Trīsreiztrīs (3x3) Apguldē 2003

Atslēga uz saprašanos ir rūpes par tuvāko, teikusi Anna Brigadere. Vai 3x3 nometne nav vieta, kur tautieši no tuvienes un tālienes meklē un atrod satikšanās, sapratnes un vienošanās kopsaucēju, Dzimtenē, savā Latvijā? Jūlija nogalē, no 20.—27.jūlijam Dobeles rajona Naudītes pagasta Apguldē notiks Latvijā 26.Pasaules latviešu ģimeņu nometne 3x3.

Daudzi cilvēki Dobeli un tās apkārtni sev atklāj kā pārsteidzoši daudzveidīgu un interesantu. Vienuviet ir Zemgales līdzenums, Austrumkursas augstienes stāvie pauguri, teikām apvītais Zebrus, Spārnu un Lielauces ezers, noslēpumainie akmeņu krāvumi Pokaiņu mežā, senie zemgaļu—Dobes, Ezerlūķu un Incēnu pilskalni, Karaļavoti pie Ķeveles un Tērvetes dabas parks ar Putnu takām un Rūķu ciemu.

Dobeles rajona kaimiņi ir Saldus, Tukuma, Jelgavas rajoni un Lietuvas republika. Rajonā ir 18 pagasti un divas pilsētas—Auce un Dobele. Dobeles vārds rakstītajos vēstures avotos pirmi reizi minēts 1254.gadā, Zemgales dalīšanas aktā, bet vieta tikusi apdzīvota jau pirmajā gadsimtā p.m.ē. Pilsētas tiesības tā ieguva 1917.gadā. Augusts Bīlenšteins, Anna Brigadere, Kārlis Ulmanis, Veronika Strēlerte, Jānis Rapa, Mārtiņš Zīverts, Augusts Deglavs, Biruta Senkeviča, Irma Grebzde—tie ir novadnieki, kuru vārds aizskanējis tālu pasaulē.

3x3 nometnes norises vieta būs Apgulde, Apguldes arodvidusskola. Tā atrodas Naudītes pagastā, Apguldes ezera krastā. Tā ir vieta, kur Zemgales līdzenumā vistālāk iestiepjas Austrumkursas augstiene. Vecapguldes muiža senos laikos ir saukta par Ānboni, bet Lielapgulde par Sveķu muižu, tās pamati likti 1487.gadā.

Daudzpusīga un interesanta būs nometnes programma. Nometnes laikā plānotas aptuveni 35 teorētiskās un praktiskās ievirzes dažādu vecumu dalībniekiem. Literatūra (vadītāja Aija Štosa, aicināts Valters Nollendorfs), Politika (Jānis Peniķis, Lauma Vlasova), Latvijas vēstures strīdīgie jautājumi (Andris Tomašūns), Ģimeņu seminārs (Līga Ruperte), Latviešu mūzika Latvijā un pasaulē (vijolniece Rasma Lielmane), Reliģija un ētika (Daira Cilne), Veselības psiholoģija (Solveiga Miezīte), Folklora (aicināta vadīt Janīna Kursīte), Arheoloģija (aicināts vadīt Guntis Zemītis), Dabas mācība (Anna Āze), Dzīvesziņa 21.gadsimta latvietim (Tupešu Jānis), Tava veselība, tava atbildība (Maija Tebēcis), Vingrinājumi un pārrunas—es un ģimene (Mārīte Priekule), Jauniešu pārrunas (Gunta Jakovela), Apguldes 3x3 koris (Edvīns Dreiblats, Laimrota Kriumane), Grāmatu iesiešana (Einārs Deksnis), Ādas apstrāde (Līga Sarkane), Rotu kalšana (Inita un Vitauts Straupes), Folkloras dejas (Gunārs Strods, Dace Deksne), Senās tekstīlijas (Lilija Treimane, Inese Krūmiņa) Floristika (Rita Cimermane), Latviskā virtuve (Dzidra Šteinberga, Mārtiņš Rītiņš), Rotaļ-lietu gatavošana (Velga Vimba), Zīda apgleznošana (Aina Stroda), Keramika (Gundega Peniķe), Leļļu teātris (Laila un Jānis Kirmuškas), Koka rotaļlietu gatavošana (Jānis Atis Krūmiņš). Un vēl—Cepuru pīšana, Zirgu mācība, Metāla kalšana, Pašaizsardzības mācība, Sports, ½x½—nodarbības berniem no 3—7 gadiem u.c. Par nometnes neatņemamu sastāvdaļu jau kļuvuši dažādi pasākumi: referāti, tikšanās, teātra izrādes, daudzinājums, izstādes, koncerti, sporta aktivitātes, dziedāšana, danči un citas interesantas nodarbes.

Nometnes laikā apskatīsim arī citas Dobeles rajona vēsturiskās vietas—Dobes kalnus, Vecauces, Lielauces, Mežmuižas, Bēnes, Dobeles, Bērzes, Auces pilis, parkus un baznīcas. Iepazīsimies ar vēstures liecībām un novadniekiem Dobeles novadpētniecības muzejā, dosimies uz rakstnieces Annas Brigaderes mājām „Sprīdīši”. Apmeklēsim Latvijas valsts dibinātāja—prezidenta Kārļa Ulmaņa muzeju „Pikšas”, selekcionāra Pētera Upīša piemiņas muzeju un Dobeles grāmatnieku muzeju „Ķipi”.

Ja jums būs vēlēšanās, nometnes laikā mitināties pie Apguldes ļaudīm, viņi jūs mīļi uzņems savās mājās, kas atrodas nometnes teritorijā. Paldies par līdzšinējiem ziedojumiem Latvijas 3x3 nometnēm. Būsim pateicīgi par atbalstu arī Apguldes 3x3 nometnei.

Aicinam jūs uz krāšņo, interesanto, noslēpumaino Dobeles novadu. Apgulde ar savu sakopto apkārtni ne tikai priecēs, bet arī veicinās ikviena 3x3 nometnes dalībnieka radošo darbu un atpūtu. Nākamais ir XXIII Vispārējo Dziesmu svētku un Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica” gads un Apguldes 3x3 nometne būs vēl viens solis latviskās pašapziņas stiprināšanā. Otrā 3x3 nometne Latvijā 2003.gadā notiks Dagdā, no 8.—15.jūlijam, par to informācija sekos.

Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 2003.gada 1.maijam, rakstot vai zvanot Arnoldam Rupertam, 2141 Brunsink NE, Grand Rapids, MI 49503, USA, tel. +1 (616) 456 8023, fakss +1 (616) 456 5963, e-pasts liga3x3@iserv.net. Austrālijā pieteikumus pieņem Arnis Siksna, 4 Marmindie St, Chapel Hill, QLD 4069, Australia, tel. +61 (7) 3378 0319, e-pasts a.siksna@mailbox.uq.edu.au. Dalības maksa US$175,00 no personas, bet ne vairāk kā US$450,00 no kodolģimenes (divas paaudzes).

Uz tikšanos!

Dzintra Zvejniece un Imants Dreiblats
Apguldes 3x3 nometnes vadītāji
Apes ielā 8-49, Alūksne LV-4301, Latvija, tel +371 (9) 43 1579, e-pasts dzintra_zv@inbox.lv

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00303