3x3 nometne Madonā, 2005. gadā

 

 

Neģ mūs divi dzeltainītes
Viena māte auklējusi:
Sader dziesmas dziedājot,
Valodiņa runājot.

 

Šajās dienās nekas vēl neliecina par nākamo vasaru – līst rudens lieti, šur tur jau sajūt ziemas tuvumu, vien cilvēku domas un plāni steidzas uz priekšu – nākotnē. Nāks vasara, karstais un darbīgais laiks, un daudziem ceļi vedīs uz Latviju. Darbs, atvaļinājums, tikšanās ar radiem, draugiem, sen iepazītiem un vēl pavisam svešiem cilvēkiem.

Laikā no 2005.g. 24.līdz 31.jūlijam, - pašā karstākajā vasaras cēlienā mūs laipni gaidīs Madona un madonieši – ar kārtējo, Latvijā jau trīsdesmito, 3x3 nometni. Lieliska madoniešu komanda, pieredzējuši, dzīvespriecīgi cilvēki, kas apbrīnojami saderīgi darbojas komandā – jau tagad var droši teikt, ka nometnes vadītājiem – Inesei un Jānim Atim Krūmiņiem, uzsmaidījusi veiksme, kopā ar šiem ļaudīm organizējot 3x3. Kā ik gadus, Latvijas 3x3 nometnēm katrai ir kāds vadmotīvs – un Madonā domāsim un runāsim par saderību. Par to, cik daudz mums, latviešiem, kas dzīvo visās pasaules malās, tomēr ir kopīga. Cik daudz ir tā, kas mūs vienādi uzrunā, aizskarot sirds stīgas, gan runājot par cilvēku likteņiem, gan dziedot, gan muzicējot, gan dejojot, gan gluži vienkārši ieskatoties viens otram acīs, un bez vārdiem saprotot – mēs esam domubiedri, mūs saista kas vairāk par kopīgām saknēm, mums ir kopīga tagadne un arī nākotne.

Mēs domājam vienu domu – par mums pašiem, mūsu bērniem un mazbērniem lielajā pasaulē, kā tajā neapmaldīties, kā atšķirt īstas vērtības no spožiem, vilinošiem grabulīšiem, kā neieslīgt patērētāju filosofijā un dzīvesveidā, kā izaugt un uzplaukt, saglabājot saknes, un dot augļus, kas katram aiz sevis jāatstāj…

Tradicionāla un vienlaicīgi jauna ir Madonas 3x3 programma, kurā līdztekus jau ierastām nodarbēm – ģimeņu semināram (Līga Ruperte, Māra Tupese), polītikai (Jānis Peniķis), folklorai (Artis Kumsārs), reliģijai un ētikai (Daira Cilne), latviskai virtuvei (Dzidra Šteinberga), rotu un metāla darba rīku kalšanai,  bērnu nodarbībām (madonieši, kā arī Gundega un Uģis Dravas), korim un nakts dančiem (Ilga Reizniece), notiks arī citas nodarbības, kas labi papildina programmu un iederas 3x3 pēc būtības – rokdarbi, aušana un glezniecība vietējo meistaru vadībā, trimdas kultūrvēsture Gunta Liepiņa vadībā, keramika pie diviem izciliem māsliniekiem - Gundegas Peniķes un Jāņa Seiksta, ar iespēju apdedzināt darbus ceplī, pārrunas par garīgo harmoniju, salīdzinot latviešu dainas ar indiešu vēdām (Rudīte Raudupe), par latvisko dievapziņu (Maruta Voitkus-Lūkina), par latviskiem godiem (Baiba Turka un Daina Klints), koklēšana (Anda Ābele), dabas dziedzniecība, veselības psiholoģija (Solveiga Miezīte) vides mācība, un daudz citu nodarbju.  Īpaši domāts arī par jauniešu aktīvu iesaistīšanos 3x3 saimē un darbā – jauniešu klubs, iespēja ierakstīt tvartu, tīmekļa grupa, žurnālistikas ievirze, debašu klubs, tautas dejas brāļu Ločmeļu vadībā, nakts basktebola turnīrs, koka darbi – varbūt pat uzbūvēsim laivu, vilku mācības, kustību teātris – domājams, ka iespēju izpausties atradīs ikviens radošs gars.

Madonas pilsētas ģērboni rotā gailis – rīta dziesmas, moža gara un stingras dūšas simbols. Arī madoniešos manāms tāds pat čakls darbīgums, možs gars un stingra dūša – pārliecība par savu varēšanu un liela vēlēšanās godam uzņemt savās mājās lielo 3x3 saimi. Un jāsaka, šādai pārliecībai ir pamats – lieliska vidusskola ar 3 korpusiem, skaista viesnīca (2,3,un 4 vietīgi numuri ar dušu katrā numurā), mūzikas skola ar jaunu koncertzāli, Bērnu un Jauniešu centrs, mākslas skola, ģimnāzija, bibliotēka, bērnudārzs – viss ir sakopts, un visur darbojas čakli un atbildīgi ļaudis.

Aicinām gan tos, kam 3x3 gars jau zināms, gan tos, kas vēl ne reizi nav to baudījuši – sanāksim kopā, un mums atvēlētajā kopīgajā 3x3 nedēļā kļūsim harmoniskāki gan sevī iekšēji, gan saistībā ar apkārtējo pasauli, atradīsim saderīgus ļaudis – domubiedrus un atradīsim saderīgas domas, kas mūsos atstāj pēdas – apņemšanos turpināt to, ko darām, kas esam, kas būsim – caur kopības sajūtu un pleca sajūtu, caur kopīgu dziesmu un deju, caur mūsu bērnu ievirzīšanu mūsu tēvu tēvu uzsāktajos ceļos, izdzīvosim savu piederību Latvijai.

 

Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 2005. gada 1. maijam, rakstot vai zvanot Arnoldam Rupertam, 2141 Brunsink, N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA, tel. (616)456-8023, fakss (616)456-5963, e-pasts liga3x3@iserv.net.  Austrālijā pieteikumus pieņem Arnis Siksna, 4 Marmindie St., Chapel Hill, Q 4069, Australia, tel. 61-7-3378-0319, e-pasts a.siksna@mailbox.uq.edu.au   Ārzemju dalībnieku dalības maksa ir $200.- par personu, bet ne vairāk kā $500.- par kodolģimeni.

Latvijas dalībnieki var pieteikties Madonas nometnei jau tagad, rakstot vēstules nometnes vadītājiem, kā arī pastāstot par savu ģimeni.  Adrese Murjāņu iela 59, Rīga,  LV 1024, tel.7-532-391, 9-232-391, e-pasts inesekru@one.lv  Oficiāla pieteikšanās Latvijā tiks paziņota nākampavasar – martā.

Informācija par 3x3 atrodama arī 3x3 mājas lapā www.3x3.lv

www.madona.lv/lat/aktualitates/kultura/

Inese Krūmiņa, nometnes vadītāja

 

Foto – Inese un Jānis Krūmiņi 2004. gada vasarā, Katskiļu 3x3 nometnē. .

 

 Ingrīdas Jansones foto

 


 

3x3

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00266