ELĪNA un “AMBER” JŪS GAIDA 3 X 3 FOLS KRĪKĀ

 

     Ziemassvētki visiem jau stāv uz sliekšņa. Cilvēkiem vienam uz otru ir labs prāts. Karstā laikā un gadu mijā prāts nesās uz brīvdienām un izpriecām.  Elīna Ziedare un Howmans Gapa sargs “Amber” jūs gaida Fols Krīkā 2005. gada sākumā. Elīna jūs aicina pavadīt 2005.g. pirmo nedēļu kopā ar viņu. Grūti iedomāties, kā labāk varētu ievadīt jauno gadu! 

     3 x 3 ir pilna nodarbību programma gan pieaugušajiem, gan bērniem.  3 x 3 kalnu gaisotne ir ideāla vide atsvabināties no kultūras dienu steigšanās un sasprindzinājuma. Melburniešiem tā ir iespēja atraisīties no ikdienas. Sidnejiešiem, kā arī Saulainās zelta piekrastes iedzīvotājiem tas ir foršs pieturas punkts pa ceļam uz mājām.

     3 x 3 rīkotāji Andris un Irēne Ziedari ir rūpīgi izvēlējušies tēmu šim saietam “Garīgā atpūta un labsajūta”. Katra cilvēkam ir vajadzīgs baudīt garīgu atpūti savā dzīvē un, protams, ir arī tikpat svarīgi radīt labsajūtu. Rīkotāji ir centušies veidot programmu dalībniekiem, kura tiešām veidotu klātesošiem atpūtu un labsajūtu.

     No paša rīta Anita Elberta mūsu ķermeņus pamodinās ar vingrošanu un izstiepšanos.  Mācītājs Aldis Elberts ievadīs mūsu dienu pareizā noskaņā ar īsu svētbrīdi un Dieva vārdiem. Tie, kas laicīgi ceļas, būs jau tad pelnījuši brokastis. 

     Pēc brokastīm sekos 3 x 3 ierastais rīta referāts. Andris un Beatrise Švolmaņi stāstīs par zobārstniecību. Lindas Ozeres referātā uzzināsim, kā trenēt atmiņu, lai mēs atcerētos stāstīto. Kalvis Jaunalksnis stāstīs mums, kā jābūvē ekoloģiski pareizākas mājas. Ināra Liepiņa dos ieskatus un secinājumus par žurnālistiku Latvijā.

    Skatoties tālāk zaļajās programmas lapiņās, redzam, ka pieaugušajiem ir plaša nodarbību izvēle. Rīta ieviržu laikā iepriekš var izvēlēties starp prāta veselību, muzicēšanu, sportu pieaugušiem un “zem eikaliptiem”.

      Ilonas Brūveres vadībā caur dažādām praktiskām nodarbībām būs iespēja pētīt, kā cilvēki tiek galā ar dzīvi un uztur prāta veselību.  Viktorija Mačēna saka, ka katram cilvēkam ir sava balss. Kopdziedāšana veicina draudzību un labsajūtu. Viktorijas vadībā būs iespēja dziedāt tautasdziesmas, kā arī smelties no pasaules mūzikas. Tie, kas gribēs pilnīgāk izvingrināt savu ķermeni, varēs piedalīties pieaugušo sportā kopā ar Arni Grossu. Sporta nodarbībās paredzam riteņbraukšanu, virvju trases, tenisu, volejbolu un šaušanu ar stopu, kā arī kāpšanu pa klintīm. Dagnijas Grestes vadībā iedarbināsim smadzeņu labo pusi, lai zem eikaliptiem varētu zīmēt to, ko mūsu acs rāda.

      Pēc pusdienām Sidnejas labi pazīstamā aktrise Anita Apele liks mums domāt un izvingrinās interesantā un saistošā veidā mūsu valodas zināšanas un spējas.  Katram būs iespēja te savu valodu vingrināt, atsvaidzināt un kuplināt.

      Pēcpusdienas ieviržu izvēle ir tikpat interesanta un bagātīga kā rīta posmā. Izvēlēs atrodam Latvijas senvēsturi, atbildību par savu veselību, dabas pastaigas, 3 x 3 avīzes “Tauriķa” reportāžu un latviskos rokdarbus.

     Šogad 3 x 3 rīkotāji no Latvijas ir aicinājuši karikatūristu un laikraksta “Diena” darbinieku Agri Liepiņu. Viņa sirdslieta ir Latvijas senvēstures cietokšņi. Agris paplašinās mūsu vēstures zināšanas un stāstīs par to, kā Latvijas teritorija tika pārvaldīta, kādas bija koka pilis, mājokļi, kāda sadzīve, apģērbi, amati, ar ko tirgojās un kāda bija garīgā kultūra.

      Maija Tebēce māca, ka mūsu veselība ir mūsu atbildība.  Ikdienas pārdzīvojumi mūs izsit no enerģētiskā līdzsvara. Maijas gādībā mācīsimies par brīnišķo sūtību, kas piemīt mūsu rokām un kā to izmantot ikdienišķā dziedniecībā. Aijas Grosas vadībā iemācīsimies, ka gatavot paraugus, lai katrs būtu spējīgs izšūt sedziņas ar latviskiem rakstiem.Būs ari iespēja atsvabināt un atpūtināt sevi ar pastaigām. Šī ievirze Andra Ziedara vadībā ir domāta tiem, kas grib mierīgā tempā baudīt svaigo gaisu un dabu. Redzēsim, kā daba atkopjas no ugunsgrēkiem, kas izpostīja visu nometnes apkārtni pirms pusotra gada.

      Pēcpusdienas posmā “Tauriķa” darbinieki uzasinās zīmuļus, kļūs par reportieriem un intervēs dalībniekus, lai uzzinātu viņu iespaidus un ieskatus par to, kas notiek saietā. Labie darba rūķi un naktsputni ir pašaizliedzīgi pieteikušies milzīgo nemanāmo darbu paveikt, lai katru rītu iznāktu 3 x 3 avīze “Tauriķis”.

     Puduru laikā, kas sekos pēcpusdienas launagam, ir plaša nodarbību izvēle. Ilggadīgais 3 x 3 dalībnieks prof. Uldis Ozoliņš pārrunās Latvijas politiku. Uldis apskatīs, kāpēc Latvijas politika tiecās uz Eiropas prestižu, bet paliek iegrimusi vietējos kašķos un nekārtībās.

      Mācītājs Aldis Elberts mūs mudina iegaumēt Bībeles vārdus (Ps. 39:3) “Baudiet un redziet, cik Tās Kungs ir labs!” Dalībniekiem būs iespēja ne tikai runāt un domāt par Dievu, bet tieši Viņu baudīt un piedzīvot pilnīgāk.

     Melburnas bērnudārza vadītāja Daina Grossa savā ievirzē apskatīs jautājumu, kāpēc un kā mēs savus bērnus audzinām latviskā garā. Dalīsimies savās domās un pieredzē kopā ar Dainu.

      Kas būtu 3 x 3 bez iemīļotās kāršu spēles “zolītes”? Zolītes čempions Ivars Apelis apmācīs iesācējus, un būs arī iespēja spēlēt pret pieredzējušiem spēlētājiem. Linda Ozere mierīgā garā parādīs un pamācīs, kā prātu un ķermeni nomierināt ar dažādiem paņēmieniem.

       Pa referāta un rīta ieviržu laiku bērni gan kopīgi, gan pa vecuma grupām piedalīsies visāda veida nodarbībās. Bērniem būs ieskats vēsturē, vingrošanā, zobu kopšanā, zīmēšanā un krāsošanā, rotaslietu gatavošanā, cepšanā brīvā dabā un prāta vingrināšanā.

       Pieredzējis tautas deju skolotājs un ilggadīgais dejotājs Kalvis Jaunalksnis apmācīs bērniem tautas dejas. Kalvis noskaidros, vai bērniem tiešām ir divas kreisās kājas!

       Pēcpusdienas posmā bērniem būs āra nodarbības un sports.  Par sportu būs atbildīgs Andis Bērziņš no Adelaides kopā ar palīgiem un sportistiem Andi Graudiņu un Andri Švolmani. Sporta nodarbībās ir paredzēts izmantot daudzsološas iespējas, kas atrodas turpat nometņu vietā. Bērniem būs izaicinoša meža pastaiga ar praktiskiem veicamiem uzdevumiem, būs augstās un zemās virvju trases, stopa un bultu šaušana, kā arī visādas bumbu spēles.

      Pirms vakariņām bērni varēs izvēlēties no vairākām galdu spēlēm, piemēram, novuss, šahs, zolīte, monopols (latviešu valodā) vai galda teniss.

       Pēc vakariņām visi nometnes dalībnieki būs atkal kopā kopējās izpriecās vakara programmā. Rudīte Bērziņa vadīs dziesmu karu, kur redzēsim, cik attapīgi mēs esam ar savām tautasdziesmu zināšanām. Jānis Čečiņš vadīs “Raibo rumbuli”, kas visiem būs jauks pārsteigums. Sidnejas “Kastietādi” spēlēs danču vakarā, un Greims un Anita Andersoni mūs uzjautrinās kviza vakarā. Pēdējā vakarā Ivara Apeļa vadībā būs ugunskura un atvadu vakars, kur ieviržu dalībniekiem būs iespēja parādīt iegūtās zināšanas un visi kopīgi baudīsim pēdējā vakara priekus.

       Mazos bērnus iežūžinās aktiera Jāņa Čečiņa pasakas un stāsti. Pēc mazo bērnu guldināšanas būs vai nu vakara referāts, vai nu video izrāde un, protams, tradicionālais zolīšu turnīrs. Ceram, ka tad vakarēšanas programma, kā arī Mārtiņa un citas dziesmu grāmatas tiks daudz lietotas.

       Veidojot šo rakstu, priecājos, ka 3 x 3 ideja ir ne tikai dzīva, bet iet plašumā. Aelita Bērziņa, zvanot no Adelaides, teica par 3 x 3 “, ka šis ir labs putns, kas ir jānomedī un jāapgūst!” Viņa ar vīru Uldi mierīgā garā vairākas dienas mēros tālo ceļu no Adelaides uz Fols Krīku.

       Tā piedaloties 3 x 3 Fols Krīkā, jums būs iespēja satikt Aelitu un Uldi Bērziņus, kā arī Elīnu Ziedaru kopā ar viņas mazajām draudzenītēm un 3 x 3 sargu  “Amber”.  3 x 3 tiešām ir vieta, kur visas paaudzes kopā priecājas, piedzīvo un pārdzīvo interesantu un saistošu nedēļu latviskā garā.

       Jā kāds vēl vēlās noķert šo labo putnu, var pieteikties, zvanot Andrim vai Irēnei Ziedariem, 03-9787 5466, mob. 0409 355 532, mob. 0425 863 090. Var arī sazināties pa e-pastu ziedars@techinfo.com.au

 

Jums gultas vieta Fols Krīkā būs!!!

 

Andris Ziedars

3 x 3 rīkotājs.

 


 


 

3x3

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00266