2008.gads

Latvijas rakstniece Anna Žīgure un folkloriste Ilga Reizniece atgriežas Austrālijā!

pastedgraphic-4_textmedium               BRAUCIET UZ NĀKAMO 3x3!

2008. gadā no 2. līdz 8. janvārim

Anna Žīgure un Ilga Reizniece viesosies Austrālijā gadu mijā, lai piedalītos 3x3, kā arī bērnu vasaras nometnē, Tērvetē. Nākamais 3x3 notiks vietā, kurā jau divas reizes 3x3 ir novadīts – Austrālijas sniegu kalnos pie „Falls Creek” apmēram 300 kilometru attālumā no Melburnas. Iepriekšējie 3x3 dalībnieki šo vietu slavē skaistās sniegu kalna vides dēļ, kā arī dēļ ļoti ērtās apmešanās un parocīgās telpu iekārtas. 

Programmai cauri vīsies Jāņu tēma. Ilga Reizniece ir labi pazīstama Austrālijā, kur viņa vairākas reizes ir piedalījusies 3x3, gan arī koncertējusi ar Iļģiem. Jāņu tēma tika izmeklēta daļēji tamdēļ, ka Austrālijā Jāņus nekad nesanāk svinēt vasaras saulgriežos. Beidzot būs iespēja pīt vaiņagus, siet Jāņu sieru un līgotvasaras vidū! Tālis Putniņš, agrākais adelaidietis un tagadējais sidnejietis, apmācīs interesentus senlatviešu alus darināšanas paņēmienos. Jaunā vijolniece sidnejiete Vēsma Upeniece nāks talkā Ilgai pa vakariem spēlēt dančus un rotaļas. Rakstniece Anna Žīgure, kura pagājušo gadu viesojās Austrālijā kā 18. novembra goda viesis, ievirzē stāstīs par svarīgākajiem neseniem notikumiem Latvijā. Anna vadīs arī literatūras puduru, kurā būs iespēja tuvāk iepazīties gan ar viņas pašas rakstītiem darbiem, gan  citiem Latvijas autoriem. Piedalīsies arī Ilgas Reiznieces trīsdesmit gadus vecais dēls Dīvs, kurš ir Latvijas televīzijas žurnālists. Dīvam ir plašas zināšanas par Latvijas medijiem un varēs dalībniekus iepazīstināt ar saviem ieskatiem par to, kā mediji atspoguļo notikumus Latvijā. Dīvs arī iesaistīsies 3x3 avīzes „Tauriķa” redakcijas darbos. Pats jaunākais Latvijas viesis būs Annas Žīgures deviņu gadu vecais mazdēls.Aksels ļoti gaida iepazīšanos ar Austrālijas latviešu bērniem! [Anna un Aksels, un daļēju laiku arī Ilga, pēc 3x3 piedalīsies arī Bērnu vasaras nometnē, Tērvetē.] 

Programmā paredzētas vairākas citas nodarbības, starp kurām būs arī 2008. gadaLatvijas Dziesmu svētku koru dziesmu apgūšana mūzikas skolotājas un kora diriģentes, adelaidiete Marijas Perejma, vadībā. 

Bērniem būs sava programma, kuru vadīs melburnieši Bite un Andris ŠvolmaņiIlga Reizniece pavadīs laiku ar bērniem vainagus pinot un citas Jāņu tradīcijas piekopjt. Ik dienu arī būs danči un rotaļas. Būs iespēja izmēģināt dažādas sporta nodarbības starp kuram būs augstās un zemās virves; loka šaušana un  braukšanu ar laiviņām. Melburnas jaunieši Marks Bormanis unJāna Andersone nāks talkā palīdzēt ar bērnu nodarbībām.

Būs vēl vairākas citas nodarbības gan pieaugušiem, gan bērniem, bet par tām ziņošu nākamajā rakstā!

No sirds aicinu ikvienu padomāt par piedalīšanos šajā 3x3! 3x3 valoda ir latviešu valoda. Jums ir iespēja pavadīt nedēļu kopā jaukā un interesantā latviskā gaisotnē! Jums būs reta iespēja arī tuvu iepazīties ar izcilām Latvijas personībām! 

Viena nedēļa latviskā draudzības lokā ar pilnu uzturu, bagātīgu programmu, interesantām pārrunām un jaunu draudzību veidošanu vai esošu draudzību uzturēšanu nekāda nauda nevar atsvērt!


Dalības maksas ir sekojošas: Pieaugušam $440; vienam pieaugušam ar vienu bērnu $650; vienam pieaugušam ar diviem bērniem $850; diviem pieaugušiem ar vienu bērnu $930; diviem pieaugušiem ar diviem (vai vairāk) bērniem $990. 

Tuvāka informācija no Anitas Andersones: 03 9867 2070 vai granita@ozemail.com.au.


Anita Andersone

3x3 Austrālijā padomes priekšsēde un 3x3 2008 vadītāja

2007. gada 27. oktobrī

pastedgraphic_textmedium                        pastedgraphic-2_textmedium                                pastedgraphic-3_textmedium

3x3 Latvijā un pasaulē.