Apjaust savu bagātību. Atskaņas no Krāslavas 3x3 saieta


Uzreiz pēc Latvijas valsts simtgades Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, no 8. līdz 15. jūlijam Krāslavā notika 56. pasaules latviešu ģimeņu saiets 3x3 Latvijā. To pirmo reizi vadīja Ilze un Lauris Cekuļi ar saviem bērniem: Ako, Loti un Elzu. Plānošanā un darīšanā palīdzīgu roku sniedza Ieva un Roberts Treimaņi ar meitām Laumu un Elzu un dēliem Valteru un Eduardu. 

Mēs kopā

Krāslavas 3x3 saime bija kupla. Kopā sanāca latvieši no 14 dažādām valstīm – Latvijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, ASV, Austrālijas, Austrijas, Beļģijas, Francijas, Jaunzēlandes, Kanādas, Krievijas, Lielbritānijas, Norvēģijas, Polijas un Zviedrijas. Ar savu dalību mūs pagodināja 77 ārzemju latvieši, 371 Latvijas dalībnieks, kā arī 40 vietējie krāslavieši. Šis saiets bija bērnu prieka un jauniešu enerģijas pieskandināts – dalībnieku vidū bija 198 bērni vecumā no 0 līdz 18 gadiem.


Pašā Latgales sirdī

Krāslava – pilsēta Latgalē, kas izveidojusies 9. gadsimtā pie pilskalna Daugavas – Dņepras ūdensceļa malā un izvietojusies gleznainajā Daugavas senlejā. Pilsētai cauri plūst Daugava, kas šeit ir krietni citādāka nekā Rīgā, jo te upe saglabājusi savu dabīgo tecējumu. Pilsētā aktīvi rosās ļaudis, liekot iepukstēties latgaliskajam visā Latgalē un Latvijā. Pilsētas ģerbonī attēlots peldošs burukuģis ar paceltu buru un pieciem airiem. Burukuģis simbolizē kuģošanu pa Daugavu, savukārt pieci airi – piecas pilsētā dzīvojošās pamattautības: latviešus, krievus, baltkrievus, poļus un ebrejus. Krāslavieši lepojos ar pilsētā valdošo multikulturalitāti, kas kopā vieno ne tikai dažādu tautību, bet arī reliģiju cilvēkus.


Saieta laikā par mūsu mājām kļuva visa plašā pilsēta – Krāslavas pamatskolā gan nakšņojām, gan vadījām laiku ievirzēs. Izturīgākie pie naktsmiera devās Krāslavas Valsts ģimnāzijā, mērojot ikdienišķo nepilnu kilometru garo ceļu kalnā augšup un lejup. Tika apdzīvots arī Plāteru pils komplekss – parka daļā ļaudis rosījās visu cauru diennakti, baudot vasaras sauli un dzestros vakarus, ēšana un nīkšana notika atjaunotajos zirgu staļļos, savukārt dančiem tika labiekārtota āra telts. Saieta laikā durvis vēra arī ikdienā neapdzīvotā un neremontētā Plāteru pils, proti, noslēguma vakarā tur tika ierīkotas gaismu un skaņu instalācijas ar teātra ievirzes vietējo cilvēku interviju atdarinājumiem, video no daudzinājuma un citām performancēm.


Krāslavas 3x3 saieta tēma bija rota – garīgs spēks, dvēseles kultūra, identitāte, mīlestība un izpratne. Rota ir arī tautas spēja saskatīt to, kas mūs vieno, ne šķir. Nedēļās garumā saieta dalībnieki mācījās saskatīt rotu it visur – cilvēkos, dabā, notikumos – visur. Arī Krāslava tika izcelta kā Latgales lepnums un dārgums, jo šeit kopā savijas ne tikai 5 dažādas nacionalitātes, bet arī vēsturiskais un mūsdienīgais. Daudzajās ievirzēs mācījāmies ne tikai apzināties rotas mums apkārt, bet arī guvām apliecinājumu teicienam “Katrs pats savas laimes kalējs!”, jo saietā varēja gūt jaunas zināšanas un prasmes, ja vien bija vaļa un drosme jauno apgūt.

Rotāties un rotaļāties arī ikdienā

Saietā izcēlām savu vislielāko rotu – darba tikumu, jo, kā jau ierasts, dalībnieki un ieviržu vadītāji strādāja rīta, pēcpusdienas un pievakares ievirzēs. Notika daudz jau tradicionālu un 3x3 kopienā iemīļotu ieviržu, piemēram, Ģimeņu seminārs, lina kreklu un ādas apavu darināšana, ciemošanās pie saimniekiem, celošana u.c. Tomēr ieviržu klāstā redzamas arī svaigas dvesmas, kā, piemēram, Kroņu darināšanā veiksmīgi debitēja Zanda Zvīgule, stāvairēšanu Persteņa ezerā ierādīja un ūdens priekus baudīt palīdzēja Baiba Poriķe un Ivars Mednis, robotikas eksperimentos bērnus apmācīja Guntis Nulle. 

Latgalisko dvesmu ievirzēs parādīja Maizes muzeja vadītāja Vija Kudiņa, kas ievirzē Latgales meistarstiķis ierādīja īstas latgaliešu maizes cepšanu un atklāja dažus receptes noslēpumus. Ar dabas krāšņumu un prāvajām zināšanām par augiem dalībniekus pārsteidza un apbūra ievirzes Bites un augi vadītāji Sandra un Ivars Geibas. Viņi dalībniekus uzņēma savā bioloģiskajā saimniecībā Kurmīši. Latgaļu mājas alus brūvēšanas noslēpumus mācīja Dainis Rakstiņš, gan ierokot alu pils parkā, gan piesmaržinot visu Krāslavas pamatskolu ar drabiņu cepumu smaržu.

Apvārsnī Apvārsnī viesojās robežsargi, pamatskolas pagalmā pulcējot lielu ļaužu skaitu. Robežsargi veica paraugdemonstrējumus un rādīja gan lieliem, gan maziem, kādus pienākumus veic dienesta suņi, savukārt Valdemārs Gekišs, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja direktors, stāstīja par atklātajiem pils sienu gleznojumiem un pils rekonstrukcijas gaitu. Saietā viesojās arī Dainis Īvāns ar stāstījumu par Daugavas lokiem. interesentus aicināja arī 3x3 kopienā jau pazīstāmā Inga Zemdega-Grāpe, Krāslavas šūšanas uzņēmuma Nemo vadītāja.

Nakts sarunas šoreiz pulcēja vairākus runātājus, neizceļot vienu viesi. Tajās tika runāts ne tikai par Latgales kultūrtelpu un tās veidotājiem, latgaliešu valodu, bet arī par šķietami vienkāršiem, tomēr daudzpusīgiem jautājumiem, proti, gan savas laimes kalšanu, gan veidiem, kā piekopt zaļo dzīvesveidu. 


Inese Krūmiņa, 3x3 Latvijā padomes priekšsēdētāja, savā uzrunā saieta avīzē Ap gar rota atzinusi: “Mēs paši pošam un rotājam Latviju simtgades svētkiem. Šonedēļ daži kals arī sudraba rotas. Un rotāsimies. Un arī rotaļāsimies – neviens nekad nevar kļūt tik briesmīgi pieaudzis, ka aizmirstu, kā rotaļāties. Smaids rotā sejas – Tavu, manu, mūsu visu. Lai mums rotaļīga nedēļa. Un lai mūsu atklāsmes, draudzības, kopīgās sajūtas un sirds degsme mūs rotā ne tikai šonedēļ, bet arī gadiem uz priekšu!” Ne vienam vien saieta dalībniekam pēc Krāslavas 3x3 iegūti liekie kilogrami nīkšanā pieejamo pankūku, ko cepa Baltalkšņu ģimenes kafejnīca, dēļ. Tomēr to, cik krāšņas rotas uzkalām un kādu pievienoto vērtību mēs katrs ieguvām, var tikai nojaust pēc izstādēs un noslēguma koncertā redzētā. Katram pašam labāk zināms, ar kādu bagātību mājās aizbraucis un savu ikdienu turpmāk rotās. Lai darbi iemieso tos dārgumus, kas mūs bagātinājuši saieta laikā!

Ieva Krūmiņa

Krāslavas 3x3 avīzes Ap gar rota redaktore

© Gundars Kalniņš 2018