Ludzas 3x3 saietā domā par tautām

LudzasZime


Lutināti ar piesātinātu programmu, saticīgu dzīvošanu un labu laiku, šovasar jūlija otrajā nedēļā Ludzas 3x3 saietā tikās tautieši no visām pasaules malām.

Ludzas 3x3 saietā bija 358 dalībnieki. Visvairāk no Latvijas – 314, savukārt 11 no Krievijas, 10 no ASV, septiņi no Austrālijas, četri no Kanādas, trīs no Ukrainas, divi no Zviedrijas un Spānijas un pa vienam no Īrijas, Somijas un Luksemburgas. Viskuplāk saietā bija pārstāvēta Rīga – no Latvijas galvaspilsētas uz Ludzu atbrauca 109 cilvēki, 63 dalībnieki saietā bija pirmo reizi. Ludzas 3x3 saieta atklāšanā Latvijas karogu mastā uzvilka Austrālijas latvieši – Artūrs Landsbergs un Anta Brahmane kopā ar bērniem.

dsc_3978_med

Saieta atklāšana

Saieta vadītāji Ansis un Jolanta Bogustovi bija gandarīti par 3x3 nometnes vietas izvēli. «Man jau sen bija neizskaidrojama intuitīva doma par Ludzu – nez kāpēc gribēju kaut ko darīt tieši tur,» saka Jolanta. «Sākoties karam Ukrainā, Latvijas robežpilsēta Ludza ieguva īpašu, vēl dziļāku jēgu – 3x3 ir par latviskajām, par cilvēciskajām vērtībām, par spēju būt kopā. Vispirms bija vieta, tad loģiska saieta tēma – tautas. Ludza ir vēsturiski sena vieta – robežpilsēta, tautu krustceles, kur jāspēj sadzīvot ar dažādo. Mums gribējās saieta dalībniekus mudināt domāt gan par dažādām tautām, gan par to, kas ir latviešu tauta, jo arī tā sastāv no dažādām tautām. Tas ir stāsts par to, kā atrast sevi lielajā un ieraudzīt lielo sevī.»

DSC_4994

Jānis Grūtups ar vakara pasaciņu

Saieta tēma caurvija visu nedēļu – katru rītu nometnes dalībnieki tikās tā dēvētajā tautas skaitīšanā, uzzinot dienas aktualitātes un noskatoties Ludzas 3x3 televīzijas sižetu par iepriekšējās dienas notikumiem. Tautas tika daudzinātas arī saieta svinīgākajā pasākumā – daudzinājumā Ludzas pilsdrupās. Visu saieta dalībnieku naktsmāju istabiņu nosaukumiem bija doti dažādu tautu vārdi, un pie daudzinājuma ugunskura notika tautu sasaukšanās. Īpaša loma daudzinājumā tika dota jauniešiem, jo tieši viņiem jāgādā, lai nākotnē no latviešu tautas nepaliktu tikai nosaukums uz kādas istabiņas durvīm.

DSC_5985

Daudzinājuma gājiens

Ludzas 3x3 saietā īpaša loma tika atvēlēta Latgalei. Saieta dalībnieki aktīvi piedalījās Latgales cilvēku vadītajās ievirzēs. Daudz labu vārdu izskanēja par Ilgas Šuplinskas vadīto ievirzi Latgaliskuma kods – valoda, cilvēki, notikumi. Annele Slišāne no Upītes mācīja aust Zāļu un puķu mandalas, Sandra Vorkale – doņu cepures, Ludzas amatnieku centrā laipni ierādīja aušanu un izšūšanu, Saļimons Ķipļuks – stabules un peternes, Mārīte Kronberga mācīja gatavot Latgales tradicionālos ēdienus, Andris Kačkāns – skalu grozus, Ēriks Kudlis un Talita Tipuka-Romančuka aizrāva darbā ar mālu ievirzē Muola suprātkys, Iveta Ladusāne stāstīja smilšu stāstus, bet Marika Čerņavska vadīja ievirzi Uz vidi un cilvēku vērīga teātra darbnīca Es/Mēs, kas saieta dalībniekus pārsteidza ar vērienīgu un aizkustinošu izrādi Ludzas ezera krastā.

3x3Ludza_daudzinājums

Daudzinājums


Visvairāk Ludzas 3x3 saieta dalībnieku pieteicās ievirzēm Rotkalšana, Robotika, Darbs ar mālu un Stāvairēšana, kā arī ievirzei Apzināties sevi un justies labi lielajā pasaulē.

Saieta dalībniekus priecēja bagātīga kultūras programma. Visus aizkustināja abas Marikas Čerņavskas režisētās izrādes – Kur kamoliņš ripo? un 85, kura aicināja padomāt, kas mums katram šodien ir vai varētu būt tik nozīmīgs, lai to glābtu. Saieta dalībniekus iepriecināja ansambļa Dabasu durovys koncerts, saturīgs un daudzveidīgiem priekšnesumiem pilns bija arī Brīvas mikrofons. Prātā paliks Tautu spēles, pārsteidzošās ekskursijas pa Ludzu Pētera Blūma vadībā, bet arī plašo novadu, keramikas cepļa atvēršana, kā arī sirsnīgais saieta dalībnieku dziedāšanas grupas koncerts un garīgā meditācija Ludzas katoļu baznīcā.


Latgaliskas sirsnības un mīlestības pilnajām dienām punktiņu sirds formā pielika Noslēguma vakars, kad katrs rādīja, ko nedēļā padarījis. Skaļā un azartiskā izsolē tika pārdots Alus ievirzē gatavotais alus, un visi iegūtie līdzekļi – ziedoti Ukrainai. Mājupceļā katra ģimene saņēma sainīti asušku – Latgales tradicionālo ēdienu, mazas baltas maizītes, lai mājās mielotos un turpinātu sarunas par saturīgo latvisko nedēļu.


Lolita Lūse, Ludzas 3x3 saieta avīzes Rūžeņa redaktore© Gundars Kalniņš 2023