Saišu apzīmējumi

Dažas saites ir apzīmētas ar speciāliem simboliem. Viņu nozīme ir:

Simbols

Nozīme

Saite aizved uz lapu angļu valodā.

Saite aizved uz lapu latviešu valodā.

Saite aizved uz lapu PDF formātā (Portable Data Format), kas lasāma lietojot bezmaksas browsera palīgprogrammu Adobe Acrobat Reader.

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00309