Laipni lūdzam uz 3x3 Smiltenē

Par vadītājiem

Screen Shot 2014-03-24 at 20.32.22

Vērojot saieta vadītāju Ineses un Aināra Grīnvaldu darbošanos, izskatās, ka Smiltenes 3x3 jau gatavs un viss varētu sākties kaut rīt. Taču nē, vēl tiks strādāts, dažādas lietas lemtas un kārtotas, viss darīts lai pirmais 3x3 pašu vadībā izdotos tā, ka visiem prieks. Inese ar Aināru kopš sava pirmā 3x3 Lūznavā, 2006. gadā ir pārņemti ar 3x3”. Kā daudzu ilggadēju 3x3 -nieku ģimenēs viņu bērni Ance, 11, un Marta, 8, ir uzauguši 3x3. Meitenes vēl ir mazas, bet 3x3 jaunā paaudze no vairākām citām ģimenēm jau labu laiku vada ievirzes, piedalās vadības darba grupās un pat kļūst par saietu vadītājiem. 

3x3SmilteneCaursp

 Grīnvaldi dzīvo Ķekavā, Inese ir skolotāja, papildus raksta projektus un organizē dažādus pasākumus, Ainārs ir tirdzniecības inženieris metālapstrādes jomā. Abi dejo vidējās paaudzes deju kolektīvā ,, Zīle”. Kā lielākajai daļai Latvijas 3x3 vadītāju, organizējot nometni ir vairāk pienākumu nekā 3 x 3 prieku, taču izdevību organizēt un vadīt saietu, intensīvi vairāk nekā gadu piestrādāt finansiāli neatalgotu darbu, viņi uzskata par privilēģiju nevis par nastu.

Ar darba grupu


Par Smilteni

Par Smilteni jauki stāsta Čikāgas Ciānas draudzes mācītāja, smilteniete, Gundega Puidza, kura 3x3 vadīs ļoti interesantu ievirzi: “Smiltenes novads – vieta, kur augt”, tā saka Smiltenes mājaslapas oficiālā mude. Bet to pašu saka arī mana sirds, jo Smiltene ir bijusi skaistākā, zaļākā, mīļākā un auglīgākā vieta, kur spēju iedomāties augt un izaugt. Joprojām nevaru iedomāties, kas es šodien būtu bez staltā Lazdu kalna ar drosmīgo skatu torni, bez Pilskalna ar seno vēsturi un romantiskā Jāņkalna ar brīvdabas estrādi vasaras izklaidēm. Skaitot vairāk kā simts pakāpienus ceļā uz Kalna Muižu, liekas, ka tik skaista vieta smilteniešiem iedota kā īpaša Dieva dāvana, ne tikai firsta Līvena labvēlības dēļ, bet arī pateicoties tās gleznainajam izvietojumam. Un kā gan bez veldzējošajiem ezeriem: Tepera, Klievja, Vidusezera, Niedrāja, Brutuļu ezera, Slīpja un Spiciera? Un protams, kur nu bez mūsu līkumotās upes - Abula. Bez tiem neviens smiltenietis nespēj iztēloties vietu, kur augt.


Mazo smilteniešu lielās personības manā pilsētā veidojas kvalitatīvas un vispusīgas izglītības iespējās: Trīs pakalnu pamatskolā, Smiltenes ģimnāzijā, Centra vidusskolā, profesionālajā vidusskolā un lauksaimniecības tehnikumā. Spilgtus talantus šajā pilsētā atklāj un attīsta arī Smiltenes mūzikas skola, mākslas skola un sporta skola.

Garīgas vērtības ir smilteniešu neatsveramas svētības, ko pilsētas dvēseles var smelties Smiltenes luterāņu, katoļu, pareizticīgo, baptistu un septītās dienas adventistu draudzēs.

Iespējas augt šajā ezeru un pakalnu pilsētā ir neizsmeļamas. Nepietrūkst vietas, kur atpūsties, atgūties un veldzēties, jo Smiltene lepojas ar saviem parkiem, skvēriem, atpūtas vietām, kafejnīcām un mūsdienu prasībām atbilstošām viesnīcām.

Smiltenes kalni un pakalni ir pieskandināti ar skaistām dziesmām, jo novadu pušķo kupls skaits dažādu paaudžu koru. Kā koša puķe Smiltenes ainavā zied arī tautas deju kopa “Ieviņa”. Tā vieno brīnišķīgās dejās kā jaunus tā jau pieredzējušus dejotājus, un gadu gaitā ieguvusi arī starptautisku atzinību. Tieši “Ieviņa” reiz arī manī raisīja pirmos deju un kustību soļus, mudinot vēlāk dzīvē apzināties ķermeņa un dvēseles ciešo savienību. Tāpēc Smiltenes novada mudei - “vieta, kur augt”, es šovasar pievienošu arī mudi - “vieta, kur atgriezties”, jo pirmo reizi došos mājās ar lielu sirdsdegsmi piedāvāt Smiltenes 3x3 nometnē dejas un kustību meditāciju. Vieta, kur augu, šogad sagaidīs mani kā vieta, kuŗai vēlos dāvāt atpakaļ kaut mazu saujiņu bagātības, no kā esmu izaugusi un devusies tālu pasaulē.

3x3 Smiltenes nometnes dalībniekiem vēlos piedāvāt pēcpusdienu ievirzi “Saruna ar dievišķo – klusumā, vārdos un kustībā”, īpašu uzsvaru liekot uz kustības meditatīvo stāvokli un ķermeņa svēto dialogu ar Dievu. Jau ilgi pirms rakstu zīmju izveidošanās pastāvēja cilvēka saruna ar Dievu dejas jeb kustību formā - sava ķermeņa apzināšanās, novērtēšana un sadarbošanās ar to. Mūsdienu cilvēks arvien intensīvāk tiecas izzināt Visumu – dievišķo un pārpasaulīgo. Ceļā uz šo izziņu, atbildes ne vienmēr gūstamas caur vārdiem, rakstiem un tradīciju. Mūsu ķermenis ir brīnišķīgs sarunas avots ar dievišķo spēku gan sevī, gan pasaulē. “

Par programmu

Programmā paredzētas vairāk nekā 50 ievirzes dažādām vecuma un interešu grupām. Ievirzes iekārtotas ikdienas trīs nodarbību cēlienos. Katra ievirze ir 2-2 1/2 stundas gara, tātad ievirzes vadītāji sagatavo 12 – 15 stundas garas nodarbības par savu tēmu. Nedēļas sākumā ieteicams rūpīgi ievirzes izvēlēties un pie tām palikt līdz saieta beigām lai tiešām apgūtu piedāvāto tēmu vai māku. Par plānotajām ievirzēm jau esam rakstījuši iepriekšējā rakstā, informācija atrodama arī www.3x3.lv un iegūstama no Arnolda Ruperta, liga3x3@iserv.net

Ik rītu pēc brokastīm ir video par iepriekšējās dienas notikumiem. Pēc vakariņām ir vakara programmas: iepazīšanās vakars, sporta spēles ģimenei, koncerts, brīvais mikrofons, daudzinājums, Smiltenes pašdarbnieku teātris, pēc tā īsta zaļumballe,kurā spēlēs Smiltenes pūtēju orķestris, un noslēguma vakars. Katru vakaru būs vakara pasaciņa mazajiem, pēc tās ik vakaru cits viesis stāstīs par kādu tēmu, būs rotaļas un danči, kopīga padziedāšana – to visu 3x3 jau kopš pirmsākumiem ir iesaukuši par nīkšanu lai gan nekā nīkulīga tur nav, gluži pretēji. Ikdienas iznāk avīze, kur lasam par aktuālām norisēm, stiķiem un niķiem, kas jau bijis un kas vēl priekšā. Viena pēcpusdiena būs veltīta ekskursijām lai iepazītu Smiltenes novada kultūrvēsturiskās un dabas vērtības, satiktu interesantus un uzņēmīgus ļaudis.


Par dzīvošanu

Apmešanās paredzēta Smiltenes tehnikumā, istabiņās ar 2,3 vai 4 gultām. Tos kuri vēlās apmesties viesu namos vai pie vietējiem iedzīvotājiem , lūdzam sazināties ar saietu vadītājiem , lai uzzinātu vai šāda iespēja ir un cik par to jāpiemaksā. Mūs ēdinās Smiltenes tehnikuma saimnieces. Pateicoties atsaucīgajiem novada uzņēmējiem, visu nedēļu mielosimies ar A/s “Smiltenes piens” ražojumiem un ēdīsim īstu Z/s “Ķelmēnu maize” rupjmaizi un saldskābmaizi. Saieta organizēšanā neatsverams ir atbalsts ko saņemam no Smiltenes novada domes un tās priekšsēdētāja Aināra Mežuļa, no Smiltenes Technikuma direktora Andra Miezīša un skolas saimes, un no daudziem smilteniešiem, kuri piedalās organizācijas darbā, strādās kā ieviržu vadītāji un veiks daudz un dažādus pienākumus. Esam bezgala pateicīgi par Smiltenes iedzīvotāju atsaucību un sirsnību!

Par iepazīšanos danču vakaru Smiltenē

15. februārī Smiltenē notika saieta vadītāju un darba grupas rīkotais sadancošanās un sadziedāšanās vakars ar nolūku iepazīstināt smilteniešus ar trīsreiztrīsiniekiem, un visiem palīdzēt noskaņoties kopējam darbam un izpriecām saietā vasarā. Sarīkojums bija labi apmeklēts gan no pieredzējušo trīsreiztrīsienieku gan smilteniešu puses. To nobeidzot ar 3x3 tradicionālo vakara dziesmu nemaz negribējās šķirties, un valdīja pārliecība, ka tikšanās jūlijā būs patiesi gaidīta.

Par dalībniekiem

Saieta vadītāji sagaida ap 300 dalībnieku, kuriem būs vajadzīga apmešanās un ēšana. Lielumlielais vairums, protams, būs no Latvijas, bet ļoti gaidam arī ārzemju dalībniekus no visām pasaules malām, kā rietumiem, tā austrumiem, jo bez tiem 3x3 nevar sasniegt vienu no saviem svarīgākajiem mērķiem – būt par tiltu, kurš ved mūs, latviešus, kopā vienalga kur mēs arī šobrīd neatrastos. Ceram, ka nodarbībās piedalīsies arī labs skaits smilteniešu.Līga Ruperte

© 3x3 20114