Treknās dzīres "Ģendertos". Es ar paēdu un pāri palika....

Treknās dzīres "Ģendertos". Es ar paēdu un pāri palika....