2002.gada 3x3 Austrālijā

Notiks Brisbanē, Kvīnslandē, no 2. līdz 8.janvārim 2002. gadā, Arnis un Māra Siksnas, vadītāji.

Trīsreiztrīs (3x3) saiets ir domāts visām paaudzēm – ģimenēm un vieniniekiem – un ir veltīts:

  • latvisko zināšanu paplašināšanai
  • latviskās kopības sajūtas veicināšanai
  • latvisko ģimeņu stiprināšanai
  • latvisko draudzību sekmēšanai

Trīsreiztrīs saieta pamatā ir latviešu valoda, zināšanas un dzīves ziņa. Tas nozīmē, ka var piedalīties tikai tie pieaugušie, kas prot pietiekami labi latviski, lai varētu sekot programmai, un tie bērni, kas prot un neatsakās runāt latviski. Bērnus pieņem 3x3 tikai tad, ja piedalās kāds no viņu vecākiem vai aizbildņiem. Bērnu vecāki/aizbildņi ir atbildīgi par bērnu latviešu valodas lietošanu 3x3 laikā.

Rīta ievirzes

Literatūra – Valdis Gertners
Iepazīsimies ar dramaturģes Leldes Stumbres un dzejnieka Aleksandra Čaka darbiem.
Dzintara apdare – Uldis Lāma
Mācīsimies ne tikai pazīt dzintara dažādību, bet arī to apstrādāt un ietvert rotās.
Kosmētika un krāsu saskaņošana – Herta Sūna
Izmēģināsim, un mācīsimies saredzēt, kādi toņi visjaukāk mums katrai piestāv.
Dziesmas un danči – Artūrs Uškāns
Muzicēšana kopā ar etnogrāfiskas grupas „Laimas muzikanti” vadītāju no Latvijas.

Pēcpusdienas ievirzes

Latvietība un sabiedrība – Solveiga Miezīte un Māra Siksna
Turpināsim 2001. gadā iesāktās pārrunas par savu latvisko identitāti un sabiedrību: kā tās mainās un ko katrs varam darīt, lai veicinātu savai attīstībai auglīgu vidi.
Skaisti stikli – Irēne Ziedare
Praktiskas nodarbības stikla kodināšanā (etching).
Tava veselība—tava atbildība – Maija Tebēcis
Palīdzies pats ar simtgadu vecām zinātnēm, kā pašmasāžu, refleksoloģiju un šiatsu.
Vienreizēji apsveikumi – Ilona Jacobson un Ieva Šaulis
Iespēja pagatavot apsveikumu kartiņas sevišķiem gadījumiem dažādās tehnikās.

Referāti

Latvijas jauniešu garīgā veselība – Solveiga Miezīte
Dzintara vēsture un iegūšana – Uldis Lāma
Latvieši te un tur – Rita Kaugure
Māksla Latvijā – Haralds Norītis
Rīgas 700 gadu jubilejas svinēšana – Laimdots Kalniņš
Tautasdeju jaunrade – Zigurds Miezītis
Jura Baloža lugu triloģija – Anita Apele

Latviešu valodas stunda

Rasma Teichmanis katru dienu mums palīdzēs spodrināt latviešu valodu.

Vakara programmas

Pēc vakariņām notiks kopējas nodarbības pieaugušiem un bērniem un, kad mazākie bērni nolikti gulēt, pieaugušiem būs vēl vakara programma. Tur arī varēsim klausīties Zigrīdas Frances jaunās lugas „Onkulis Augusts” lasījumu.

3x3 avīze „Tauriķis”

Pēteris Kļaviņš sen. aicina reportierus, zīmētājus, fotogrāfus un tehniskos palīgus ik dienas avīzes sagatavošanai.

Sports/peldēšanās/izklaide/atpūta

Katru dienu vienu stundu pirms vakariņām dosim katram iespēju piedalīties spontānās nodarbības vai spēlēs—vai nedarīt neko. Netālu no koledžas ir publisks peldbaseins, sporta un tenisa laukumi. Koledžā ir vingrotava un biljarda galds, sagādāsim arī novusa galdus un kārtis zolītei. Būs pieejamas arī video filmas no Latvijas.

½x½ nodarbības bērniem (5 – 12 g.v.)

Daina Vanaga vadīs nodarbības bērniem—latviskos rokdarbos, rotaļās, dziedāšanā, mākslā, spēlēs un sportā—pa referātu, ieviržu un valodas stundas laiku. Ceram šogad izveidot leļļu teātra izrādi. Visas sarunas būs latviešu valodā.

Sagaidām, ka bērnu vecāki dažas stundas palīdzēs pie ½x½ nodarbībām, un aicinām palīgā visus, kam patīk strādāt ar bērniem.

Vecāki ir atbildīgi par bērnu piedalīšanos kopējā vakara programmā un gulēt iešanu. Ja pieteiksies vairāki bērni vecāki par 10 gadiem, mēģināsim sagādāt viņiem arī nodarbības pieaugušo vakara programmas laikā.

Tikšanās ar Brisbanes latviešiem „Saulē”

Sadancošanās, dziesmu karš un dažādi priekšnesumi Brisbanes Latviešu namā.

Izbraukums ar dažādiem pārsteigumiem un brīnumiem!!!

Tuvāka informācija

No Māras Siksnas, 4 Marmindie St, Chapel Hill, QLD 4069, Australia, tālrunis +61 7 3378 0319, e-pasts m.siksna@uq.net.au.

Vieta

St Leo’s koledža atrodas Kvīnslandes universitātē (uz College Rd, starp Duchesne & St John’s koledžām) St Lucia priekšpilsētā, 7 km no Brisbanes pilsētas centra.

Apmešanās

Vieninieku (studentu) istabās ar kopēju vannas istabu uz 8 istabām. Ģimenēm ar maziem bērniem dosim priekšroku uz dubultgultu istabām ar savu vannas istabu un iespēju istabā ielikt matraci vai bērna gultiņu. Lielākus bērnus izvietosim netālu no vecāku istabas.

Ieteicam dalībniekiem palikt koledžā, bet dodam iespēju saietā piedalīties arī tiem, kas vēlas pārgulēt mājās, vai grib apmeklēt tikai atsevišķus referātus vai vakara nodarbības.

Dalības maksa

Pieaugušiem

$360

# ja pārguļ mājās—$200

Vecvecāks, kam piedalās mazbērns/i

$300

# ja pārguļ mājās—$160

Bērniem (2 – 12 g.v.)

$200

 

Ģimenei (1 vecāks + 2 bērni)

$675

 

Ģimenei (2 vecāki + 1 vai vairāk bērni*)

$800

 

Pieaugušiem (dienas maksa)

$70

# ja pārguļ mājās—$40

Maksa par referātu/vakara programmu

$5

 

# Šī maksa sedz piedalīšanos dienas un vakara programmās + pusdienas un vakariņas
* LAAJ samaksā par 3. un 4. bērnu, kas piedalās 3x3 un/vai Vasaras vidusskolā

Pieteicoties pēc 18.novembra, nedēļas dalības maksas par $50 augstākas

Paredzētā dienas norise

07.15

Vingrošana, pastaiga, vai joga

07.45

Svētbrīdis

08.00

Brokastis

09.00

Referāts un ½x½ nodarbību sākums

10.00

Rīta ievirze

11.00

Atspirdzinājumi

11.30

Rīta ievirze (turpinājums)

12.30

Pusdienas

13.30

Latviešu valoda

14.30

Atspirdzinājumi

15.00

Pēcpusdienas ievirze

17.00

Sports/peldēšana/izklaide/atpūta

18.00

Vakariņas

19.00

Kopējas vakara nodarbības (bērniem un pieaugušiem)

20.30

Vēlā vakara programma (pieaugušiem un vecākiem bērniem)

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00296