Trīsreiztrīs 1999 Katskiļos no 15. līdz 22.augustam

Trīsreiztrīs (3x3) ir nometne latviešiem dažādos vecumos, kas veltīta:

  • latvisko zināšanu papildināšanai
  • latvisko ģimeņu stiprināšanai
  • latvisko draudzību sekmēšanai
  • latviskās kopības veicināšanai

Lietišķā māksla

Austrumu piekrastes daiļamatnieku izstāde un tirdziņš L. Tomasas izkārtojumā.

Koris

Andrejs Jansons—vadītājs.

Rīta ievirzes

Literatūra. „Sievietes literatūra” Inese Račevskis—vadītāja; Agate Nesaule—lektore. Pārrunāsim latviešu rakstnieču tēlus un darbību literatūrā.

Politika. „Latvija ceļas demokrātijā: Galvenās problēmas un dilemmas” Einārs Sēmanis—vadītājs; Juris Cebulis, Rita Peters, Ojārs Kalniņš—lektori.

Aušana stellēs. Kaira Liepiņa—vadītāja. Mācīsimies uzmest, uzvilkt, ienītīt, iešķietot un aust audumu uz lielām un mazām stellēm.

Latviešu jostas. Anda Spalviņa—vadītāja. Mācīsimies aust jostas, prievītes, celaines un pīt pinumus.

Rotkalšana. Aleksandrs Pāriņš, Brigita Vīksniņa-Anderson, Velta Huck, Juris Kļaviņš—vadītāji. Dalībnieki iepazīsies ar metāla apstrādāšanas techniku un darba rīkiem, formas un rakstu elementiem un to ievietošanu metālā. Darbnīcā varēs izgatavot vienkāršas latviskas rotas.

Brīvlaika nodarbības / Interešu grupas
Ierobežots dalībnieku skaits katrā.

Senlaiku klasiskās ķēdes. Maija Neimane—vadītāja. Senlaiku (400 BC) klasiskā ķēdes vīšana tīrā sidrabā, bez lodes.

Pastaigas pa Katskiļu kalniem. Māra Silgaile—vadītāja. Apstaigāsim nometnes teritorijas, kā arī „Kaaterskill Falls”.

Zīmēšana. Inese Jansona—vadītāja. Baudīsim un zīmēsim / krāsosim Dieva doto skaisto dabu.

Koklēšana. Andrejs Jansons—vadītājs. Mācīsimies / spēlēsim latvju dziesmas. Lūdzu ņemt līdz kokles!

Spēles (novuss, zolīte, šachs). Mārtiņš Rācenis—vadītājs. Kopsim latviešos iemīļotas spēles un sadraudzību.

Pēcpusdienas ievirzes

Folklora. Janīna Kursīte—vadītāja. Pārrunāsim un mācīsimies, ko stāsta senči. Apskatīsim senču dzīves veidus, mitoloģiju un dainas.

Reliģija. „Ticība, ģimene, identitāte” Māc. Laris Saliņš—vadītājs; Māc. Lauma Zušēvica—lektore. Apskatīsim kā ticība sasaistās ar identitātes veidošanos un piederības apziņu. Pārdomāsim no bibliskā, sabiedriskā un personīgā viedokļa.

Latviskā virtuve. Inta Grunde—vadītāja. Svinēsim svētkus! Gatavosim tradicionālos ēdienus, svinot Jāņus, Ziemsvētkus, Lieldienas, u.c.

Kokgriešana. Valdis Spalviņš—vadītājs. Dalībnieki mācīsies dažādu veidu koka apdari un rakstu iegravēšanu.

Vitrāža. Mārtiņš Putenis, Ilze Sērmoliņa, Harijs Zikmanis—vadītāji. Centīsimies atdarināt visu „Notre Dame” katedrāli—bet, ja tas neizdosies, tad vismaz katram iznāks kāds lodziņš, bilžu rāmītis, svečturis, vāze, lampa vai cits, kas ienesīs gaismas krāšņumu mūsu dzīvē.

Pieaugušo dalībnieku bērniem

Mazlācīši—bērnu auklēšana. Bērnus zem 3 gadu vecuma varēs nodot atbildīgām uzraudzēm pa nodarbību laiku pret US$15 atlīdzību dienā.

Stariņi—no 3g.—8g. vecuma. Inese Rācene un Dace Becksteina—vadītāja. Zīmēšana, rotaļas, peldēšana, dziedāšana, pasakas, pastaigas un citas nodarbības, divās grupās pēc vecuma.

½x½—no 8g.—13g. vecuma. Aija Abene—vadītāja. Organizēta piedalīšanās 3x3 nodarbībās, sporta spēles, un citās piemērotās nodarbībās. Ar 13g. dalībnieki drīkst izvēlēties piedalīties ievirzē ar ievirzes vadītāja piekrišanu.

Bez nodarbībām, 3x3 nometnē būs

Referāti
Kopējas vakara programmas
Dziedāšana
Latviska nīkšana
Ugunskurs vai kamīna vakars
Pikniks pļavā (laika apstākļiem atļaujot)

Galda dziesmas

No rīta—
Svētī, Kungs, šīs dāvanas,
Ko no augšienes Tu dodi,
Svēti mūsu lūgšanas
Mūs uz pateicību modi!
Kad mēs ēdam, kad mēs dzeram,
Lai uz Tevi acis veram!

Vakariņās—
Met, Dieviņi, zelta krustu,
Pār šo visu istabiņu.
Lai paēda, kas neēdis,
Lai padzēra, kas nedzēris.

Vakara dziesma—
Šķiramiesi mēs, ļautiņi,
Gana labi dzīvojuši.
Ar Dieviņu sanācāmi,
Ar Dieviņu, lai palika
Šī dziesmota istabiņa.
Ej, Laimiņa, tu pa priekšu,
Es tavāsi pēdiņās.
Nelaid mani to celiņu,
Kur aizgāja ļauna diena.

Maksas

3x3 dalības maksa ir US$100 no personas, bet ne vairāk par US$240 no ģimenes. Bērniem līdz 3 gadiem piedalīšanās brīva. Bērniem zem 6 gadiem brīva gultas vieta. Dažās ievirzēs būs jāpiemaksā par nodarbību materiāliem. Katskiļu nometnes uzturas maksa ir US$95 nedēļā, bērniem līdz 11 gadiem—puscena. Katskiļu nometnes apmešanās maksas ir:

  • Kopmītnēs—apmērām 15 vienā mītnē: US$15 par gultas vietu
  • Viesu mājā—2 cilvēki istabā: US$60 par istabu
  • Atpūtas namā—2 cilvēki modernā istabā: US$98 par istabu
  • Telts vieta—US$30

Uz 3x3 nometni piesakoties, izpildiet šo anketu un nosūtiet to uz zemāk minēto adresi, līdz 1.augustam, pievienojot US$100 iemaksai. Pārējā maksa kārtojama pie reģistrācijas nometnes sākumā. Čeki rakstāmi uz „American Latvian Association” vārda. Naudas ziedojumus 3x3 lūdzam no tiem, kas var to atļauties. Šie ziedojumi palīdzēs veicināt plašāku līdzdalību 3x3, un uzlabos mūsu programmu, piemērām, dodot iespēju uzaicināt lektorus no tālām vietām. Lūdzu nosūtiet anketu: Dagnijai Purmalei, 26 Tolstoy Pl, Little Falls NJ 07424, USA.

Dalībnieki zem 18 gadiem nometnē var piedalīties, ja piedalās viens no vecākiem. Izņēmuma gadījumā par jauniešiem 16g.—18g. vecumā aizbildniecību var uzņemties kāda cita pilngadīga persona, kurai, līdz ar vecākiem, jāparaksta šī anketa.

Ceļa norādījumiem un papildus informācijai, apciemo Ņujorkas Ev. lut. draudzes tīkla lapu http://www.nydraudze.org/.

Vadība

Papildus informāciju sniedz:
Ingrīda Jansone—vadītāja, telefons +1 908 852 0258, e-pasts berniem@interactive.net
Dagnija Purmale—administrācija, telefons +1 973 812 4134, e-pasts jaunadiena@aol.com
Juris Millers—ieviržu pārzinis, telefons +1 732 469 1135, e-pasts letts-live@worldnet.att.net
Laila Medne—vakara programmas vadītāja, telefons +1 610 346 8524, e-pasts duli4@aol.com
Krista Liepiņa—galvenā saimniece

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00292