Austrālijas 24. 3x3

AUSTRĀLIJAS 24. TRĪSREIZTRĪS

„LOBS REITS NANJĀRA!”


Šī  gada 3 x 3 saiets notika no 2. - 8. janvārim skaistajā Nanjāra konferenču centrā, Adelaides kalnos. Dalībnieku skaits sasniedza 70,  no tiem 24 bērni.  2. janvāra pēcpusdienā, pēc Austrālijas 3 x 3 padomes priekšsēdes Anitas Andersones uzrunas, saietu atklāja PBLA Izglītības padomes priekšsēde Dace Copeland, kura ciemojās Austrālijā no ASV. Anita Andersone sveicināja Latvijas viesus Intu un Artūru Uškānus un viņu dēlu Matīsu. Uškānu ģimene ir folkloras grupas „Laimas Muzyikanti” dalībnieki. Inta ir Daugavpils rajona kultūras nama direktore un Daugavpils amatieru teātra režisore. Artūrs jau trešo reizi viesojas Austrālijā, lai strādātu mūsu kopējā tautas druvā. Šoreiz Artūrs pēc pāris dienām devās uz Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas, kur pēc 3 x 3 saieta piebiedrojās Inta un Matīss. Uškānu ģimene jau bija kārtīgi nostrādājusies vairākos AL51.KD sarīkojumos – bērnu svētkos, dziesmu vakarā, tautas deju sarīkojumā un ballē. Tomēr ar lielu smaidu un enerģiju viņi ieradās saietā un ļoti aktīvi darbojās 3 x 3 programmas īstenošanā. 

Atklāšanas referātu pasniedza Profesors Artūrs Cropley, dzimis tālu no Latvijas, Austrālijas tuksneša malā. Viņš dalībniekus iepazīstināja ar savu „Lāčplēša” eposa atdzejojumu angļu valodā, „Bearslayer”, kas radies pēc divu gadu intensīva darba. Rezultāts apbrīnojams, ņemot vērā, ka Profesors Cropley sācis par latviešu valodu un kultūru mācīties tikai 1999.g.!  Referātu viņš sniedza ļoti veiklā latviešu valodu, un iepriecināja klausītājus ar savu šarmu un ar anekdotēm. 

Pēc pirmām vakariņām sekoja iepazīšanās vakars, ar rotaļām,  visiem saieta dalībniekiem. Pēc senās 3 x 3 tradīcijas, kopējā vakara programma beidzās ar bērnu pasaku, kuru pirmā vakarā nolasīja vecvecmāmiņa Aelita Bērziņa, kam sekoja  „Aijā žū žū”. Pieaugušiem tad bija iespēja tikties ar Daci Copeland, kura interesanti stāstīja par PBLA Izglītības padomes darbību un nākotnes mērķiem un plāniem.

Sākot ar otru dienu, programma ieņēma ierasto ritmu, tikai šoreiz dalībniekus pie brokastīm pārsteidza pavisam jauns un iepriecinošs pasākums ar latgalisku sveicienu – „Lobs reits (labrīt), Nanjāra!” Šis bija ap 15 minūšu garumā video raidījums, kuru baudījām katru rītu. Tas atspoguļoja iepriekšējās dienas saieta notikumus, kā arī informēja par paredzētām dienas gaitām. Pieturoties pie saieta Latgales tēmas, raidījuma pieteicēji bija  Jezups (Edgars Greste) un Madaļonka (Inta Uškāne) – kuri katru raidījumu nobeidza ar izjustu sveicienu „Lobs reits, Nanjāra!”  Par raidījumiem atbildīgi bija Ojārs un Edgars Grestes.  Raidījuma izveidošana  prasīja milzīgu piepūli un uzupurēšanos un ļoti lielu bezmiegu!  To viņi abi veica bez sūdzībām. Rezultāts bija ļoti profesionāls. Visi saieta dalībnieki laicīgi ieradās uz brokastīm lai nenokavētu raidījumu. Programma skatītājos bieži izraisīja smieklus. Jauks veids kā iesākt dienas gaitas! 

Toties 3 x 3 avīze „Tauriķis”, kas iepriekšējos gados iznāca katru rītu, šinī saietā kļuva par pēcpusdienas izdevumu. Šeit jāpiemin, ka ilggadīgam redaktoram Pēterim Kļaviņam sen. šoreiz nebija iespējams ierasties. Laimīgā kārtā Dagnija Greste uzņēmās šo lielo darbu un kopā ar palīgiem rūpējās par to, ka „Tauriķis” iznāca katru dienu, ar interesantiem rakstiem, informāciju un ar fotogrāfijām.  3 x 3 turējās tehnoloģijai līdzi, un ar e-pasta starpniecību, Pēteris Kļaviņš tomēr no tālienes izpalīdzēja avīzi sakopot!

Referāti ievadīja rītu programmu pēc brokastīm.  Dr Valdis Tomanis stāstīja par savu darbību kā Latvijas goda konsuls Adelaidē. Referāts nebija tikai nopietns un informatīvs, bet arī ar humoru un jautrībām.  Dr. Andris Dārziņš referēja par pasaules lielāko noklusēto jūras traģēdiju 1945.g. Baltijas jūrā. Krievu zemūdens nogremdēja kuģi „Wilhelm Gustoff”. Bojā gājušo skaits minēts starp 6,600 – 10,600,  starp tiem latviešu bēgļi.  Imantam Kronītim bija neparasts bet ļoti informatīvs un interesants sniegums par lielgabaliem.  Linda Vulfas referātu „Kas tad ir labs vīns?” dalībnieki noklausījās ar lielu baudu!  Edgars Greste nobeidza rīta  referātu ciklu ar stāstījumu par pieredzēto Latvijā pagājušā vasarā. Klausītāji ļoti novērtēja viņa atklāto dalīšanos domās un izjūtās par mums latviešiem tik svarīgi lietu kā latviešu identitāti. 

Tālākā ikdienas rīta programmā ievirzes deva dalībniekiem izvēli: Latgales folklora ar Intu Uškānu, Latvijas politika ar Prof. Dr Jāni Priedkalnu, vai aktīvais sports (šī ievirze spēja darboties bez īpaša vadītāja). 

Pēcpusdienas ievadījām ar „Šis un tas”, ieskaitot Jāņa Priedkalna stāstījumu par Latvijas pēdējām vēlēšanām, Jāņa Laura un Profesores Guntas Sproģes izcilo koncertu kurā atskanēja latviešu komponistu mūzika čellam un klavierēm,  un Anitas Andersones vadītā diskusija, ar Graham’u Andersonu, Fiona Lauru un Profesors Artūru Cropley, pārrunājot (latviešu valodā)  kāpēc un kā viņi, kā austrāļi, iemācījušies latviešu valodu. Pēcpusdienas ievirzes atkal deva dalībniekiem izvēli: Latvijas mūzika ar Jāni Lauru, zīmēšana un gleznošana ar Dagniju Gresti, vitrāža ar Irēni Ziedaru vai palīdzēt ar raidījumu „Lobs reits Nanjāra!” sagatavošanu. Pirms vakariņām varēja izpeldēties kopā ar bērniem, dziedāt ar Viktoriju Mačēnu,  baudīt relaksāciju un meditēt ar Lindu Ozeri, pārrunāt latviešu grāmatas ar Andu Kučeri, vai darboties saita avīzes „Tauriķa” redakcijā. Par savu līdzdalību dziedāšanas pudurā Jānis Laurs jūsmoja šādi: „Kopā dziedāt ir viens no dzīves īpatnējiem priekiem. Dziedāšana ir tā sabiedriskā „līme”, kura mūs vieno un dod stipru kopības  sajūtu – vai dziedam „Dievs svētī Latviju” vai „Pūt vējiņi”...Vietas šajā nodarbībā ir arī „vannas istabas pavarotijiem”...Ir  atsvaidzinoši iemācīties jaunus īpatnējus gabalus un tiešām šī darbība ceļ garastāvokli stipri uz augšu...”

½ x ½ darbojās paralēli pieaugušo dienas programmai un par to atbildīgas bija Rudīte Bērziņa un Anita Andersone. Lielu slodzi uzņēmās Jolanta Lārmane un Inta Uškāne.  Bērni klausījās pasakas par Sniegbaltīti un par trīs rukšiem, un pēc tam gatavoja rūķu mājas ar rūķiem un cūciņu mājas ar cūciņām. Bērni arī  krāsoja un izrotāja bilžu rāmjus, izrotāja katrai istabai ģimenes vārdus, līmēja vitrāžas, vēra krelles, taisīja pinumus, gāja rotaļās, spēlēja spēles, uztaisīja pūķus, lidināja lidmašīnas,  sportoja, peldēja, dziedāja, gatavoja uzvedumu „Kur pelīte Tu tecēsi” un  uzveda ludziņu „Abras taisītājs”. Vairāki vecāki izpalīdzēja ar nodarbībām.  Ints un Margota Puķīši un Indra Baumane izpelnījuši lielu pateicību par to, ka viņi bija klāt ar bērniem turpat kā visu laiku. Bērniem patika ne tikai nodarbības bet arī iespēja iepazīties, sadraudzēties un spēlēties ar bērniem no citām pilsētām. 

Pēc vakariņām programma saveda kopā pieaugušos un bērnus. Notika jautrs danču vakars ar Uškānu ģimeni un muzikantiem no Sidnejas grupas Kastietādi. Danču vakaru kuplināja kora „Balsis” dalībnieki, kuri pēc tam mūs iepriecināja ar brīnišķīgu koncertu. Citos vakaros baudījām viktorīnu Profesora Visgudrākā (Andreja Mačēna) vadībā, dziesmu karu par kuru rūpējās Viktorija Mačēna un šķēršļu gājienu kuru sagatavoja Linda Graudiņa. Bērnu pasakas lasīja Sandra Dragūna un Matīss Uškāns. Japiemin, ka Karīnas un  Kalvja Jaunalkšņa un Andra Ziedara pasakas papildināja aktieri ar oskara vērtīgiem tēlojumiem.  

Neaizmirstams ir Jāņa Cečiņa inscenējums „Kabarē de Rīga”. Bijām aicināti ierasties vakartērpos. Savās personīgās atmiņās un piedzīvojumos ar mums dalījās Hotel de Rome ilggadīgais viesmīlis Aleksandrs (Jānis Čečiņš). Viņa stāstījums mūs aizveda 20. un 30. gadu Rīgā, kur sastapāmies ar to laika slavenībām no dažādām aprindām, un mūs aizveda to laika sabiedriskās dzīves aizkulisēs. Aleksandrs starp citu atsauca atmiņā „Brāļus Laiviniekus” (Ojārs un Edgars Grestes) kuri ar savām asprātīgām, reizē divdomīgām kuplejām iepriecināja klausītājus. Melanholiskais valsis (Jānis Laurs un Gunta Sproģe) izraisīja saldsērīgas atmiņas. Aleksandrs iesaistīja publiku vairākas kopdziesmās, kas veicināja vispārējo  kopējo omulību. Loti labi izdevies vakars. 

Ļoti svarīga 3 x 3 sastāvdaļa  ir zolīšu turnīrs. Laikam pirmo reizi visas priekšspēles un fināli tika izspēlēti vienā vakarā.  Uzvarētāja bija AL51. KD priekšsēde Dace Dārziņa, kura deklarēja, ka viņai patīkot zolīti spēlēt, un viņai patīk vinnēt! 

3 x 3 nebūtu iespējams bez sabiedrības atbalsta. Izsakām lielu pateicību Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam (ĪUMSILS) Latvijā, LAAJ Kultūras fondam,  Daugavas Vanagiem Adelaidē, Brisbanē, Džīlongā, Melburnā, Pertā un Sidnejā, Adelaides Latviešu Biedrībai, Jaunatnes atbalstu vienībai Adelaidē (JAVA), Adelaides latviešu sabiedriskam klubam, Austrālijas Latvietim un Ritumam.  

Atvadu vakarā izjūtām īsto 3 x 3 gaisotni. Dalībnieku priekšnesumi atspoguļoja nedēļā piedzīvoto ļoti jautrā un asprātīgā veidā. Gribam izteikt lielu pateicību ik katram kas pielika roku pie programmas īstenošanas. Mīļu paldies Intai, Matīsam un Arturam Uškāniem, kuri mēroja tālo ceļu no Latvijas, lai būtu kopā ar mums. It sevišķs liels paldies Intai, mūsu „Madaļonkai”, kura neatlaidīgi un ar lielu smaidu veltīja daudz laika gan pieaugušo programmai, gan darbojoties ar bērniem. Mēs ļoti daudz ieguvām no viņas līdzdalības.  Kā rīkotājiem, mums bija liels  prieks redzēt daudz pazīstamu seju, un arī liels prieks sveikt tos, kuri piedalījās 3 x 3 pirmo reizi. Mēs ceram, ka ievadot jauno gadu, katram dalībniekam bija iespēja paplašināt savas latviskās zināšanas, izjust latvisko kopības sajūtu, un stiprināt savas latviskās ģimenes un latviskās draudzības.  

Tiem kam patīk 3 x 3 būs iespēja atkal baudīt 3 x 3 labumus nākamgad. Un tiem kuri nav agrāk piedalījušies, mudinām jums izmēģināt – nenožēlosiet! Austrālijas 25. Trīsreiztrīs notiks 2008.g. janvārī Viktorijā.  Tuvāku informāciju drīzā nākotnē sniegs nākamā 3 x 3 rīkotāja Anita Andersone.

Andis un Rudīte Bērziņi

Austrālijas 24. Trīsreiztrīs vadītāji

                                                                                                                                                                     

3x3 Latvijā un pasaulē.