3x3 1999 Gaŗezerā no 8. līdz 15.augustam

Ko dziedāšu, ko runāšu,
Svešu zemi staigādama?
Dziedāš' pati savu dziesmu
Runāš' savu valodiņu.

Trīsreiztrīs (3x3) ir nometne latviešiem dažādos vecumos, kas veltīta:

  • latvisko zināšanu paplašināšanai
  • latviskas kopības sajūtas veicināšanai
  • latvisko ģimeņu stiprināšanai
  • latvisko draudzību sekmēšanai

Visas dienas nodarbības

Jostas, prievītes un rokdarbi. Zinta Enzeliņa—vadītāja. Iespēja kā iesācējiem, tā pieredzējušiem mācīties dažādus jostu un prievīšu aušanas veidus. Dalībnieki var arī mācīties balto darbu pamata principus. Dalībniekiem būs iespēja paplašināt zināšanas par tautas tērpu gatavošanu un pareizu valkāšanu.

Keramika. Gundega Peniķe—vadītāja. Dalībnieki mācīsies veidot traukus uz podnieka ripas un bez tās. Traukus rotās iespiestiem un gravētiem rakstiem. Tos vāpēs un apdedzinās elektriskā ceplī.

Kokgriešana. Marģers Caune—vadītājs. Dalībnieki mācīsies dažādu veidu koka apdari.

Rotkalšana. Lilita Spure—vadītāja, Juris Kļaviņš, Alfons Mednis, Astrīde Otto, Andris Rūtiņš, Daumants Tomsons. Ar grāmatu, slīdīšu un zīmējumu palīdzību, iepazīsimies ar dažādu laikmetu latviskām rotām un centīsimies apzināt tradicionālos valkāšanas veidus. Mācīsimies atšķirt oriģināldarbus no reprodukcijām un galvenais, PAŠI GATAVOSIM! Pielietosim vecās metodes un dažas gluži jaunas. Mācīsimies senču vienkāršākās atliešanas metodes.

Vitrāža. Zane Rožkalne un Lauris Rožkalns—vadītāji. Dalībnieki mācīsies stikla un vaŗakapara apvilkumu, iesākot ar latvisku loga karekli. Būs iespēja izgatavot grūtākus darbus pēc katra spējām un vēlēšanos.

Mazlācīši, bērniem no 0-5 g.v. Gunta Beard—vadītāja. Rotaļas, dziesmas, pasakas un citas nodarbības.

½x½ A, bērniem no 6-9 g.v. Elga Pone—vadītāja, Sarma Pone. Zīmēšana, rotaļas, peldēšanās, dziedāšana un citas nodarbības.

½x½ B, bērniem no 10-12 g.v. Keramika, kokgriešana, rotu kalšana, peldēšanās un citas nodarbības.

Rīta nodarbības

Politika: „Kā Latvija atgriežas pasaules politikā”. Uldis Bluķis—vadītājs, Jānis Peniķis, Rita Putiņa Petere, Pēteris Viņķelis, Roberts Zīle. Galvenie temati: Kā atjaunotā Latvija atsāka piedalīties pasaules politikā, kādi bija panākumi. Kādas bija problēmas ar personālu, pieredzes trūkumu un ārpolitikas vides izpratni. Piemēri no diplomātiskā darba, kas palīdzēs izprast Latvijas ārpolitiku un tās izmantotās un neizmantotās iespējas.

Literatūra: „Rīga dzejā”. Vigo Burģis—vadītājs, Ivars Lindbergs. Sakarā ar Rīgas 800 gadu jubileju, tiks apskatīta dzeja un citas literatūras formas, kuras saistās ar Rīgu. Dalībnieki pārrunās Aleksandra Čaka un Jāņa Medeņa darbus. Būs iespēja skatīties filmu Mūžības skārtie.

Pēcpusdienas nodarbības

Folklora: „Latviešu folklora mītu spogulī”. Janīna Kursīte—vadītāja. Ielūkosimies senā cilvēka domāšanas veidā—kā viņš uztvēra likteņdievības un to lēmumus, kāda loma bija daudzajiem un dažādajiem gariem. Mēģināsim atrast atbildes uz diezgan daudziem līdz šim latviešu folkloristikā neskārtiem vai maz skārtiem jautājumiem.

Valoda: „Kā runāt, ko runāt II—valoda kā sabiedrības spogulis”. Austris Grasis un Ingrīda Cāzere—vadītāji. Pārrunāsim maiņas latviešu valodā. Mācīsimies jaunvārdus. Mācīsimies izteikties tehniskā valodā.

Laikā pēc dalībnieku izvēles un vienošanās

Koklēšana un stabulēšana. Ilze Kļaviņa, Amanda Jātniece, Ieva Johnson. Dalībniekiem iespēja mācīties koklēt un stabulēt.

Pirms vakariņām

Tautas balss dziedāšana. Amanda Jātniece—vadītāja.

Vakaros

Kopreferāti, dziedāšana, rotaļas.

Vadība

Ieva Johnson—vadītāja
Ilze Kļaviņa—vadītājas palīdze
Zigurds Miezītis—vadītājas palīgs
Arnolds Ruperts—vadītājas palīgs

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00282