Lasi vairāk

Austrālijas 2009.g. saieta mirkļi

Austrālijas 2009.g. saieta mirkļi

3x3 Saieta norise Austrālijā 2009.gadā


Piektdien, 2.janvārī  Dienvidu augstienē ( Southern Highlands) Vombarū centrā (Wombaroo Adventure Centre), netālu no Mittagongas, Jaundienvidvelsā, pulcējās trīs paaudžu liels dalībnieku skaits, lai  kopā pavadītu nedēļu  latviskā vidē. Vislielāko sajūsmu radīja tas, ka dalībnieku vidu kuplināja Latvijas valsts  bijušā prezidente Vaira Vīķe-Freiberga ar savu dzīvesbiedru Imantu  un  miesassargu.

3x3 Austrālijas padomes priekšsēde Anita Andersone,  pēc karoga uzvilkšanas, citēja prezidentes teiktos vārdus 1999.gada 3x3 nometnes noslēgumā, Jaunpilī, Latvijā: ,,3x3 kustība – tā ir tikpat  kā ģimene un kad tu tiecies ar kādu no šīs ģimenes, tad uz visu mūžu zini- tas ir viens no mūsējiem. Laiks šeit ir ļoti īss un piepildīts- no rīta kāds tev ir svešinieks, pusdienlaikā- jau tu brālis, bet pēc nedēļas draugs uz visu mūžu.”

Pēc tam Vaira  Vīķe- Freiberga  ar mīļiem vārdiem atklāja nometni, uzsverot, ka latviešiem visā pasaulē ir saknes tēvijā.

Ik rītu Māra un Arnis Siksnas no Brisbanes, ievadīja dienu ar svētbrīdi brīvā dabā. Svētdien tas notika īpašā brīvdabas baznīcā,  eikaliptu ēnā, kur altāri pušķoja skaisti apkārtnē saplūkti Austrālijas ziedi.

Pirms katras ēdienreizes visi kopā nodziedājām  3x3 galda dziesmu ,,Met Dieviņi zelta krustu”.

Bija plaša nodarbību un izklaidu izvēle  ir bērniem , ir pieaugušajiem.

Bērniem - rokdarbi, dziedāšana, sports, peldēšana, drāma un arī lidināšanās pa gaisu ar ,,Lidijošo lapsu” ( Flying Fox), kas izraisīja lielu sajūsmu pat visjaunākajos!

Pieaugušajiem dienas iesākās ar interesantiem, informatīviem referātiem par dažādiem tematiem.  Referātos piektdien un sestdien, Vaira Vīķe-Freiberga saistoši  stāstīja par ,,Latvijas un  Eiropas Savienības nākotni”. Viņa uzsvēra, cik svarīgi ir Latvijai  būt daļai no NATO un Eiropas Savienības. Bez tam, šajās  dienās pēc launaga, bijušā prezidente kopā ar Uldi Ozoliņu sniedza plašu ieskatu Latvijas politiskajā dzīvē. 

Sekojošās dienās  rīta referātus sniedza Anita un Graham Andersoni – par saviem    ceļojumiem Latvijā;  Māra Kaziņa par ,, Latviešu grāmatniecību no pirmsākumiem līdz 19. g.s. beigām” un  Ināra Graudiņa par ,, Okupācijas muzeja darbību tagad un nākotnē”.

Bagātīga bija izvēle tematiem  rīta ievirzēm un pēcpusdienas puduriem - Pie dabas krūts, Folklora,  Krāsu pasaule, Politika, Latviskie rokdarbi, Ziemassvētku rotājumu gatavošana, Stabules spēle, saieta avīzes ,,Tauriķis” veidošana un  latviešu kāršu spēles ,, Zolīte” apmācība.

Māra Siksna, novadot Iepazīšanās vakaru, uzsvēra draudzības saites un norādīja, ka 3x3 saieta dalībniekiem ir tiesības vienam otru uzrunāt uz ,,tu”, ieskaitot bijušo prezidenti Vairu!

Katrs vakars sniedza ko jaunu – kaut kas  sevišķs otrajā  vakarā bija baudīt  folkloras grupas ,,Laiksne” skanīgo koncertu ar Vairas vokālo sniegumu.  

Citu vakaru jaunieši Edgars Greste, Jāna Andersone un Klāra Brūvere no deju grupas ,,Jūrmalnieki” stāstīja par saviem piedzīvojumiem, piedaloties 2008.g. Dziesmu svētku Tautas deju lieluzvedumā. Ceturtajā vakarā notika šķēršļu gājiens ar dažādām ķīlu izpirkšanām, piemēram,  mīklas atminēšanu, malkas zāģēšanu, līšanu pa atslēgas caurumu un citi. Nākamājā vakarā Anita un Ivars Apeļi sekmīgi, bez domstarpībām, novadīja viktorīnu ,,Kas,kas, ko?”.  Visas trīs grupas vienlīdzīgi gudras! 

Bērnu pulks, pēc pasakas un kopējas Aijā žūžū nodziedāšanas, bija gatavi nakts mieram.

Pieaugušajiem tad bija iespēja baudīt vakara programmu - Arņa Grosa, kurš bija ieradies ar ģimeni no Latvijas, lekciju ,,Vai tava veļas mašīna runā latviski?”, jo sakarā ar 2000. g. valodas likumu, sadzīves jomās  piem. datoros, mobīlos telefonus, mūzikas spēlētājos (i-pods)  u.t.t. ir pieņemti latviešu burti. Vineta Lagzdiņa sniedza ieskatu par mūzikas terāpiju, tās nozīmi garīgajā dziedināšanā. Noskatījāmies arī ierakstus par 2008.g Dziesmu svētkiem Latvijā un Austrālijas Latviešu 52.Kultūras Dienām.

Kur tad nu vēl vakarēšana! Tā jau dažkārt ieilga līdz agrai rīta stundai, kopā dziedot, muzicējot, izlaižot pa riņķim tautas deju solī, spēlējot ,,Zolīti” vai tāpat patērzējot.

Šī gada zolītes turneja uzvarētājs bija adelaidietis Kārlis Ātrēns.

Sirsnīgs brīdis bija atvadoties no bijušās prezidentes Vairas un viņas dzīves biedra. Visi vienojās Vairas mīļākajā dziesmā ,,Saulīt mana krustamāte”. Bērni pasniedza pašizgatavotu velti ar saviem parakstiem. Pēc Anitas Andersones sirsnīgajiem vārdiem Vaira izteica pateicību par latvietības sajūtu un siltumu, ko izjutusi šajā saietā tik tālu no dzimtenes.  

Nemanot bija pienācis atvadu vakars. Zālē ieplūda Laiksnes čigānietes ar baru daždažādu briesmoņu! Tā kā šis saiets bija saistīts ar Ziemassvētku tradīcijām, bērni savās nodarbībās, katrs bija izgatavojis piemērotu masku, lai ietu ķekatās. Notika zirga pārdošana, dažādas rotaļas un vecpuišu izprecināšana. 

Pēc tam mazs drāmas uzvedums - vecākā grupa uzstājās ar dzejoļa ,,Šogad došu dāvanas” iestudējumu, bet jaunākie drosmīgi notēloja dziesmu ,,Balta pupa”. 

Sekoja pieaugušo uzvedumi- Stabuļu grupa ar skanīgām t.dz.melodijām, Pastaigu grupa 

smīdināja visus ar pašsacerēto dziesmu ,, Pastaiga ar mašīnu” un Māra ar Ināru ar skeču ,,Pareizā” latviešu valodā. Tad ,,skolēns” Māris Bruzgailis, no Polītikas grupas sniedza kodolīgu, bērna prātā sacerētu, asprātīgu poēmu POLĪTIKA. Priekšnesumus nobeidza folkloras grupa ,,Laiksne” un Apvienotā tautas mūzikas grupa.

Pieaugušie turpināja svinēt, atskanēja tautas dziesmas un rībēja grīda tautas deju solī līdz agrai rīta stundai.

Šogad 3x3 saietā, skaistajā Vombarū centrā piedalījās 110 dalībnieku- to sastāvā 26 bērni, 10 jauniešu un 6 Latvijas folkloras grupas ,,Laiksne”  dalībnieki ieskaitot mazo, 4. mēnešu veco, smaidīgo Jurģīti. 2009 gada 3x3 saietu ļoti sekmīgi  novadīja četrinieks- Sandra Dragūna, Linda un Andis Graudiņi un Anne Audette. Paldies viņiem par lielo darbu. 

3x3 padomes sēdē ievēlēja jaunu 3x3 Austrālijas padomes priekšsēdi Irēnu Ziedari, kura pārņem šo atbildīgo uzdevumu no Anitas Andersones, kura 11 gadus sekmīgi vadījusi  3x3 padomi. Anitai zelta pulksteņa vietā pasniedza svaigi ceptu, smaržīgu, dzeltenu kliņģeri.


Šķīrāmies pie karoga nodziedot ,,Daugav’ abas malas” un ,,Šķiramiesi mēs ļautiņi”,  novēlot nākamā 3x3 saieta vadītājiem Adelaidē labas sekmes un izturību.


Māra un Ināra

Noslēdzies 26. Austrālijas 3x3 2009 saiets


Kā jau ziņojām no š.g.2. līdz 8.janvārim Vombarū centrā, netālu no Mitagongas notika Austrālijas 3x3 saiets.

Nedēļa pagāja nemanot un lai arī fiziski noguruši, tas milzīgais garīgais spēks un latviskā enerģija, ko šajā nedēļā ieguvām, mūs noteikti pavadīs ikdienas dzīvē atgriežoties. Atkal satikti  vecie draugi un iegūti jauni gan tepat no Austrālijas, gan no Latvijas.

Šis saiets ieies 3x3 vēsturē, pateicoties visu tik ļoti gaidītiem viesiem – mūsu bijušajai prezidentei V.Vīķei-Freibergai un viņas dzīvesbiedram I.Freibergam. 

Iepazinām unikālu cilvēku – gudru un drosmīgu politiķi, folkloristi, latviešu cilvēku, kas patiesi mīl savu tautu, savu zemi un latviešu valodu. Tās būs atmiņas, ko ne tikai mēs, bet arī mūsu bērni, kādreiz stāstīs saviem mazbērniem.

Mūsu mīļā prezidente Vaira, kā mēs viņu saucām, un Imants dāsni dalījās savās zināšanās, milzīgajā pieredzē politikas, folkloras un dator-informātikas laukā, sniedzot lekcijas, piedaloties politikas ievirzē un folkloras vakarā, kā arī piedalījās vakara programmā un dzīvoja kopā ar mums ļoti pieticigos sadzīves apstākļos. Tāpēc jo apbrīnojama ir viņu milzīgā izturība un spēks. Mūsu prezidente Vaira atrada laiku katram, kas vēlējās ar viņu parunāties, vai tas būtu diskusiju laikā vai kopā maltīti ieturot. Šķiršanās brīdī netrūka arī asaru, kopā dziedot un atvadoties no mīļajiem ciemiņiem. Vēlreiz izsaku lielu pateicību mūsu visu vārdā Vairai un Imantam par ziedoto laiku un nozīmīgo ieguldījumu šī saieta programmas veidošanā.

Taču viņi nebija vienīgie Latvijas ciemiņi. Saietā piedalījās arī Latvijas folkloras grupa „Laiksne”, kuri muzicēja, vadīja ievirzes un nodarbību pudurus, kā arī darbojās bērnu programmā. Folkloristi ir bieži viesi 3x3 saietos, taču arvien varam uzzināt un iemācīties kaut ko jaunu. Daudz dziedājām, nuzicējām un dejojām. Laikam pirmo reizi mūsu saietā varēja dzirdēt tik lielu tautas mūzikas orķestri, kurā netrūka stabules, vijoles, kokles, akardeons, dažādi sitamie instrumenti un neizsakāmi lielais kopāmuzicēšanas prieks.

Lielu darbu mūsu programmas veidošanā bija ielikuši arī pašmāju lektori un ieviržu vadītāji, no kuriem īpaši gribas atzīmēt Viju Erdmani, kura pirmo reizi vadīja ievirzi „Krāsu pasaulē”. Tas bija kaut kas jauns, neparasts un ļoti interesants. Un protams, neiztrūkstošais Uldis Ozoliņš, kurš gadu no gada ir piekritis vadīt politikas ievirzi. Tāpat mīļš paldies visiem, kas ar savu devumu kuplināja šī saieta daudzveidīgo programmu.

Arī bērniem bija sava programma, kur līdzās latviskajām nodarbībām, rokdarbiem, dziedāšanai, rotaļām un drāmas nodarbībām, viņi varēja arī sportot, ieskaitot dažus „ekstrēmos” sportus, kas prasīja lielu drosmi un ko vairums pieaugušo neuzdrošinājās pat mēģināt. Katru dienu gājām peldēt un šoreiz nevis uz baseinu, bet gan uz skaistu dīķi, kuram vidū bija sala, uz kuru varēja aizpeldēt. Divām meitenēm radās doma izgatavot Latvijas karogu un novietot to uz salas, ko bērni arī izdarīja. Tā nu mēs esam tā pusnelegāli piesavinājušies „jaunas zemes”. Par salas nosaukumu tika sasaukts referendums, bet rezultāti gan vēl nav zināmi. Tā kā joki un jautrības, kā parasti 3x3 saietos, netrūka.

Taču netrūka arī nopietnu lietu. Saieta laikā tiek sasaukta Austrālijas 3x3 padomes sēde un šogad tā bija zīmīga ar to, ka no padomes priekšsēdes amata atkāpās Anita Andersone, kura vadījusi padomi kopš 1998.gada. Par jauno priekšsēdi tika ievēlēta Irēna Ziedare, kura kopā ar dzīvesbiedru Andri, ir bijusi vairāku 3x3 saietu rīkotāja. Vēlam viņai daudz spēka un  neizsīkstošas enerģijas jaunajā amatā.

Par nākamo Austrālijas 3x3 saieta vietu 2010.gadā tika apstiprināta Adelaide un par apmešanās vietu ir izraudzīts Nanjāras centrs, kur 3x3 saieti ir notikuši jau agrāk. Saiets notiks kā parasti no 2. līdz 8. janvārim. No sirds aicinu visus apmeklēt nākošo 3x3 saietu. Sekojiet reklāmai un plānojiet savas nākošā gada vasaras brīvdienas.

Uz redzēšanos nākošajā 3x3 saietā Adelaidē 2010. gada janvārī.


3x3 2009 Sidnejā rīkotāju vārdā

Sandra Dragūna


Tauriķis 2009.gadā

2009.GADS

AUSTRĀLIJAS 3X3 2009. SAIETĀ NO 2. LĪDZ 8.JANVĀRIM


Visu paaudžu latvieši un latviešu valodas pratēji,

bijušie un jaunie dalībnieki, pulcēsimies atkal gadskārtējā Austrālijas 3x3 2009 saietā no 2 – 8 janvārim !


Pie mums viesosies:

 bijušā prezidente V.Vīķe - Freiberga un I.Freibergs,

Folkloras grupa „Laiksne


Šoreiz ir sidnejiešu kārta rīkot saietu un mēs esam izvēlējušies vietu, kas skaistās apkārtnes dēļ mums nedaudz atgādināja  Latvijas lauku sētu.    

1 ½ stundu braucienā no Sidnejas, netālu no Mitagongas, Dienvidu kalnu tuvumā  mēs jūs gaidīsim WOMBAROO ADVENTURE CENTRE Wombeyan Caves Rd, Mittagong NSWwww.outbreak.com.au 

Pateicoties skaistajai apkārtnei un izvietojumam, šis centrs ir piemērots arī nodarbībām laukā, pastaigām un atpūtai svaigā gaisā. Netālu ir divi mākslīgi veidoti ezeri, kas domāti peldēšanai un braukšanai ar kanoe laivām, kurus varam izmantot. Centrā ir plaša sarīkojumu telpa ar modernu vizuālo un audio iekārtu, liela ēdamzāle un tai blakus ir speciāla ugunskura vieta, kuru mēs ļoti ceram izmantot, ja laika apstākļi atļaus.

Kā parasti gan lieliem, gan maziem būs dažādas nodarbības un izklaides.

Speciāls laiks tiks atvēlēts mūsu bijušajai prezidentei V.Vīķei - Freibergai un I.Freibergam, kas ļaus mums ieskatīties viņu plašajā zināšanu pūrā, kurā iekļautas gan politiskas tēmas, gan latviešu folklora. Būs iespēja uzzināt par Latvijas un Eiropas Savienības nākotni, kā arī par dainu un citu folkloras materiālu izmantošanu internetā, būs diskusijas un pārrunas.

Esam ļoti priecīgi un pagodināti, ka V.Vīķe – Freiberga ir piekritusi atklāt mūsu saietu.

Ja pagājušā gadā mēs saietā svinējām Jāņus, tad šogad programmai cauri vīsies Ziemsvētku tēma. „Laiksnes” dalībnieki vadīs folkloras ievirzes, kurās iepazīsimies ar senām gadskārtu tradīcijām, kāzu, kristību un bēru rituāliem un to pielietošanu mūsdienās, dažādu novadu tautas tērpu īpatnībām un valkāšanu. Būs ieskats latviešu tautas instrumentu klāstā un iespēja tos mācīties spēlēt. Varēsim iemācīties kā dabūt „tautas balsi”, kas pazīstama arī kā etnogrāfiskā vai autentiskā dziedāšana, strādāt  rokdarbus, taisīt puzurus un maskas, lai ietu ķekatās.

Krāsu pasaulē jūs ievedīs māksliniece Vija Erdmane. Uzzināsim par krāsu ietekmi uz veselību, kas ir krāsu redze un krāsu psicholoģija. 

Būs laiks arī peldēšanai, pastaigām, aktīvai un ne tik aktīvai atpūtai, spēlējot volejbolu un novusu, kā arī iespēja iemācīties zolīti, šīs spēles nepratējiem.

Daudzveidīga un interesanta solās būt bērnu programma, kurā iekļauta sportošana, rokdarbi, ķekatu masku gatavošana, zīmēšana un drāmas nodarbības, mūzika un rotaļas  Ar bērniem darbosies Latvijas  viesi, kā arī jau pazīstami un bērnu iemīļoti vadītāji.

Un protams, visi kopā varēsim muzicēt, dancot un dziedāt kopā ar Latvijas un pašmāju muzikantiem un varbūt būs vēl daži pārsteigumi.


Aicinām visus, kam svarīga latviskā pasaule un latviskās identitātes izkopšana, pavadīt nedēļu kopā, kad nav jādomā par ikdienas pienākumiem un rūpēm, pilnveidot zināšanas par Latviju un latvisko dzīves izpratni, kā arī stiprināt draudzību un iepazīt jaunus draugus latviešu vidū.


Tuvāka informācija par pieteikšanos un dalības maksu saņemama no rīkotājiem.

Visi mīļi gaidīti!

Sidnejas 3x3 2009 rīkotāji:

Sandra Dragūna sdraguns@yahoo.com.au   Tel. 02 9982 9093

Linda un Andis Graudiņi inda@graudins.com Tel. 02 9326 3316  

Anne Audette anneaudette@bigpond.com

Pasta adrese: PO Box 457 Strathfield NSW 2135Tauriķis 2008

2008.GADA BILDES

2008.GADA BILDES

25 GADU JUBILEJA 3X3 AUSTRĀLIJĀ

 3x3 Austrālijā atzīme 25. saietu!

Trīsreiztrīs māmuļa un lolotāja, ASV dzīvojošā Līga Rūperte, 1980. gadu sākumā bija secinājusi, ka trimdas latviskai izglītības sistēmai trūkst regulāri plānota un organizēta pasākuma pieaugušajiem. Trūka pasākumu viņu interesēm un prasībām atbilstošu latvisko zināšanu iegūšanai un pieredzei latviskā vidē, kādu jaunākām vecuma grupām deva jauniešu vasaras skolas un bērnu vasaras nometnes. L. Rūpertei arī bija skaidrs, ka trimdas izglītības sistēma var tikai papildināt bērnu latviskās zināšanas un dot iespēju būt kopā ar citiem latviešu bērniem, jo galvenai valodas apguvei un latviskai audzināšanai ir jānotiek ģimenē.

L. Rūpertei šķita svarīgi izveidot vidi, kurā var pulcēties visu paaudžu latvieši ar mērķi paplašināt latviskās zināšanas, veicināt latviskās kopības sajūtu, stiprināt latviskās ģimenes un veicināt savstarpējas latviešu draudzības. Toreiz vēl nevarēja būt skaidrs, ka nepilnu trīsdesmit gadu laika tecējumā mītņu zemju demogrāfija izmainīsies ar ieplūdumu Latvijā dzimušajiem tautiešiem, kuriem arī varētu šīs vērtības būt nozīmīgas.

Pirmais pasaules Trīsreistrīs notika 1981. gadā Garezerā, ASV. Divus gadus vēlāk sēkliņa iesējās pasaules otrā malā un Kanberā notika pirmais Austrālijas Trīsreiztrīs Viestura Karnupa vadībā. Nākamgad notiks 25. Austrālijas 3x3, Anita Andersones vadībā. Starplaikā 3x3 vadību ir uzņēmušies sekojošie entuziasti, daži pat atkārtoti: Artūrs Eglājs; Juris Ruņģis (2 reizes); Andra Kīna; Inta un Juris Skābes (2 reizes) ar Miķeli Danci, Andrejs Upenieks (2 reizes); Arnis un Māra Siksnas (4 reizes); Uldis Ozoliņš; Dzintra Briede ar Marutu Karnupu; Anita Andersone; Ruta Ošiņa ar Ivaru Apeli; Irēne un Andris Ziedari (2 reizes); Andis un Rudite Bērziņi (3 reizes); Jānis Čečiņš ar Lindu Ozeri; Ieva Šaulis ar Māru Siksnu; Ilze un Viktors Švarci ar Irēni un Andri Ziedariem; Māris Bruzgulis; un Viktorija Mačēna.

Par šiem gadiem Trīsreiztrīs notikuši arī Anglijā, Zviedrijā, Kanādā, Francijā, un kopš 1990. gada arī Latvijā. Divdesmit septiņu gadu laikā ir pulcināti ap 25,000 latvieši no dažādām pasaules malām! L. Rūpertes vīzija pierādījusi savu vērtību! 

Trīsreiztrīs dalībnieku vecums ir neierobežots un aptver latviešus no pāris nedēļu līdz pāri par 90 gadu vecumam, kuri piedalās gan individuāli gan divu un trīs paaudžu ģimeņu sastāvā.

Aicinu ikvienu, kuram cieņa pret latvietību, kuri izjūt atbildību un mīlestību pret savu ģimeni un savu tautu un kas stāv par latviskās identitātes izkopšanu, apmeklēt nākamo Austrālijas Trīsreiztrīs! Aicinu ikvienu kas senāk apmeklējis Trīsreiztrīs atkal iegriezties ierastā vidē stiprināt latvisko dvēseli! [skat rakstu AL 31.oktobra numurā.]

Anita Andersone

2008.gads

Latvijas rakstniece Anna Žīgure un folkloriste Ilga Reizniece atgriežas Austrālijā!

pastedgraphic-4_textmedium               BRAUCIET UZ NĀKAMO 3x3!

2008. gadā no 2. līdz 8. janvārim

Anna Žīgure un Ilga Reizniece viesosies Austrālijā gadu mijā, lai piedalītos 3x3, kā arī bērnu vasaras nometnē, Tērvetē. Nākamais 3x3 notiks vietā, kurā jau divas reizes 3x3 ir novadīts – Austrālijas sniegu kalnos pie „Falls Creek” apmēram 300 kilometru attālumā no Melburnas. Iepriekšējie 3x3 dalībnieki šo vietu slavē skaistās sniegu kalna vides dēļ, kā arī dēļ ļoti ērtās apmešanās un parocīgās telpu iekārtas. 

Programmai cauri vīsies Jāņu tēma. Ilga Reizniece ir labi pazīstama Austrālijā, kur viņa vairākas reizes ir piedalījusies 3x3, gan arī koncertējusi ar Iļģiem. Jāņu tēma tika izmeklēta daļēji tamdēļ, ka Austrālijā Jāņus nekad nesanāk svinēt vasaras saulgriežos. Beidzot būs iespēja pīt vaiņagus, siet Jāņu sieru un līgotvasaras vidū! Tālis Putniņš, agrākais adelaidietis un tagadējais sidnejietis, apmācīs interesentus senlatviešu alus darināšanas paņēmienos. Jaunā vijolniece sidnejiete Vēsma Upeniece nāks talkā Ilgai pa vakariem spēlēt dančus un rotaļas. Rakstniece Anna Žīgure, kura pagājušo gadu viesojās Austrālijā kā 18. novembra goda viesis, ievirzē stāstīs par svarīgākajiem neseniem notikumiem Latvijā. Anna vadīs arī literatūras puduru, kurā būs iespēja tuvāk iepazīties gan ar viņas pašas rakstītiem darbiem, gan  citiem Latvijas autoriem. Piedalīsies arī Ilgas Reiznieces trīsdesmit gadus vecais dēls Dīvs, kurš ir Latvijas televīzijas žurnālists. Dīvam ir plašas zināšanas par Latvijas medijiem un varēs dalībniekus iepazīstināt ar saviem ieskatiem par to, kā mediji atspoguļo notikumus Latvijā. Dīvs arī iesaistīsies 3x3 avīzes „Tauriķa” redakcijas darbos. Pats jaunākais Latvijas viesis būs Annas Žīgures deviņu gadu vecais mazdēls.Aksels ļoti gaida iepazīšanos ar Austrālijas latviešu bērniem! [Anna un Aksels, un daļēju laiku arī Ilga, pēc 3x3 piedalīsies arī Bērnu vasaras nometnē, Tērvetē.] 

Programmā paredzētas vairākas citas nodarbības, starp kurām būs arī 2008. gadaLatvijas Dziesmu svētku koru dziesmu apgūšana mūzikas skolotājas un kora diriģentes, adelaidiete Marijas Perejma, vadībā. 

Bērniem būs sava programma, kuru vadīs melburnieši Bite un Andris ŠvolmaņiIlga Reizniece pavadīs laiku ar bērniem vainagus pinot un citas Jāņu tradīcijas piekopjt. Ik dienu arī būs danči un rotaļas. Būs iespēja izmēģināt dažādas sporta nodarbības starp kuram būs augstās un zemās virves; loka šaušana un  braukšanu ar laiviņām. Melburnas jaunieši Marks Bormanis unJāna Andersone nāks talkā palīdzēt ar bērnu nodarbībām.

Būs vēl vairākas citas nodarbības gan pieaugušiem, gan bērniem, bet par tām ziņošu nākamajā rakstā!

No sirds aicinu ikvienu padomāt par piedalīšanos šajā 3x3! 3x3 valoda ir latviešu valoda. Jums ir iespēja pavadīt nedēļu kopā jaukā un interesantā latviskā gaisotnē! Jums būs reta iespēja arī tuvu iepazīties ar izcilām Latvijas personībām! 

Viena nedēļa latviskā draudzības lokā ar pilnu uzturu, bagātīgu programmu, interesantām pārrunām un jaunu draudzību veidošanu vai esošu draudzību uzturēšanu nekāda nauda nevar atsvērt!


Dalības maksas ir sekojošas: Pieaugušam $440; vienam pieaugušam ar vienu bērnu $650; vienam pieaugušam ar diviem bērniem $850; diviem pieaugušiem ar vienu bērnu $930; diviem pieaugušiem ar diviem (vai vairāk) bērniem $990. 

Tuvāka informācija no Anitas Andersones: 03 9867 2070 vai granita@ozemail.com.au.


Anita Andersone

3x3 Austrālijā padomes priekšsēde un 3x3 2008 vadītāja

2007. gada 27. oktobrī

pastedgraphic_textmedium                        pastedgraphic-2_textmedium                                pastedgraphic-3_textmedium

Austrālijas 24. 3x3

AUSTRĀLIJAS 24. TRĪSREIZTRĪS

„LOBS REITS NANJĀRA!”


Šī  gada 3 x 3 saiets notika no 2. - 8. janvārim skaistajā Nanjāra konferenču centrā, Adelaides kalnos. Dalībnieku skaits sasniedza 70,  no tiem 24 bērni.  2. janvāra pēcpusdienā, pēc Austrālijas 3 x 3 padomes priekšsēdes Anitas Andersones uzrunas, saietu atklāja PBLA Izglītības padomes priekšsēde Dace Copeland, kura ciemojās Austrālijā no ASV. Anita Andersone sveicināja Latvijas viesus Intu un Artūru Uškānus un viņu dēlu Matīsu. Uškānu ģimene ir folkloras grupas „Laimas Muzyikanti” dalībnieki. Inta ir Daugavpils rajona kultūras nama direktore un Daugavpils amatieru teātra režisore. Artūrs jau trešo reizi viesojas Austrālijā, lai strādātu mūsu kopējā tautas druvā. Šoreiz Artūrs pēc pāris dienām devās uz Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas, kur pēc 3 x 3 saieta piebiedrojās Inta un Matīss. Uškānu ģimene jau bija kārtīgi nostrādājusies vairākos AL51.KD sarīkojumos – bērnu svētkos, dziesmu vakarā, tautas deju sarīkojumā un ballē. Tomēr ar lielu smaidu un enerģiju viņi ieradās saietā un ļoti aktīvi darbojās 3 x 3 programmas īstenošanā. 

Atklāšanas referātu pasniedza Profesors Artūrs Cropley, dzimis tālu no Latvijas, Austrālijas tuksneša malā. Viņš dalībniekus iepazīstināja ar savu „Lāčplēša” eposa atdzejojumu angļu valodā, „Bearslayer”, kas radies pēc divu gadu intensīva darba. Rezultāts apbrīnojams, ņemot vērā, ka Profesors Cropley sācis par latviešu valodu un kultūru mācīties tikai 1999.g.!  Referātu viņš sniedza ļoti veiklā latviešu valodu, un iepriecināja klausītājus ar savu šarmu un ar anekdotēm. 

Pēc pirmām vakariņām sekoja iepazīšanās vakars, ar rotaļām,  visiem saieta dalībniekiem. Pēc senās 3 x 3 tradīcijas, kopējā vakara programma beidzās ar bērnu pasaku, kuru pirmā vakarā nolasīja vecvecmāmiņa Aelita Bērziņa, kam sekoja  „Aijā žū žū”. Pieaugušiem tad bija iespēja tikties ar Daci Copeland, kura interesanti stāstīja par PBLA Izglītības padomes darbību un nākotnes mērķiem un plāniem.

Sākot ar otru dienu, programma ieņēma ierasto ritmu, tikai šoreiz dalībniekus pie brokastīm pārsteidza pavisam jauns un iepriecinošs pasākums ar latgalisku sveicienu – „Lobs reits (labrīt), Nanjāra!” Šis bija ap 15 minūšu garumā video raidījums, kuru baudījām katru rītu. Tas atspoguļoja iepriekšējās dienas saieta notikumus, kā arī informēja par paredzētām dienas gaitām. Pieturoties pie saieta Latgales tēmas, raidījuma pieteicēji bija  Jezups (Edgars Greste) un Madaļonka (Inta Uškāne) – kuri katru raidījumu nobeidza ar izjustu sveicienu „Lobs reits, Nanjāra!”  Par raidījumiem atbildīgi bija Ojārs un Edgars Grestes.  Raidījuma izveidošana  prasīja milzīgu piepūli un uzupurēšanos un ļoti lielu bezmiegu!  To viņi abi veica bez sūdzībām. Rezultāts bija ļoti profesionāls. Visi saieta dalībnieki laicīgi ieradās uz brokastīm lai nenokavētu raidījumu. Programma skatītājos bieži izraisīja smieklus. Jauks veids kā iesākt dienas gaitas! 

Toties 3 x 3 avīze „Tauriķis”, kas iepriekšējos gados iznāca katru rītu, šinī saietā kļuva par pēcpusdienas izdevumu. Šeit jāpiemin, ka ilggadīgam redaktoram Pēterim Kļaviņam sen. šoreiz nebija iespējams ierasties. Laimīgā kārtā Dagnija Greste uzņēmās šo lielo darbu un kopā ar palīgiem rūpējās par to, ka „Tauriķis” iznāca katru dienu, ar interesantiem rakstiem, informāciju un ar fotogrāfijām.  3 x 3 turējās tehnoloģijai līdzi, un ar e-pasta starpniecību, Pēteris Kļaviņš tomēr no tālienes izpalīdzēja avīzi sakopot!

Referāti ievadīja rītu programmu pēc brokastīm.  Dr Valdis Tomanis stāstīja par savu darbību kā Latvijas goda konsuls Adelaidē. Referāts nebija tikai nopietns un informatīvs, bet arī ar humoru un jautrībām.  Dr. Andris Dārziņš referēja par pasaules lielāko noklusēto jūras traģēdiju 1945.g. Baltijas jūrā. Krievu zemūdens nogremdēja kuģi „Wilhelm Gustoff”. Bojā gājušo skaits minēts starp 6,600 – 10,600,  starp tiem latviešu bēgļi.  Imantam Kronītim bija neparasts bet ļoti informatīvs un interesants sniegums par lielgabaliem.  Linda Vulfas referātu „Kas tad ir labs vīns?” dalībnieki noklausījās ar lielu baudu!  Edgars Greste nobeidza rīta  referātu ciklu ar stāstījumu par pieredzēto Latvijā pagājušā vasarā. Klausītāji ļoti novērtēja viņa atklāto dalīšanos domās un izjūtās par mums latviešiem tik svarīgi lietu kā latviešu identitāti. 

Tālākā ikdienas rīta programmā ievirzes deva dalībniekiem izvēli: Latgales folklora ar Intu Uškānu, Latvijas politika ar Prof. Dr Jāni Priedkalnu, vai aktīvais sports (šī ievirze spēja darboties bez īpaša vadītāja). 

Pēcpusdienas ievadījām ar „Šis un tas”, ieskaitot Jāņa Priedkalna stāstījumu par Latvijas pēdējām vēlēšanām, Jāņa Laura un Profesores Guntas Sproģes izcilo koncertu kurā atskanēja latviešu komponistu mūzika čellam un klavierēm,  un Anitas Andersones vadītā diskusija, ar Graham’u Andersonu, Fiona Lauru un Profesors Artūru Cropley, pārrunājot (latviešu valodā)  kāpēc un kā viņi, kā austrāļi, iemācījušies latviešu valodu. Pēcpusdienas ievirzes atkal deva dalībniekiem izvēli: Latvijas mūzika ar Jāni Lauru, zīmēšana un gleznošana ar Dagniju Gresti, vitrāža ar Irēni Ziedaru vai palīdzēt ar raidījumu „Lobs reits Nanjāra!” sagatavošanu. Pirms vakariņām varēja izpeldēties kopā ar bērniem, dziedāt ar Viktoriju Mačēnu,  baudīt relaksāciju un meditēt ar Lindu Ozeri, pārrunāt latviešu grāmatas ar Andu Kučeri, vai darboties saita avīzes „Tauriķa” redakcijā. Par savu līdzdalību dziedāšanas pudurā Jānis Laurs jūsmoja šādi: „Kopā dziedāt ir viens no dzīves īpatnējiem priekiem. Dziedāšana ir tā sabiedriskā „līme”, kura mūs vieno un dod stipru kopības  sajūtu – vai dziedam „Dievs svētī Latviju” vai „Pūt vējiņi”...Vietas šajā nodarbībā ir arī „vannas istabas pavarotijiem”...Ir  atsvaidzinoši iemācīties jaunus īpatnējus gabalus un tiešām šī darbība ceļ garastāvokli stipri uz augšu...”

½ x ½ darbojās paralēli pieaugušo dienas programmai un par to atbildīgas bija Rudīte Bērziņa un Anita Andersone. Lielu slodzi uzņēmās Jolanta Lārmane un Inta Uškāne.  Bērni klausījās pasakas par Sniegbaltīti un par trīs rukšiem, un pēc tam gatavoja rūķu mājas ar rūķiem un cūciņu mājas ar cūciņām. Bērni arī  krāsoja un izrotāja bilžu rāmjus, izrotāja katrai istabai ģimenes vārdus, līmēja vitrāžas, vēra krelles, taisīja pinumus, gāja rotaļās, spēlēja spēles, uztaisīja pūķus, lidināja lidmašīnas,  sportoja, peldēja, dziedāja, gatavoja uzvedumu „Kur pelīte Tu tecēsi” un  uzveda ludziņu „Abras taisītājs”. Vairāki vecāki izpalīdzēja ar nodarbībām.  Ints un Margota Puķīši un Indra Baumane izpelnījuši lielu pateicību par to, ka viņi bija klāt ar bērniem turpat kā visu laiku. Bērniem patika ne tikai nodarbības bet arī iespēja iepazīties, sadraudzēties un spēlēties ar bērniem no citām pilsētām. 

Pēc vakariņām programma saveda kopā pieaugušos un bērnus. Notika jautrs danču vakars ar Uškānu ģimeni un muzikantiem no Sidnejas grupas Kastietādi. Danču vakaru kuplināja kora „Balsis” dalībnieki, kuri pēc tam mūs iepriecināja ar brīnišķīgu koncertu. Citos vakaros baudījām viktorīnu Profesora Visgudrākā (Andreja Mačēna) vadībā, dziesmu karu par kuru rūpējās Viktorija Mačēna un šķēršļu gājienu kuru sagatavoja Linda Graudiņa. Bērnu pasakas lasīja Sandra Dragūna un Matīss Uškāns. Japiemin, ka Karīnas un  Kalvja Jaunalkšņa un Andra Ziedara pasakas papildināja aktieri ar oskara vērtīgiem tēlojumiem.  

Neaizmirstams ir Jāņa Cečiņa inscenējums „Kabarē de Rīga”. Bijām aicināti ierasties vakartērpos. Savās personīgās atmiņās un piedzīvojumos ar mums dalījās Hotel de Rome ilggadīgais viesmīlis Aleksandrs (Jānis Čečiņš). Viņa stāstījums mūs aizveda 20. un 30. gadu Rīgā, kur sastapāmies ar to laika slavenībām no dažādām aprindām, un mūs aizveda to laika sabiedriskās dzīves aizkulisēs. Aleksandrs starp citu atsauca atmiņā „Brāļus Laiviniekus” (Ojārs un Edgars Grestes) kuri ar savām asprātīgām, reizē divdomīgām kuplejām iepriecināja klausītājus. Melanholiskais valsis (Jānis Laurs un Gunta Sproģe) izraisīja saldsērīgas atmiņas. Aleksandrs iesaistīja publiku vairākas kopdziesmās, kas veicināja vispārējo  kopējo omulību. Loti labi izdevies vakars. 

Ļoti svarīga 3 x 3 sastāvdaļa  ir zolīšu turnīrs. Laikam pirmo reizi visas priekšspēles un fināli tika izspēlēti vienā vakarā.  Uzvarētāja bija AL51. KD priekšsēde Dace Dārziņa, kura deklarēja, ka viņai patīkot zolīti spēlēt, un viņai patīk vinnēt! 

3 x 3 nebūtu iespējams bez sabiedrības atbalsta. Izsakām lielu pateicību Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam (ĪUMSILS) Latvijā, LAAJ Kultūras fondam,  Daugavas Vanagiem Adelaidē, Brisbanē, Džīlongā, Melburnā, Pertā un Sidnejā, Adelaides Latviešu Biedrībai, Jaunatnes atbalstu vienībai Adelaidē (JAVA), Adelaides latviešu sabiedriskam klubam, Austrālijas Latvietim un Ritumam.  

Atvadu vakarā izjūtām īsto 3 x 3 gaisotni. Dalībnieku priekšnesumi atspoguļoja nedēļā piedzīvoto ļoti jautrā un asprātīgā veidā. Gribam izteikt lielu pateicību ik katram kas pielika roku pie programmas īstenošanas. Mīļu paldies Intai, Matīsam un Arturam Uškāniem, kuri mēroja tālo ceļu no Latvijas, lai būtu kopā ar mums. It sevišķs liels paldies Intai, mūsu „Madaļonkai”, kura neatlaidīgi un ar lielu smaidu veltīja daudz laika gan pieaugušo programmai, gan darbojoties ar bērniem. Mēs ļoti daudz ieguvām no viņas līdzdalības.  Kā rīkotājiem, mums bija liels  prieks redzēt daudz pazīstamu seju, un arī liels prieks sveikt tos, kuri piedalījās 3 x 3 pirmo reizi. Mēs ceram, ka ievadot jauno gadu, katram dalībniekam bija iespēja paplašināt savas latviskās zināšanas, izjust latvisko kopības sajūtu, un stiprināt savas latviskās ģimenes un latviskās draudzības.  

Tiem kam patīk 3 x 3 būs iespēja atkal baudīt 3 x 3 labumus nākamgad. Un tiem kuri nav agrāk piedalījušies, mudinām jums izmēģināt – nenožēlosiet! Austrālijas 25. Trīsreiztrīs notiks 2008.g. janvārī Viktorijā.  Tuvāku informāciju drīzā nākotnē sniegs nākamā 3 x 3 rīkotāja Anita Andersone.

Andis un Rudīte Bērziņi

Austrālijas 24. Trīsreiztrīs vadītāji

                                                                                                                                                                     

Foto

Foto

3x3 GRUPAS FOTO

3x3 GRUPAS FOTO

VASALS, LATGOLĀ

VASALS, LATGOLĀ! 

„Vasals, Latgolā!” vai „Sveiks, Latgalē!” – tā sauksies Intas Uškānes ievirze nākamā Austrālijas 3 x 3, kas notiks 2007.g. no 2. līdz 8. janvārim Adelaides kalnos, Nunyara konferenču centrā. Šis būs divdesmit ceturtais 3 x 3 saiets Austrālijā, un šī laikraksta lasītājiem būs pazīstami 3 x 3 mērķi un darbība. Tomēr, ja nav pats šādu pasākumu baudījis, tad ir grūti to īsti novērtēt. Tāpēc nākamā 3 x 3 rīkotāji Andis un Rudīte Bērziņi mudina tiem, kas nav piedalījušies agrāk, nāciet, izmēģiniet!

Pateicoties IUMSILA finansiālam atbalstam, ir bijis iespējams aicināt Intu Uškāni, Latgales folkloristi un diplomētu režisori, darboties nākamā 3 x 3. Inta dzied pazīstamā Latgales folkloras grupā Laimas Muzykanti, ir Daugavpils rajona kultūras nama direktore un Daugavpils amatieru teātra režisore.  

Par savu ievirzi pieaugušajiem Inta stāsta, ka viņa dalībniekus iepazīstinās ar Latgales lielākajām pilsētām un to apkārtni. Katru dienu tiks apskatīts cits rajons – Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas, Krāslavas, Preiļu un Balvu. Būs stāstījumi par ievērojamākām apskates vietām, cilvēkiem, par to, kas katrā attiecīgā vietā notiek šodien. Inta arī mācīs latgaliešu valodu, rotaļas, dziesmas un dančus. Tanī dienā, kad tiks apskatīta, piemēram, Rēzekne, tad rotaļas, danči un dziesmas būs tieši no Rēzeknes. Inta paredz katru dienu ievadīt savu ievirzi ar ķermeņa pamodināšanu un balss ieskandināšanu – fiziski vingrinājumi, kas veicina koncentrēšanos, ķermeņa atbrīvotību, un iedziedāšanas vingrinājumus. Inta arī darbosies bērnu programmā, izmantojot savas režisores dotības.

Intas vīrs Arturs Uškāns, arī Laimas Muzykanta dalībnieks, ir jau divas reizes viesojies Austrālijā, un ir labi pazīstams 3 x 3 saimei. Pirms 3 x 3 Arturs, Inta un viņa 13 gadus vecais dēls Matīss (kurš spēlē bungas grupā Laimas Muzykanti) aktīvi piedalīsies AL51.KD. Par to šinī laikrakstā atsevišķs raksts. Kamēr Inta ar Matīss darbosies 3 x 3, Arturs toties darbosies Annas Ziedares Vasaras Vidusskolā. Artura brauciens uz Austrāliju būs iespējams, arī pateicoties IUMSILA atbalstam. Ir paredzēts, ka Arturs ciemosies Nunyara konferenču centrā un varēsim gan dziedāt, iet rotaļās un dancot kopā ar visu Uškāna ģimeni!

Dalībnieki, kuriem interesē Latvijas politika, varēs piedalīties Prof. Dr. Jāņa Priedkalna vadītājā ievirzē. Te tiks apskatīti pēdējie notikumi Latvijas politikā un Latvijas politika Eiropas un pasaules kontekstā. Prof. Priedkalnam ir ļoti plaša pieredze šai laukā. Būs iespēja ne tikai noklausīties, bet arī piedalīties interesantās diskusijās.

Izcilais čellists un mācībspēks Jānis Laurs ir labi pazīstams un ieredzēts gan latviešu sabiedrībā, gan pasaules mērogā. Jānis vadīs ievirzi, kurā apskatīs un analizēs latviešu mūziku plašākajā nozīmē – no klasiskās līdz šīs dienas roku mūzikas – un aicinās dalībniekiem padomāt, kas vispārīgi ir „latviešu mūzika”? Jānis ir ļoti zinīgs un amizants pasniedzējs.

Latvietību un tehnoloģiju varēs apvienot Ojāra un Edgara Grestes vadītā ievirzē, kuras darbībā izmantos datorus un citus modernus līdzekļus, radot visai 3 x 3 saimei patīkamus pārsteigumus.

Tiem, kas vēlas kaut ko fiziskāku darīt, būs „aktīvais sports”. Tiešās aktivitātes ir vēl plānošanā, bet viena paredzētā nodarbība ir riteņu brauciens par skaisti izveidoto taku tieši riteņu braucējiem un kājniekiem gar Torensas upi.

Dalībnieki, kuri vēlas attīstīt savas mākslinieciskas spējas, varēs izmēģināt zīmēšanu un gleznošanu ar ūdenskrāsām Dagnijas Grestes vadībā, vitrāžu ar Irēni Ziedari un ādas darbus ar Leonu Kārkliņu.

Kā katrā 3 x 3 saietā. Tā arī šoreiz katru dienu iznāks avīze „Tauriķis”. Redaktors Pēteris Kļaviņš sen. būs laimīgs pieņemt redakcijā ikkatru, kam patīk rakstīt, zīmēt, koriģēt, fotografēt...

Referāti būs vairāki un dažādi. Prof. Arturs Cropley, austrāļu mācībspēks Flinders universitātē, kurš ir tulkojis „Lāčplēši” angļu valodā (!) pastāstīs (latviešu valodā), kāpēc viņš ir to darījis un kā viņš ir to paveicis. Dr. Valdis Tomanis, Latvijas goda konsuls Adelaidē, referēs par goda konsula pienākumiem un darbību. Edgars Greste informēs dalībniekus par latviešu jauniešu darbību šeit un Latvijā. Linda Vulfs referēs par vīniem un vakarā būs iespēja piedalīties viņas vadītā vīna garšošanā. Būs arī citi referāti un citas nodarbības – jāatstāj dalībniekiem arī kādi pārsteigumi!

Par atsevišķo bērnu programmu rūpēsies Rudīte Bērziņa un Anita Andersone ar palīgiem. Bērniem būs arī kopīgas nodarbības ar pieaugušajiem.

Bez nopietnām nodarbībām būs arī patīkamas izpriecas – peldēšana, sports, izbraukums, saviesīgie vakari, zolītes turnīrs un daudz cits!

Nunyara konferenču centrs ir ļoti ērts dzīvošanai un ar skaistu skatu pāri Adelaidei. Garšīgi ēdieni! Trauki nav jāmazgā!

Ja šis raksts ir lasītājos radis interesi piedalīties 3 x 3, tad pieteikšanās lapas gaidāmas septembrī. Tās parādīsies latviešu namos vai varēs iegādāties no rīkotājiem: tāl:08-82714169,  HYPERLINK "mailto:arberz@optusnet.com.au" arberz@optusnet.com.au .

2008Taurikis3

2008Taurikis3

2008Taurikis1

2008Taurikis1

2008Taurikis2

2008Taurikis2

2008Taurikis5

2008Taurikis5

2008Taurikis7

2008Taurikis7

2008Taurikis6

2008Taurikis6

2008Taurikis4

2008Taurikis4
3x3 Latvijā un pasaulē.