Visi ceļi vedīs uz Dagdu!

No 8. lidz 15.jūlijam Trīsreiztrīs (3x3) nometne notiks vietā, kur Latvija sākas. Krāslavas rajons ir pierobežas rajons. Dienvidaustrumos tam ir robeža ar Baltkrieviju. Rajona centrs Krāslava atrodas 267 km attāluma no Rīgas.

Par mūsu nometnes mājvietu visas nedēļas garumā kļūs Dagda—sena apdzīvota vieta, kurai 1992.gadā tika piešķirtas pilsētas tiesības. Dagdā darbojas vairāki uzņēmumi, rit aktīva kultūras un izglītības dzīve.

Pastāv ticējums, ka jebkurš cilvēks, kurš kādreiz kaut reizi bijis Krāslavas rajonā, noteikti atgriezīsies vēlreiz, jo sķitīs, ka vēl aizvien nav izbaudījis un iepazinis visus šejienes dabas jaukumus.

Cauri Krāslavai, metot vairakus lokus, plūst mūsu tautas likteņupe Daugava. Baudot krāšņās ainavas, vēlreiz un vēlreiz gribas iet pa Adamovas taku Daugavas krastā.

Katrs ar savu skaistumu izceļas 273 rajona esošie ezeri. Arī Dagdas pilsētā tie ir divi: Lubāna pilskalna pakājē—mazais, bet ļoti dziļais Lubonēns un lielais Dagdas ezers, kuru rotā 12 salas.

Nometnes dalībnieku dzīvošana paredzēta Dagdas arodvidusskolas audzēkņu mītnēs un tuvējā viesu mājā. Nepieciešamības gadījumā, iepriekš vienojoties ar nometnes vadītājiem (par papildus samaksu), būs iespējams apmesties privāti.

Piedaloties nometnes rīkotajos pasakumos: rīta kopreferātos, diskusijās, tiekoties ar Latvijā un pasaulē pazīstamiem cilvēkiem—politiķiem, literātiem, māksliniekiem u.c., jautāsim, kas ir mūsu tautas diženuma un daiļuma izjūtas pamatā, kāda cilvēka apziņa ir augstāka—garīga skaistuma izpratne.

Katru dienu darba cēliens sāksies ar rīta kopreferātu, kurā tiks iekļautas temas par globālām problēmām, reģiona attīstību, novada kultūrvēsturi, dabu un citiem jautajumiem.

Strādāsim rīta un pēcpusdienas ievirzēs. Ieviržu darbs tiks organizēts atbilstoši dalībnieku vecumam un interesēm. Plānotas gan teoretiskas, gan tīri praktiskas ievirzes.

Sarežģītos un aizvien aktuālos ģimenes locekļu, vecāku un bērnu savstarpējo attiecību jautājumus risinās ģimeņu seminara nodarbībās, kuras vadīs Līga Ruperte (ASV) sadarbībā ar Māru Siksnu no Austrālijas. Māra Siksna vadīs arī ievirzi „Vai Tu pazīsti sevi un citus”.

Politikas ievirze par lektoriem aicināti: Lauma Vlasova (Krievija) un Jānis Peniķis (ASV).

Par latviešu mūziku un mūziku gaitām plašajā pasaulē runās pazīstamā vijolniece Rasma Lielmane ievirzē „Ar vijoli pa pasauli”.

Kopīgo un atšķirīgo latviešu, latgaliešu un lietuviešu valodas, varēs noskaidrot sarunās ar Austri Grasi.

Nodarbības ētikā un relīģijā vadīs mācītāja Daira Cilne no Amerikas.

Solveiga Miezīte no Kanādas runās par veselības psiholoģijas aktuāliem jautājumiem.

Tupešu Jāņa vadītās nodarbības „Dzīvesziņa 21. gadsimta latvietim” mums šodien ir svarīgas, lai izprastu, kā tautas garīgais spēks jāmeklē tautas tradīcijās, folklorā un vēstures pieredzē.

Kopā ar muzikantiem, Rasmu un Gunaru Igauņiem un Aleksandru Maijeru, būs iespēja apgūt vairāku mūzikas instrumentu spēles mākas pamatus. Māksliniece Agra Ritiņa iepazīstinās ar dažādiem stiliem un virzieniem glezniecībā.

Interesenti, praktiski darbojoties, Dzidras Šteinbergas(Kanada) vadībā, dalīsies savā pieredzē un runās par veselīga uztura nozīmi ikdienā. No praktiskajām jeb roku ievirzēm jāmin: rotkalšana, kokgriešana, metālapstrāde, šūšana, keramika.

Keramikas ievirzē, mākslinieki Gundega Peniķe (ASV) un Ēvalds Vasiļevskis (Latvijas Kulturas Fonda kopas „Pudniķu skūla” dibinātājs un vadītājs) gan bērnus, gan pieaugušos mācīs rīkoties ar podnieka ripu un apdedzināt gatavos izstrādājumus ar sentēvu paņēmienu, ierīkojot cepli zemē.

Veltas Drulles vadībā būs iespēja apgūt daiļdārzniecības pamatus, plānot un ierīkot akmeņdārzu arodvidusskolas teritorijā.

Skolas vecuma bērniem būs plašas darbošanās iespējas dažādas mākslas jomās: teātra spēlē pie Ligitas Rozes, zīmēšanā pie Ivetas Vecenānes, muzicēšanā pie Aleksandra Maijera, aušanā bez stellēm pie Ineses Krūmiņas.

Savu fizisko varēšanu būs iespēja apliecināt sporta spēlēs un sacensībās kā arī zirgu jāšanas ievirzē pieredzējušu instruktoru vadībā.

Mazākie bērni, ½x½ ievirzē rīta un pēcpusdienas cēlienā, ies rotaļās, dziedās un darbosies ar dabas materiāliem. Jaunas mamiņas pieredzējušu speciālistu vadībā varēs iemācīties jaunas rotaļas un skaitampantiņus, kā arī rast atbildes uz daudzajiem jautājumiem par mātes un bērna saskarsmes lielo nozīmi pirmajos dzīves gados.

Protams, katru vakaru notiks kopīgas vakara programmas, kurās tiksimies ar Dagdas novada ļaudīm un ciemiņiem, senajā Lubānas pilskalnā daudzināsim latviešu tautas daili un diženumu. Atpūtas brīžos Dagdas krāšņo apkārtni būs iespējams apceļot zirgu pajūgos, pērties pirtīs, peldēties ezerā, dejot, dziedāt un piedalīties sporta pasākumos. Talākās ekskursijās dosimies uz Krāslavu, Aglonu, Andrupeni un citām interesantām vietām.

Darbosies nometnes avīze un televīzija.

Lūk, tāda tiek plānota šī kopīgā nedēļa Latgalē. Jāsaka liels paldies par to lielo morālo un finansiālo ieguldījumu, ko līdz šim nometņu sekmīgā norise Latvijā ir devuši svešumā dzīvojošie tautieši. Ceram uz līdzdalību un atbalstu arī Dagdas 3x3 nometnei.

Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 2003.g. 1.maijam, rakstot vai zvanot Arnoldam Rupertam, 2141 Brunsink NE, Grand Rapids, MI 49503, USA; tālr. +1 (616) 456 8023, fakss +1 (616) 456 5963, e-pasts liga3x3@iserv.net. Austrālijā pieteikumus pieņem Arnis Siksna, 4 Marmindie St, Chapel Hill QLD 4069, Australia, tālr. +61 (7) 3378 0319, e-pasts a.siksna@mailbox.uq.edu.au. Dalības maksa US$175 par personu, bet ne vairāk kā $450 par kodolģimeni (divas paaudzes).

Nometnes vadītāji
Aloida un Viktors Jurčenko

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00302