Apguldes 3x3 nedēļa paiet spraigi un karsti

Šogad Apguldes 3x3 nometnē piedalījās 292 dalībnieki (ar vietējiem dalībniekiem un saimnieciskajiem darbiniekiem kopā 383) no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas, Vācijas, Krievijas (arī Baškīrijas), Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Anglijas, Bulgārijas un Meksikas. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties 36 nodarbībās jeb ievirzēs, kā tās dēvē nometnē. Aizvadīta īsti spraiga nedēļa, kurā varēja dzirdēt vienīgi latviešu valodu, dziedāt dziesmas un izdejot danču soļus līdz pilnīgam spēku pagurumam. Bet ne jau tikai plānotās nodarbības ir tās, kas rada nometnes gaisotni. 3x3 blakus sēžas un viens otru ar Tu uzrunā jauni un veci, te kopīgus priekus atrod gan Latvijas latvieši, gan tie, kam lemts dzīvot citās pasaules malās.

Ievirzes—visiem vecumiem

Savām interesēm atbilstošu nodarbi varēja atrast visu vecumu dalībnieki. Vismazākie nometnieki, kas vēl nebija pārkāpuši septiņu gadu slieksni, katru dienu devās uz bērnudārzu 1/2x1/2, mazliet vecākie nometnieki varēja izvēlēties krietni plašāku ieviržu klāstu: leļļu teātris Lailas un Jāņa Kirmušku vadībā dažu dienu laikā iestudēja teātra izrādi par nozagtajām lellēm, Koka darbu nodarbībās Jāņa Ata Krūmiņa un Viļa Šņuciņa vadībā puikas gatavoja sev noderīgas lietas, ko nometnes noslēgumā varēja apbrīnot izstādē. Vilku mācībā bērni Uģa Treides gādībā uzzināja daudz jauna par karavīru dzīvi, dziedāja viņu dziesmas, bet—pats galvenais—katrs sev pagatavoja lazdas koka loku un bultas. Bērni apstrādāja ādu (viņiem palīdzēja Inita Kačevska), apgleznoja traukus (Ivanda Spulle), veidoja māla traukus Gundegas Peniķes vadībā un mācījās papīra plastiku Vijas Liepas gādībā.

Vairākas ievirzes bija veidotas tā, lai tajās varētu iesaistīties visu vecumu nometnieki. Aijas Princes vadībā nometnieki atstāja apguldiešiem lielisku dāvanu—apgleznotu autobusu pieturu. Dabas mācības ievirzē, ko vadīja Anna Āze, nometnieki uzzināja daudz jauna. Piemēram, lai odi nekostu, tie nevis jānosit, bet vieglu rokas kustību jāpadzen projām. Jo: ja vienu odu nosit, vismaz desmit salido uz tā bērēm. Ar interesi cilvēki apmeklēja arī Ineses Krūmiņas vadīto Seno tekstiliju ievirzi, kurā mācījās veidot pinumus gan ar pirkstiem, gan celiem. Rotkalšanas ievirzes vadītāji Inita un Vitauts Straupes atzina, ka šogad darbs izdevās īpaši labi, jo ievirzē bija ierobežots dalībnieku skaits, tādēļ izdevās izkalt sarežģītas rotas. Nometnes noslēgumā dalībnieki vēroja arī Pašaizsardzības mācībā apgūto, bet īpašu pārsteigumu sagādāja Apguldes 3x3 koris Edvīna Dreiblata, Laimrotas Kriumanes un Ligitas Pundures vadībā. Noslēguma vakarā, kad koris uzstājās, pārsteigums bija daudziem. Diez vai visi ticēja, ka dažu dienu laikā iespējams sadziedāties trīsbalsīgā korī septiņās dziesmās. Bet skanēja! Un lieliski! Dažādu valstu un vecumu latvieši piedalījās arī Daigas Bitinieces un Agritas Krieviņas vadītajā Žurnālistikas ievirzē. Fantastiskus dekorus un ziedu pušķus vārda dienu gaviļniekiem gatavoja tie, kas apmeklēja Floristikas ievirzi Ritas Cimmermanes, Aigas Kalniņas un Ainas Antonijas vadībā. Nedēļas laikā deju priekšnesumus iestudēja nometnieki Gunāra Stroda un Daces Visockas vadībā. Tāpat nometnieki aktīvi sportoja Jāņa Zāgmaņa, Vijas Mames un Ilgas Elksnītes paspārnē.

Neapšaubāmi apmeklētākais izrādījās Līgas Rupertes un Guntas Jakovelas tandēma vadītais Ģimeņu seminārs. Interesantas bija Tupešu Jāņa vadītās nodarbības par Latvisko dzīvesziņu 21.gadsimta latvietim. Nopietnas lietas mācījās Literatūras ievirzē Valtera Nollendorfa un Aijas Štosas vadībā. Neparastas un nebijušas bija nodarbības Arheoloģijā Gunta Zemīša pārziņā. Specifiskas bija Rasmas Lielmanes vadītās nodarbības Ar vijoli pa pasauli. Apbrīnojamus paraugdemonstrējumus nedēļas laikā iemācījās tie, kas ik dienu Dzintras Neilandes vadībā apmeklēja Zirgu mācības ievirzi. Jauniešu klubā, ko vadīja Kārlis Krūmiņš, nometnieki debatēja par dažādām problēmām, bet Rotaļlietu gatavošanas ievirzē Velgas Vimbas un Dainas Rudzītes vadībā tapa visdažādākās rotaļlietas. Desmit dalībnieki devās kalt naglas un kamīna piederumus Jāņa Smilgas un Mārtiņa Smilgas vadībā, bet krāšņas šallītes izdevās apgleznot tiem, kam to mācīja Aina Strode Zīda apgleznošanas ievirzē. Zemgales vēstures ievirzi vadīja Andris Tomašūns, bet politiskās diskusijas noritēja Politikas ievirzē Laumas Vlasovas un Jāņa Peniķa vadībā. Folkloras dziesmas mācīja Iveta Tāle un Velta Leja, bet par Reliģiju un ētiku runāja Daira Cilne. Ar savu darbu īpaši aizrāvās tās nometnieces, kas Sandras Vorkales un Albīnes Kokorevičas gādībā apņēmās nometnes laikā pagatavot sev cepures no doņiem vai kļavu lapām. Pasakainu pārsteigumu noslēguma vakaram sagādāja latviskās virtuves ievirzes apmeklētāji, kas savu vadītāju Dzidras Šteinbergas un Māras Didžes vadībā sagatavoja īsti latvisku un veselīgu cienastu. Ar interesi sev tīkamas lietas gatavoja tie, kas Līgas Sarkanes gādībā devās uz Ādas apstrādes un grāmatu iesiešanas ievirzi. Neparastas bija arī pārrunas nodarbēs Es un ģimene Mārītes Priekules un Vinetas Gončares vadībā, savukārt jaunieši ik rītu tikās pārrunās, ko vadīja Gunta Jakovela.

Nometnieki tika lutināti ar saturīgiem un aizraujošiem pasākumiem. Viens no agrāk nepieredzētākajiem bija Dairas Cilnes vadītais svecīšu dievkalpojums, kurā visi nometnieki no svecītēm izveidoja Dieva zīmi. Savdabīgs bija Akmens un dzīvības daudzinājums, kurā savu eseju par akmeņiem lasīja Literatūras ievirzes vadītājs Valters Nollendorfs. Interesanta izvērsās diskusija par Eiropas savienību ar Latvijā populāro žurnālistu Kārli Streipu. Neaizmirstamās ekskursijās pa Dobeli un tās apkārtni devās visi nometnieki, izvēloties vienu no pieciem piedāvātajiem maršrutiem. Daudz derīgu padomu, kā rakstīt sava novada vēsturi, deva grāmatas „Mēs esam carnikavieši” autors, žurnālists un dramaturgs Uldis Siliņš, savdabīgas līdzības latviešu un indiāņu rakstu zīmēs saskatīt palīdzēja Tupešu Jānis utt..

Noslēguma vakars

Dobeles rajona Apguldi nometnes laikā Dieviņš lutināja ar skaistu laiku: lietus un negaisa mākoņi parādījās vien pēdējā dienā pirms noslēguma vakara, bet arī tie bija tieši laikā, lai noskalotu no zāles un puķēm nedēļas laikā sakrājušos putekļus. Noslēguma vakars bija viens no emocionālākajiem brīžiem, jo tajā svecīšu simtu un ezerā saliktu lāpu spožumā atmirdzēja nometnes laikā sagatavotie priekšnesumi: dziesmas, dejas, 1/2x1/2 uzstāšanās, Vilku mācības bērnu pagatavoto loku demonstrējums un visu nometnieku kopīgi dziedātais „Mazs bij’ tēva novadiņš”. Pēdējais nometnes vakars allaž pulcē kopā visus, kas jūtas 3x3- nieki. Visos Apguldes arodvidusskolas stūros skanēja, dziedāja, smaidīja un pat nenojauta, ka nākamās dienas atvadas prasīs arī vienu otru šķiršanās asaru. Vēl tagad acu priekšā stāv Bulgārijas meitenes skumjais skatiens, kad viņai nācās atvadīties no Latvijā satiktajām draudzenēm. Bet—3x3 burvība ir tajā, ka cilvēki atkal un atkal var satikties. Varbūt jau nākamgad Ērgļos vai Staicelē?

Nometnes vadītāji Dzintra Zvejniece un Imants Dreiblats izsaka lielu pateicību cilvēkiem, kas ziedoja Apguldes 3x3 nometnei: Pasaules Brīvo Latviešu Apvienībai, Maksimam Strunskim no Vācijas, Folkloras kopai „Mēs paši”, personīgi Jūlijai Baumanei no Kanādas, Aijai Pakulei un Ainai Hess no Amerikas, Vilnim Bērziņam un Amerikas Latviešu Tautiskajai Savienībai.

Lolita Lūse, Apguldes 3x3 nometnes avīzes Ceļamaize redaktore

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00318