3x3 Māras un ezeru zemē

Ar ko cilvēka apziņā saistās Latgales vārds? Ar ziliem ezeriem, zaļiem pakalniem, mirdzošiem māla traukiem medus zemes un debesu krāsās. Ar Latgales cilvēku viesmīlību, sirsnību, devīgumu, dievbijību un—Aglonu.

Ja jūs kaut reizi esat bijuši Latgalē, tad noteikti esat izjutuši kaut daļiņu šī novada burvības. Ja jūsu ceļi ir veduši kaut kur citur, tad ieklausieties, Latgale—Māras zeme jūs sauc.

2000.gada vasarā no 23. līdz 30.jūlijam Preiļu rajona Aglonā notiks ikgadējā Vispasaules latviešu nometne Trīsreiztrīs (3x3).

Mazliet par nometnes atrašanās vietu. Aglonas pagastā dzīvo 2300 iedzīvotāju, lielākā apdzīvotā vieta Aglona (1100 iedzīvotāju). Aglona ir īpaša vieta Latvijā. Šeit atrodas Latvijas katoļu garīgais centrs un galvenā svētvieta—Aglona. Architektūras pieminekļi ir Aglonas bazilikas un klostera komplekss. 1980.gadā Romas pāvests Jānis Pāvils II Aglonas baznīcai piešķīra bazilikas tituli. Tur notiks dievkalpojums nometnes atklāšanas dienā. Vislielākie svētki Aglonā ir 15.augusts—Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, uz kuriem pulcējās desmitiem tūkstošu katoļticīgo. Arī mēs, nometnes dalībnieki, varēsim iepazīties ar šo pieminekli un svecītēm rokā iziet krusta ceļu, kādu iet svētceļnieki 15.augusta svētvakarā.

Tie kuriem patīk klusums, varēs apmesties uz nakšņošanu klostera ēkā. Pārējie dzīvosim Aglonas katoļu ģimnāzijas internāta telpās. Turpat notiks arī visas nodarbības, kurās kā bērni tā pieaugušie varēs:

  • pilnvērtīgi fiziski un garīgi atpūsties, kopā esot vairākām paaudzēm un iepazīstoties ar jaukiem cilvēkiem
  • attīstīt savas spējas un pilnveidoties visdažādākajos virzienos
  • iepazīties ar Latgali—Preiļu novada unikālajām vietām un brīnišķīgajiem cilvēkiem
  • paplašināt latviskās zināšanas, iepazīties ar kultūrvidi un daudz vēl ko citu…

Daudzpusīga būs arī nometnes programma. Nodarbību vadītāji būs kā no Latvijas tā no rietumiem. Katru dienu dalībnieki varēs izvēlēties sev tīkamāko no daudzajām ievirzēm: teātris, žurnālistika, literatūra, vēsture, politika, vides mācība, ģimeņu seminārs, rotu kalšana, prievīšu aušana, grāmatu iesiešana, floristika, keramika, gleznošana, dziedāšana, dejošana, sportošana, maizes cepšana, mezglošana, klūdziņu pīšana, zīda apgleznošana, dažādu latvisku apsveikumu gatavošana, tautas instrumentu darināšana un arī muzicēšana ar tiem. Katrai dienai būs savs vakara viesis un, protams, interesanta vakara programma, kā piemēram garīgais mūzikas koncerts, Krusta ceļa iziešana Aglonas bazilikas dārzā, keramikas cepļa kurināšana Jasmuižas muzejā, Raiņa muzeja apskate, vakara teātra izrāde…

Ceram uz kuplu līdzdalību. Latgale un tās ļaudis jūs gaida!

Otra nometne šogad Latvijā notiks no 16. līdz 23.jūlijam Raunā. Informācija par visu zemju 3x3 nometnēm 2000.gadā atrodama 3x3 mājas lapas kalendārā http://www.3x3.lv/kalendars.html.

Ārzemju dalībniekus lūdzam pietiekties līdz 1.maijam, rakstot Arnoldam Rupertam, 2141 Brunsink Dr NE, Grand Rapids MI 49503-2126, USA, telefons +1 616 456 8023, fakss +1 616 456 5963, e-pasts liga3x3@iserv.net. Austrālijā pieteikumus pieņem Arnis Siksna, 4 Marmindie St, Chapel Hill QLD 4069, Australia, telefons +61 7 3378 0319, fakss +61 7 3365 6899, e-pasts a.siksna@uq.edu.au. Dalības maksa US$175 personai, bet ne vairāk kā US$450 kodolģimenei (divas paaudzes).

Elvīra Brovacka
Aglonas 3x3 nometnes vadītāja

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00290