Rucava aicina!


caurspZime

Šogad, no 13. līdz 20. jūlijam notiks kārtējais Pasaules latviešu ģimeņu saiets 3x3 Rucavā, attālā un ļoti spilgtā, tradīcijām bagātā Latvijas novadā. Paši rucavnieki saieta saimnieku godā būs jau otro reizi – arī 2001. gadā 3x3 notika Rucavā. Toreiz, tāpat kā tagad, Rucava pulcināja kopā latviešus no visām pasaules malām, lai koptu latvietību, uzlādētu latviskās „baterijas” un pēc vienas kopīgas, izzinošiem pasākumiem, dziesmām, dančiem un citiem notikumiem bagātas nedēļas katrs dalībnieks varētu doties mājup ar pārliecību – būt latvietim ir kaut kas labs, vērtīgs. Būt latvietim nav nasta vai kauns, būt latvietim ir prieks un lepnums!

Daudzinājums Mazsalacā, 2010

Šoreiz saieta pamattēma ir PŪRS. Mūsu tradīciju pūrs. Mūsu prasmju pūrs. Mūsu dziesmu pūrs. Mūsu labo darbu un labo jūtu pūrs. Ar to visu mēs esam bagāti, un lepnās kurzemnieces kuplā skaitā izrādīs Rucavas pūru visiem saieta dalībniekiem. Jā, izrādīs īpatno Rucavas novada tautas tērpu, bet ne tikai to vien. Latviskās virtuves ievirzē Māras Tapiņas vadībā gatavosim ēdienus, ko joprojām ikdienā gatavo rucavnieku ģimenēs no paaudzes paaudzē: biešu šautri, ābolu vai gurķu zupu, strimalu zupēnu ar apaļis rāciņis, rīvātus kukuļus ar pienu vai speķa mērci, riezi, skaldītus rāciņus ar balto sviestu, balto un „bimbalu” tīri, krateni, peldošās salas, melleņu vai bārbju ķiļķinu saldo zupēnu, biguzi un maizes kārtojumu, auzu žūri un vēl ko citu. Mācīsimies arī izgatavot īpaši rucavniekiem raksturīgos dzintara kniepķenus Guntas Vecpils vadībā dzintara apstrādes ievirzē, savukārt cimdu un zeķu adīšanas ievirzē pie Aleksandras Maksakovas un Rasmas Kleinas būs iespējams apgūt Rucavas cimdu un zeķu rakstu adīšanu pieredzējušu Rucavas adītāju vadībā. Būs pieejamas izpētei Rucavas krātuvēs esošo mantoto cimdu kolekcijas, fotogrāfijas ar cimdiem no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja fondiem un cimdu rakstu zīmējumi no literatūras avotiem. Vilma Katrīna Pērkona un Inga Tapiņa iepazīstinās ar greznā Rucavas tautas krekla (krūmotā krekla) izšūšanas smalkumiem, un čaklākie dalībnieki varētu arī saieta laikā tikt pie jauna krekla. Viena no Rucavas sievām - Sandra Aigare vadīs ievirzi „Dzīves un dabas izdziedāšana”, kur varēs gūt priekšstatu par tradicionālo dziedāšanu, kāzu un kūmu balsiem, gadskārtu dziesmām, sižetiskajām dziesmām, izmantojot Rucavas, Bārtas un Nīcas materiālu. Ievirzes dalībniekiem būs iespēja pašiem izdziedāt dabu un dzīvi, dziedot kopīgi gadskārtu dziesmas, kāzu, kūmu un bedību dziesmas, jo Rucavas sievas prot visus godus pavadīt bez runāšanas, ar dziedāšanu vien. Baltā sviesta pagatavošanu rucavnieces rādīs katru pievakari, un tāpat katru pievakari būs iespēja doties nelielā ekskursijā pa Rucavas novadu.


Saietam gatavojas arī citi lektori un meistari no dažādiem Latvijas novadiem, kā arī daži – no ārzemēm. Padomāts par to, lai zināšanu un prasmju pūru varētu papildināt kā sievas, tā vīri – notiks metālkalšanas ievirze Ilgvara Zāraka vadībā, rotu kalšana pie Andra Grebja un Ulda Melberga, politika pie Anša Bogustova, iepazīšanās ar uzņēmēja filosofiju pie Ģirta Ančevska, arheoloģija pie Andra Tomašūna; ģimeņu seminārs pie Līgas Rupertes un Māras Tupeses, sarunas ar dievišķo kopā ar Gundegu Puidzu, savu un dzimtas spēka avotu meklēšana un apzināšana ar Ievu Ančevsku, celu jostu aušana Dinas Kauliņas vadībā, teātra ievirze kopā ar Baibu Kalniņu un vēl citas nodarbes.

Arī skolas vecuma bērniem pietiks, ko darīt. Šoreiz gan uzsvars likts uz dažādiem mākslas veidiem – bērni varēs zīmēt, gleznot, iemēģināt roku podniecībā vai aušanā ar stellītēm, darboties ar dažādiem dabas materiāliem, zīmēt animācijas filmu. Praktiskākajiem un vīrišķīgākajiem būs iespēja pašiem (vai kopā ar tēviem) uzmeistarot putnu būri, vai mācīties vilku mācību. Pirmsskolas vecuma bērniem arī būs interesēm un spējām piemērotas nodarbes, kā 5-6 gadniekus, tā 3-4 gadīgos bērnus no rīta un pēcpusdienā nodarbinās un izklaidēs „tētis un mamma” – visi mazo bērnu nodarbību vadītāji strādās pa pāriem. Pavisam mazajiem kopā ar kādu no vecākiem notiks arī bēbīšu skoliņas nodarbības.

Taču dzīvošana saietā neaprobežosies tikai ar nodarbību apmeklēšanu vien – sporta aktivitātes, ekskursiju diena, kurā varēs izvēlēties gan kājām ejamu maršrutu, gan autobusā braucamu, gan, plānojam arī velo-maršrutu; vakara pasākumi, danči, nīkšana, un sirsnīga kopā būšana - tas viss padarīs skaistu, piepildītu un neaizmirstamu vienu nedēļu no šīs vasaras. Ja vien gribēsim bagātajā rucavnieku pūrā ielūkoties, un savu bagātināt.... ja vien gribēsim būt savējie plašajā 3x3 saimē, ja vien aptversim, ka mums ir kopīgas saknes, kopīgas vērtības un kopīga tiecība – lai arī mūsu bērni un mazbērni, un citas nākamās paaudzes tikpat lepni varētu cilāt saņemto pūru un teikt – esam latvieši.

Dzīvošanai saietā ir arī tīri praktiskā puse – mūs baros vietējās saimnieces, ar dabīgiem ēdieniem no vietējiem produktiem, naktsmītnēm izmantosim gan atsevišķas skolas telpas, gan saieta namu, gan tuvējos viesu namus (tajos apmetoties, dalībniekiem jārēķinās, ka saieta dalībnauda sedz tikai daļu no izmitināšanas izmaksām, daļa jāpiemaksā papildus), gan arī atsevišķu rucavnieku dzīvokļus. Rucavā nav plašas arodskolas vai tehnikuma ar lielām kopmītnēm, dzīvosim draudzīgā šaurībā, taču, rucavnieki jau gandrīz gadu rūpīgi gatavojas uzņemt latviešus no visām pasaules malām. Saiets paliks mūsu atmiņā tāds, kādu mēs paši to kopīgi izveidosim ar savu iesaistīšanos, un noslēgumā, cerams, visi būsim gandarīti par nedēļas laikā paveikto un apgūto, par jauniem labiem draugiem, par atrastiem domubiedriem un pats galvenais – par savu piederību tēvu zemei, neatkarīgi no tā, kur pašlaik katram ir dzīves vai darba vieta. Latvietis – ir atslēgas vārds, kas liecina par mūsu bagāto pūru. Visādās nozīmēs.

Uz tikšanos Rucavā! Uz septiņām laimīgām un bagātām dienām!

Inese Krūmiņa, Rucavas 3x3 saieta vadītāja.

Inese.Krumina@3x3.lv

Pieteikšanās. Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 1. maijam , pie Arnolda Ruperta, e-pasts liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, Mi 495034, USA, tel. (616)456-8023. Dalības maksa ir US$300.- (220 EUR) personai, (bērniem līdz 7 g.v. puscena), bet nepārsniedzot $750.- (547 EUR) kodolģimenei.


© 3x3 2014