību (Saldus3x3@3x3.lv). Motivācijas vēstulē Tev jāpastāsta mums, kādēļ latvietība ir svarīga tieši Tev un ģimenei, kādu dziesmu tu vēlētos ietīt 3x3 dziesmu kamolā, kā arī kādēļ Tev un ģimenei ir svarīgi piedalīties šajā 3x3 saietā. Pieteikties var līdz 15.maijam.

Dalībniekam no Latvijas maksa ir 130 eiro, bet nepārsniedzot 450 eiro kodolģimenei (vecākiem ar nepilngadīgajiem bērniem).  Bērniem līdz 7 gadu vecumam 65 eiro. Marta sākumā www.3x3.lv būs sīkāka un precīzāka informācija par ievirzēm, vakara programmām u.c. 

Lapu veidoja Gundars Kalniņš (Gundars.Kalnins@3x3.LV)