Aicinām uz Trīsreiztrīs (3x3) nometni Apguldē!

Saule jau krietni pakāpusies lielajā debess kalnā, un gaisā nepārprotami jūtama pavasara elpa. Visur notiek aktīva gatavošanās daudziem lieliem kultūras pasākumiem, ar kuriem izcili bagāta būs šī vasara.

Vēl nebijis notikums pie mums, Dobeles pusē, būs Pasaules latviešu ģimeņu nometne 3x3, kura norisināsies no 20. līdz 27.jūlijam Apguldē. Naudītes pagasts un, līdz ar to arī Apgulde, ģeogrāfiski atrodas uz Zemgales un Kurzemes robežas, kur Zemgales līdzenumā pamazām parādās pauguri un starp tiem iegūlis Apguldes ezers, kura tīrajā un vasarās siltajā ūdenī varēs veldzēties nometnes dalībnieki. Nometnes naktsmītnes—Apguldes skolas kopmītnes—atrodas 500 m no ezera pludmales. Nometnes apkārtne ir pievilcīga vieta aktīvās atpūtas cienītājiem, bet par to parūpēsies arī sporta ievirzes veidotāji, paredzēts organizēt pat nakts orientēšanos.

Visi zina, ka šādas nometnes sagatavošana ir ļoti darbietilpīga, tāpēc arī Dobelē ir izveidota darba grupa desmit cilvēku sastāvā, kas aktīvi iesaistās nometnes tapšanas procesā. Kopš pagājušā gada novembra tiekamies reizi mēnesī, lai pārrunātu veicamos darbus.

Nometnē būs interesanta un daudzpusīga programma. Nometnes laikā plānotas 35 teorētiskās un praktiskās ievirzes dažāda vecuma dalībniekiem: Literatūra, Politika (Jānis Peniķis, Lauma Vlasova), Ģimeņu seminārs (Līga Ruperte), Zemgales vēsture (Andris Tomašūns), Reliģija un ētika (Daira Cilne), Senās tekstilijas (Inese Krūmiņa), Dabas mācība, Rotu kalšana, Sports, Folkloras dejas, Latviskā virtuve (Dzidra Šteinberga) un citas.

Esam apzinājuši un uzrunājuši tos mūspuses cilvēkus, kuri varētu būt daudzu teorētisko un praktisko ieviržu vadītāji vai to palīgi.

Literatūras ievirzi līdzās Valteram Nollendorfam vadīs Dobeles novada Grāmatnieku muzeja „Ķipi” saimniece Aija Štosa, kurai ir ļoti plašs materiālu klāsts un enciklopēdiskas zināšanas par visiem mūsu puses literatūras, mākslas un kultūras darbiniekiem. Lekciju par Tērvetes novada vēsturi lasīs Tērvetes pamatskolas skolotājs, Andris Vēveris, aizrautīgs sava novada vēstures pētnieks un patriots. Palīdzēt dabas mācības nodarbību vadīšanā solījusies pedagoģe un ornitoloģe Zigrīda Jansone, kura Tērvetes dabas parkā izveidojusi putnu takas. Viņa ir arī aizrautīga ekskursiju vadītāja, kas prasmīgi izglīto lielus un mazus ceļotājus dabas aizsardzībā.

Arī vairākās praktiskajās ievirzēs darbosies mūsu puses radošie cilvēki: gleznošanā un zīmēšanā solījusies darboties Aija Prince, Zenta un Zinta Puriņas, kā arī Dobeles Mākslinieciskās jaunrades centra pasniedzējas Ivanda Spūlle, Inita Kačevska, Aiva Vismane, Aiga Lasmane, Kristīne Krastiņa-Indāne.

Metāla kalšanu līdzēs apgūt Jānis un Mārtiņš Smilgas. Kā no kļavu lapām uzmeistarot cepuri, mācīs daiļdārzniece un floriste Albīna Kokorēviča. Latviskās virtuves gudrības apgūt palīdzēs Māra Didže.

Esam iecerējuši izveidot arī vairāku Dobeles puses mākslinieku un daiļamatnieku darbu izstādes. Nometnes dalībnieki varēt skatīt Aijas Princes un „Pikšu” saimnieka Gunāra Ulmaņa gleznas, Zentas Puriņas mākslas darbus, amatnieka Viļa Šņuciņa koka rotaļlietas, Bukaišu pagasta pinēju un bērnu mākslas studijas darbus. Noteikti parūpēsimies, lai savu pūru izrāda arī lieliskās mākslas studijas audējas un adītājas.

Uz nometni aicināsim ievērojamus mūsu puses cilvēkus, kuri ar godu nes Dobeles vārdu Latvijā un pasaulē, piemēram, pasaules junioru čempionu dambretē Robertu Misānu un svarcēlāju, Sidnejas Olimpisko spēļu dalībnieku Viktoru Ščerbatihu. Kultūras jomu pārstāvēs publicists un fotogrāfs Gunārs Birkmanis, dzejniece Inese Zandere, talantīgie mūziķi brāļi Petrauski un citi interesanti ļaudis.

Uguns un dzīvības daudzinājumu veido Dobeles tautasdziesmu kopa „Puduris” (vadītāja Inta Jansone), un „Vilki” un „Vilcenes” no Rīgas.

Nometnes laikā notiks ekskursijas, kuru maršruti jau ir sastādīti, un nometnes dalībnieki varēs apmeklēt gan Latvijas brīvvalsts ievērojamā valstsvīra Kārļa Ulmaņa dzimtās mājas „Pikšas” Bērzes pagastā, gan rakstnieces Annas Brigaderes mājas „Sprīdīšus” un Tērvetes dabas parku, gan citus ievērojamus dabas un vēstures aojektus Dobeles apkaimē.

Nometnes vadītāji Dzintra Zvejniece, Imants Dreiblats, Dobeles un Apguldes ļaudis gaida Jūs nometnē. Ja Jums būs vēlēšanās nometnes laikā mitināties pie apguldiešiem, viņi mīļi uzņems Jūs savās mājās, kas atrodas nometnes teritorijā.

Inta Jansone
3x3 nometnes darba grupas locekle Dobelē

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00304