Laimes māte Trīsreiztrīs (3x3) 2004 Ērgļos

Dienas raucas īsumā un saule raujas mazumā. Nežēlīgs mērcētājs pārbauda jumtu un cilvēku izturību, laikam, lai pārliecinātos, ka te viss ir pamatīgi būvēts un šīs puses ļaudis ne ar ko nobaidīt nevar. Brīnumskaista ir šī mazā pilsētiņa, kas nes lepno Ērgļu vārdu, un nes godam. Visur redzama sakoptība, cilvēku ieguldīts darbs un rūpīga saimnieka gādība.

Nākošajā vasarā, no 4.—11. jūlijam, ērglēnieši gatavojas uzņemt savās mājās mīļi gaidītus ciemiņus no visiem kontinentiem—pasaules latviešu 3x3 nometni, šoreiz Krūmiņu ģimenes vadībā.

Gan nometnes vadītāji un viņu komanda, gan vietējie rīkotāji ir daudz pieredzējuši—Krūmiņiem šī būs piektā vadītā 3x3 nometne (Sala, 1993; Salacgrīva, 1995; Gaujiena, 1997; Rauna, 2000). Ērglēnieši allaž bijuši un ir aktīvi pasākumu rīkotāji un viesu uzņēmēji—2003.gadā vien Ērgļu pagastā notikušas Blaumaņa 140.dzimšanas dienas svinības, Latvijas skolu ziemas olimpiāde, masu slēpojums „Ērgļu Gredzeni”, pagasta Ziemas sporta svētki, tautas deju konkurss, Rūdolfa dienas talka „Brakos”, Zemes dienas „Meņģeļos”, neprofesionālās mākslas un mūzikas svētki „Ērgļu bildes”, J. Jurjāna starptautiskais jauno izpildītāju konkurss „Jaunais mežradznieks”, Ērgļu pagasta svētki, Latvijas koru VII saiets „Meņģeļos” un liels skaits mazāku pasākumu. Nākošajā vasarā lielo pasākumu klāstu papildinās latvietības svētki—3x3 nometne, kurā tiks gan nopietni strādāts, gan dziedāts, dejots, domāts, radīts, būvēts un nostiprināts—tas, kas mums ļauj sevi apzināties par latviešiem, kas ļauj mums būt lepniem par mūsu kultūrvēsturisko mantojumu, kas ļauj mums ar prieku izdzīvot un izdziedāt savu patību, sajust, ka mums ir tik daudz kopīga, ka šajā saimē visi esam savējie.

Bet reiz, sensenos laikos…

teika vēstī, ka apmēram 1 km no Jumurdas muižas un tikpat tālu no pagastmājas atrodas neliels kalniņš. Uz tā aug divas ļoti vecas liepas. Senos laikos uz šī kalniņa esot cēluši baznīcu. Pamati jau bijuši uzmūrēti un sākuši mūrēt stāvu, bet ko pa dienu uzmūrējuši, tas pa nakti nobrucis. Tā tas noticis vairāk reizes. Beidzot viens drošs strādnieks apņēmies vaktēt. Līdz pusnaktij viss gājis labi. Kā pusnakts klāt, tā laižas pāri liels, melns putns kliegdams: „Erl! Eri!” un pazudis Ērgļu virzienā. No spārnu vēcieniem jaunceltie mūŗi sabrukuši. Strādnieks rītā to atstāstījis kungam. Tas noteicis, ka te nebūšot lemts baznīcu celt. Iztulkojot putna kliedzienu, kungs nospriedis, ka baznīca ceļama Ērgļos. Tur tad arī to uzcēluši. Neuzceltās baznīcas materiālu izlietojuši muižas ēku celšanai, bet kalnu apstādījuši ar liepām, no kurām divas vēl tagad tur stāv. (teicējs J. Avotiņš Vestienā.)

Vēsturiskos avotos Ērgļi kā apdzīvota vieta pirmo reizi minēta 1374.gadā. Gadsimtu gaitā Ērgļu ļaudis pieredzējuši dažādus valdniekus—vāciešus, poļus, zviedrus un krievus. Par Ērgļu pagasta veidošanos var uzskatīt 20.gadsimta 20.gadus. II Pasaules kara laikā Ērgļi tika nopostīti, pēc tam ciemats uzcelts no jauna. No 1950. līdz 1959.gadam Ērgļi bija rajona centrs, tad pilsētciemats Madonas rajonā, bet no 1992.gada pilsētciemats kopā ar lauku teritoriju veido Ērgļu pagastu. Tajā pašlaik darbojas vairāk kā 20 nelieli uzņēmumi, 28 tirdzniecības vietas, 14 lielākas zemnieku saimniecības, vidusskola, arodvidusskola, mākslas un mūzikas skola, bērnudārzs, veco ļaužu pansionāts, bibliotēka, citas valsts iestādes un virkne sabiedrisko organizāciju. Pagasta pašvaldība sadarbojas ar Oostsellingverfas pašvaldību Nīderlandē, Ķelnes Reizīkes pašvaldību Vācijā un Boksholmas Lauvu klubu Zviedrijā. Ērgļos ir attīstīta tūrisma vide—nevar nepieminēt R.Blaumaņa memoriālo muzeju „Braki” un brāļu Jurjānu muzeju „Meņģeļi”, bez tam apkārtnes reljefs ļauj ziemā piedāvāt plašas iespējas aktīvas atpūtas cienītājiem—Pārsteigumkalns, Briežkalns, Zaļumkalns, „Rikšēni”—tur visur izbūvētas kalnu slēpošanas trases. Ērgļos pieejamas arī vairākas labiekārtotas viesnīcas, kuras laipni uzņem gan sporta cienītājus, gan jebkuru citu ciemiņu.

Šajā, tik viesmīlīgajā un sakoptajā pilsētiņā, nākošā vasara ļaus paciemoties un iedzīvoties arī mums, ja vien nolemsim, ka gribam būt klāt šajā tikai vienā, bet ļoti piepildītajā nedēļā, kuru raksturo apzīmējums: 3x3. Darbošanās nometnes laikā būs ļoti intensīva, jo nodarbības notiks 3 cēlienos—no rīta, pēc pusdienām un pirms vakariņām. Dienas gaitā būs iespēja gan noklausīties rīta referātu, gan strādāt ievirzēs: darbosies seno rotu darbnīca (Daumants Kalniņš), metālkalējs (Ilmārs Zāraks), folklora (Janīna Kursīte un Amanda Jātniece), ģimeņu seminārs (Līga Ruperte un Māra Tupese), guļbūvju būvētāji, zāļu tēju lasītāji un zinātāji, tautas deju dejotāji, literāti, vēstures interesenti, filozofi, politiķi (Jānis Peniķis, Lauma Vlasova un Jānis Kukainis) un daudzi citi, kopā tuvu 40 ievirzēm, gan pieaugušajiem, gan dažādu vecumu bērniem, arī bēbīšu skoliņa māmiņām ar pavisam maziem bērniņiem. Kopīgā vakara programma tūdaļ pēc vakariņām būs domāta visai ģimenei, pēc tās mazos nometniekus gaidīs vakara pasaciņa un šūpuļdziesma, bet lielākie pēc pārtraukuma varēs piedalīties vēlā vakara programmās, lēkt dančus vai padziedāt.

Darbošanās lielākoties notiks Ērgļu arodvidusskolā, bet ņemsim talkā gan vidusskolas darbiniekus un telpas, gan kultūras namu, gan bērnudārzu, gan visu Ērgļu apkārtni. Izmitināšana pamatā paredzēta arodskolas dienesta viesnīcā, kur vienā istabā ir 3-4 vietas, bet būs iespējams apmesties arī privāti, vai izmantot komfortablo viesnīcu pakalpojumus.

Latvijas 3x3 nu jau ilgāku laiku katrai nometnei ir sava galvenā tēma, ar kuru un ap kuru norisinās nometnes darbība. Ērgļos mūs sagaidīs pati Laimes māte, par viņas lemto likumu un laimi kopā domāsim…

Gaiši spīd uguntiņa
Mīļas Laimas istabā:
Mīļa Laima sērdienei
Liek sudraba vainadziņu.

Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 2004.gada 1.maijam, rakstot vai zvanot Arnoldam Rupertam, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA; tel. +1 (616) 456 8023, fakss +1 (616) 456 5963; e-pasts liga3x3@iserv.net. Austrālijā pieteikumus pieņem Arnis Siksna, 4 Marmindie St., Chapel Hill, Q 4069, Australia; tel. +61 (7) 3378 0319, e-pasts a.siksna@mailbox.uq.edu.au. Dalības maksa US $185.- par personu, bet ne vairāk kā $470.- par kodolģimeni (divas paaudzes).

Inese Krūmiņa, e-pasts inesekru@one.lv
3x3 2004 Ērgļos vadītāja

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00321