3x3 Gaŗezerā 2000 no 13.—20.augustam

Ko dziedāšu, ko runāšu,
Svešu zemi staigādama?
Dziedāš' pati savu dziesmu
Runāš' savu valodiņu.

Trīsreiztrīs (3x3) ir nometne latviešiem dažādos vecumos, kas veltīta:

  • latvisko zināšanu paplašināšanai
  • latviskas kopības sajūtas veicināšanai
  • latvisko ģimeņu stiprināšanai
  • latvisko draudzību sekmēšanai

Rīta ievirzes (9:00—12:00)

Politika. Franks Gordons un Paulis Lazda—vadītāji. Dažādu tautību attiecības Latvijā, pirms otrā pasaules kaŗa un tagad. Globālisms un kā tas attiecas uz Latviju. Kāpēc Latvija nedrīkst būt „divu tautu valsts”.

Ģimeņu seminārs. Piedalās Solveiga Miezīte, Līga Ruperte, Ilze Matīsa, Dace Veinberga u.c. Ģimenes dzīve un bērnu audzināšana divās kultūrās. Kā radīt bērnos latvisku apziņu. Uzklausīs un pārrunās pētījumu rezultātus kā arī pašu dalībnieku pieredzi latvietības uzturēšanā svešumā.

Pēcpusdienas ievirzes (1:30—4:00)

Latviešu militārā vēsture: „Tālu jāja kaŗavīri”. Jānis Trapāns—vadītājs, runā Jānis Peniķis, pārstāvis no Latvijas bruņotiem spēkiem, u.c. Lekcijās un pārrunās iztirzās Latvijas bruņoto spēku uzbūvi, apmācības, modernizāciju, kauju taktiku, u.t.t., no 20.gadsimta sākuma līdz pat šai dienai. Saistīs pagātni ar to, kas notiek Latvijā šodien.

Latviešu dzīves ziņa un latvju dainas. Paulīne Zalāne—vadītāja. Latviskā dzīves izpratne un kā tā atspoguļojas dainās. Kā dainās izpaužas mūsu vērtības un tikumi. Dainu senums, izplatība un nozīme.

Visas dienas ievirzes (9:00—12:00 un 1:30—4:00)

Kokgriešana. Marģers Caune—vadītājs. Dalībnieki mācīsies dažādu veidu koka apdari. Katrs var izmeklēt sev projektus—šķīvi, svečturi, lādīti, kausu, u.c. Interesentus lūdz sazināties ar M. Cauni (6916 Winona, Indianapolis IN 46236, USA, telefons +1 317 823 4882, e-pasts margers1@home.com).

Podniecība. Gundega Peniķe—vadītāja. Dalībnieki mācīsies veidot traukus uz podnieka ripas un bez tās. Traukus rotās iespiestiem un gravētiem rakstiem. Tos vāpēs un apdedzinās elektriskā ceplī.

Prievītes, cimdi un citi rokdarbi. Zinta Enzeliņa—vadītāja. Iespēja kā iesācējiem, tā pieredzējušiem mācīties dažādus latviešu rokdarbus. Dalībnieki varēs paplašināt zināšanas par tautas tērpu gatavošanu un pareizu valkāšanu. Īpašu projektu darinātāji lūgti sazināties ar Z. Enzeliņu (26 Morgan Ave, Thornhill Ont L3T 1R1, Canada, telefons +1 905 889 8354).

Grozu pīšana. Olga Baltmane—vadītāja. Ievirzē mācīsies par klūdziņām, materiālu sagatavošanu, un pīšanas veidiem. Būs iespēja pīt dažādu veidu latviskus grozus un groziņus. Ierobežots dalībnieku skaits—piesakies drīz!

Māksla. Linda Treija—vadītāja. Iesācēji un pieredzējuši dalībnieki varēs izmēģināt vairākas technikas vai nodoties vienai—grafika, gleznošana ar dažādām krāsām, skulptūras, kompozīcijas, u.c. Grāmatu ilustrētāja un skolotāja vadīs šo ievirzi piemērotu arī ieinteresētiem vecākiem bērniem.

Rotkalšana. Lilita Spure—vadītāja, palīgos Benita Jātniece, Alfons Mednis, Astrīde Otto un Daumants Tomsons. Ar grāmatu, slīdīšu un zīmējumu palīdzību dalībnieki iepazīsies ar dažādu laikmetu latviskām rotām un centīsies apzināt tradicionālos valkāšanas veidus. Paši gatavojot rotas, lietos gan vecas, gan jaunas metodes. Ja kāds vēlas gatavot kādu īpašu rotu, lūdzu iepriekš sazināties ar Lilitu (telefons +1 630 595 1722, e-pasts lilitajwl@aol.com). Piedalīšanās sākot ar 13 g.v., ja ir nopietna vēlēšanās strādāt.

Pieaugušo dalībnieku bērniem

Nodarbības notiek pa rīta un pēcpusdienas ieviržu laikiem. Visas nodarbības ir latviešu valodā.

Mazlācīši, bērniem no 0-5 g.v. Gunta Beard, Ilze Kļaviņa un citas. Rotaļas, dziesmas, pasakas un kārtīga spēlēšanās.

½x½ A, bērniem no 6-9 g.v. Elga Pone—vadītāja. Zīmēšana, rotaļas, dziedāšana, peldēšanās un daudz kas cits.

½x½ B, bērniem no 10-12 g.v. Guntis Dombrovskis un citi. Mākslas pasākumi, sporti, peldēšanās, spēles mežā, iepazīšanās ar pieaugušo ievirzēm, u.t.t.

Visiem kopā

Tautas balss—pirms vakariņu kopnodarbība. Tautas dziesmu dziedāšanu vadīs ansambļa „Teiksmas” dalībnieces.

3x3 administratīvie darbinieki

Amanda Jātniece—vadītāja
Ilze Kļaviņa, Zigurds Miezītis, Ieva Johnson, Arnolds Ruperts, Līga Ruperte—vadītājas palīgi un padomdevēji

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00287