VASALS, LATGOLĀ

VASALS, LATGOLĀ! 

„Vasals, Latgolā!” vai „Sveiks, Latgalē!” – tā sauksies Intas Uškānes ievirze nākamā Austrālijas 3 x 3, kas notiks 2007.g. no 2. līdz 8. janvārim Adelaides kalnos, Nunyara konferenču centrā. Šis būs divdesmit ceturtais 3 x 3 saiets Austrālijā, un šī laikraksta lasītājiem būs pazīstami 3 x 3 mērķi un darbība. Tomēr, ja nav pats šādu pasākumu baudījis, tad ir grūti to īsti novērtēt. Tāpēc nākamā 3 x 3 rīkotāji Andis un Rudīte Bērziņi mudina tiem, kas nav piedalījušies agrāk, nāciet, izmēģiniet!

Pateicoties IUMSILA finansiālam atbalstam, ir bijis iespējams aicināt Intu Uškāni, Latgales folkloristi un diplomētu režisori, darboties nākamā 3 x 3. Inta dzied pazīstamā Latgales folkloras grupā Laimas Muzykanti, ir Daugavpils rajona kultūras nama direktore un Daugavpils amatieru teātra režisore.  

Par savu ievirzi pieaugušajiem Inta stāsta, ka viņa dalībniekus iepazīstinās ar Latgales lielākajām pilsētām un to apkārtni. Katru dienu tiks apskatīts cits rajons – Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas, Krāslavas, Preiļu un Balvu. Būs stāstījumi par ievērojamākām apskates vietām, cilvēkiem, par to, kas katrā attiecīgā vietā notiek šodien. Inta arī mācīs latgaliešu valodu, rotaļas, dziesmas un dančus. Tanī dienā, kad tiks apskatīta, piemēram, Rēzekne, tad rotaļas, danči un dziesmas būs tieši no Rēzeknes. Inta paredz katru dienu ievadīt savu ievirzi ar ķermeņa pamodināšanu un balss ieskandināšanu – fiziski vingrinājumi, kas veicina koncentrēšanos, ķermeņa atbrīvotību, un iedziedāšanas vingrinājumus. Inta arī darbosies bērnu programmā, izmantojot savas režisores dotības.

Intas vīrs Arturs Uškāns, arī Laimas Muzykanta dalībnieks, ir jau divas reizes viesojies Austrālijā, un ir labi pazīstams 3 x 3 saimei. Pirms 3 x 3 Arturs, Inta un viņa 13 gadus vecais dēls Matīss (kurš spēlē bungas grupā Laimas Muzykanti) aktīvi piedalīsies AL51.KD. Par to šinī laikrakstā atsevišķs raksts. Kamēr Inta ar Matīss darbosies 3 x 3, Arturs toties darbosies Annas Ziedares Vasaras Vidusskolā. Artura brauciens uz Austrāliju būs iespējams, arī pateicoties IUMSILA atbalstam. Ir paredzēts, ka Arturs ciemosies Nunyara konferenču centrā un varēsim gan dziedāt, iet rotaļās un dancot kopā ar visu Uškāna ģimeni!

Dalībnieki, kuriem interesē Latvijas politika, varēs piedalīties Prof. Dr. Jāņa Priedkalna vadītājā ievirzē. Te tiks apskatīti pēdējie notikumi Latvijas politikā un Latvijas politika Eiropas un pasaules kontekstā. Prof. Priedkalnam ir ļoti plaša pieredze šai laukā. Būs iespēja ne tikai noklausīties, bet arī piedalīties interesantās diskusijās.

Izcilais čellists un mācībspēks Jānis Laurs ir labi pazīstams un ieredzēts gan latviešu sabiedrībā, gan pasaules mērogā. Jānis vadīs ievirzi, kurā apskatīs un analizēs latviešu mūziku plašākajā nozīmē – no klasiskās līdz šīs dienas roku mūzikas – un aicinās dalībniekiem padomāt, kas vispārīgi ir „latviešu mūzika”? Jānis ir ļoti zinīgs un amizants pasniedzējs.

Latvietību un tehnoloģiju varēs apvienot Ojāra un Edgara Grestes vadītā ievirzē, kuras darbībā izmantos datorus un citus modernus līdzekļus, radot visai 3 x 3 saimei patīkamus pārsteigumus.

Tiem, kas vēlas kaut ko fiziskāku darīt, būs „aktīvais sports”. Tiešās aktivitātes ir vēl plānošanā, bet viena paredzētā nodarbība ir riteņu brauciens par skaisti izveidoto taku tieši riteņu braucējiem un kājniekiem gar Torensas upi.

Dalībnieki, kuri vēlas attīstīt savas mākslinieciskas spējas, varēs izmēģināt zīmēšanu un gleznošanu ar ūdenskrāsām Dagnijas Grestes vadībā, vitrāžu ar Irēni Ziedari un ādas darbus ar Leonu Kārkliņu.

Kā katrā 3 x 3 saietā. Tā arī šoreiz katru dienu iznāks avīze „Tauriķis”. Redaktors Pēteris Kļaviņš sen. būs laimīgs pieņemt redakcijā ikkatru, kam patīk rakstīt, zīmēt, koriģēt, fotografēt...

Referāti būs vairāki un dažādi. Prof. Arturs Cropley, austrāļu mācībspēks Flinders universitātē, kurš ir tulkojis „Lāčplēši” angļu valodā (!) pastāstīs (latviešu valodā), kāpēc viņš ir to darījis un kā viņš ir to paveicis. Dr. Valdis Tomanis, Latvijas goda konsuls Adelaidē, referēs par goda konsula pienākumiem un darbību. Edgars Greste informēs dalībniekus par latviešu jauniešu darbību šeit un Latvijā. Linda Vulfs referēs par vīniem un vakarā būs iespēja piedalīties viņas vadītā vīna garšošanā. Būs arī citi referāti un citas nodarbības – jāatstāj dalībniekiem arī kādi pārsteigumi!

Par atsevišķo bērnu programmu rūpēsies Rudīte Bērziņa un Anita Andersone ar palīgiem. Bērniem būs arī kopīgas nodarbības ar pieaugušajiem.

Bez nopietnām nodarbībām būs arī patīkamas izpriecas – peldēšana, sports, izbraukums, saviesīgie vakari, zolītes turnīrs un daudz cits!

Nunyara konferenču centrs ir ļoti ērts dzīvošanai un ar skaistu skatu pāri Adelaidei. Garšīgi ēdieni! Trauki nav jāmazgā!

Ja šis raksts ir lasītājos radis interesi piedalīties 3 x 3, tad pieteikšanās lapas gaidāmas septembrī. Tās parādīsies latviešu namos vai varēs iegādāties no rīkotājiem: tāl:08-82714169,  HYPERLINK "mailto:arberz@optusnet.com.au" arberz@optusnet.com.au .

3x3 Latvijā un pasaulē.