Tiksimies Dagdā—Trīsreiztrīs (3x3) nometnē

No uguns un no pelniem
Gadsimtiem putekļos kaisītiem
No senču izceltiem celmiem
Tu mūsos sīkstumu raisīji!

Šie vārdi veltīti Dagdai—gleznainu pakalnu un ezeru ieskautai Latgales pilsētiņai, kur tūlīt pēc Dziesmu svētkiem, no 8.–15.jūlijam, pulcēsies latvieši no Latvijas un no visas plašās pasaules lai vienu nedēļu pavadītu latviskās kopības gaisotnē. Dagdas novadu raksturo gleznainie pakalni, zilie ezeri, krucifiksi ceļmalās un cilvēku sirsnība par kuru būs iespējams pārliecinaties visas nedēļas garumā.

Par 3x3 nometnes mājvietu kļūs Dagdas arodvidusskola. Dzīvošana paredzēta arodvidusskolas audzēkņu mītnēs un tuvējā viesu mājā.

Priecājoties par skaistajām Latgales ainavām, domājot par mūsu zemi un tās tautu, jautāsim, kas ir mūsu tautas diženuma un daiļuma izjūtas pamatā, kāda cilvēka izpratnē ir augstākā—garīgā skaistuma izpratne. Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes meklēsim piedaloties nometnes rīkotajos pasākumos: rīta kopreferātos, ieviržu darbā, diskusijās, tiekoties ar Latvijā un pasaulē pazīstamiem cilvēkiem—politiķiem, literātiem, māksliniekiem, u.c.

Strādāsim rīta un pēcpusdienas ievirzēs. Ieviržu darbs tiks organizēts atbilstoši dalībnieku vecumiem un interesēm. Darbosies gan teorētiskās gan praktiskās ievirzes—vēsture, politika, literatūra, folklora, ģimeņu seminārs, rotkalšana, koka un metāla apstrāde, keramika. Runāsim par mūziku un latviešu mūziķu gaitām pasaulē. Mācīsimies izdaiļot savu māju un tās apkārtni.

Skolas vecuma bērniem būs plašas darbošanās iespējas gan dažādās mākslas jomās, gan apliecinot savu varēšanu sporta spēlēs un sacensībās. Mazākie bērni rīta un pēcpusdienas cēlienā ies rotaļās, zīmēs, dziedās un darbosies ar dabas materiāliem. Šoreiz netiks aizmirstas arī māmiņas, kuras nometnē būs ieradušās ar pavisam maziem bērniņiem. Zinošu cilvēku vadībā varēs iemācīties jaunas rotaļas un skaitāmpantiņus, kā arī rast atbildes uz daudzajiem jautājumiem par mātes un bērna saskarsmes lielo nozīmi pirmajos dzīves gados.

Katru vakaru notiks kopīgas vakara programmas kurās tiksimies ar Dagdas novada ļaudīm un ciemiņiem, senajā Lubānas pilskalnā daudzināsim latviešu tautas daili un diženumu. Atpūtas brīžos Dagdas krāšņo apkārtni varēs apceļot zirgu pajūgā. Tālākās ekskursijās dosimies uz Krāslavu, Aglonu un citām interesantām vietām. Darbosies nometnes televīzija un avīze.

Lūk tāda tiek plānota mūsu kopīgā nedēļa Latgalē. Līdz šim liels ieguldījums nometņu sekmīgai norisei Latvijā ir bijis svešumā dzīvojošo tautiešu morālais un finansiālais atbalsts. Par to liels paldies! Ceram uz līdzdalību un atbalstu arī Dagdas 3x3. Otrā 3x3 nometne Latvijā 2003.gadā notiks Apguldē, no 20.—27.jūlijam, par to informācija sekos.

Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 2003.gada 1.maijam, rakstot vai zvanot Arnoldam Rupertam, 2141 Brunsink NE, Grand Rapids, MI 49503, USA, tel. +1 (616) 456 8023, fakss +1 (616) 456 5963, e-pasts liga3x3@iserv.net. Austrālijā pieteikumus pieņem Arnis Siksna, 4 Marmindie St, Chapel Hill, QLD 4069, Australia, tel. +61 (7) 3378 0319, e-pasts a.siksna@mailbox.uq.edu.au. Dalības maksa US$175,00 no personas, bet ne vairāk kā US$450,00 no kodolģimenes (divas paaudzes).

Nometnes vadītāji Aloida un Viktors Jurčenko, Zilupes ielā 36, Rēzekne LV-4603, Latvija, tel +371 (9) 14 7431, e-pasts aloida@navigator.lv

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00301