Paldies, bet …

Informācija, kas parādās šinīs lapās, ir sastādīta no daudziem dažādiem avotiem—paldies visiem autoriem un palīgiem!

Bet tādas, kādas šīs lapas tagad ir, ir tikai sākums. Vēlamies Tavu līdzdalību viņas labot un papildināt.

Labojumi un tulkojumi

Lūdzu paziņot mums par jebkādām kļūdām vai nepareizībām šinīs lapās. Ar prieku saņemam arī papildinājumus, ieteikumus un tulkojumus.

Katrai maiņai norādīt uz attiecīgās lapas numuriņu, kas parādās lapas apakšā pašā labā stūrī.

Jauni materiāli

Mūsu mērķi ir veicināt un ziņot par Trīsreiztrīs (3x3) darbību un krāt jebkādu informāciju par 3x3. Mēs meklējam sekojošos materiālus:

  • brošūras
  • plānus
  • dienas kārtības
  • referātu un nodarbību norakstus un palīgmateriālus
  • notis un aprakstus dziesmām, dejām un rotaļām
  • 3x3 avīzes
  • bildes, skaņu un video ierakstus
  • interneta saites, kas ir interesantas 3x3 saimei
  • visu citu, kas ir saistīts ar 3x3

Nāciet talkā ar jūsu materiāliem visi rīkotāji, darbinieki un dalībnieki no bijušiem un topošiem 3x3!

Kur sūtīt

Atsauksmes un ieteikumus, materiālus, bildes un citu noderīgu informāciju sūtiet gundars.kalnins@3x3.lv

 

Copyright © 2005 3x3. All rights reserved.

00308