Trīsreiztrīs 2000 Katskiļos no 13.—20.augustam

Trīsreiztrīs (3x3) ir nometne latviešiem dažādos vecumos, kas veltīta:

  • latvisko zināšanu papildināšanai
  • latvisko ģimeņu stiprināšanai
  • latvisko draudzību sekmēšanai
  • latviskās kopības veicināšanai

Rīta ievirzes

Politika. Pēteris Bolseitis—vadītājs; Guntis Ulmanis—lektors.

Latvijas komponisti. Dace Aperāne—vadītāja; Selga Mence—lektore.

Rotkalšana. Aleksandrs Pāriņš, Juris Kļaviņš, Brigita Vīksniņa-Anderson, V. Karlsone—vadītāji. Dalībnieki iepazīsies ar metāla apstrādāšanas techniku un darba rīkiem, formas un rakstu elementiem un to ievietošanu metālā. Darbnīcā varēs izgatavot vienkāršas latviskas rotas.

Aušana stellēs. Kaira Liepiņa—vadītāja. Mācīsimies uzmest, uzvilkt, ienītīt, iešķietot un aust audumu uz lielām un mazām stellēm.

Prievīšu aušana. Anda Spalviņa—vadītāja.

Starpievirzes

Literatūra. „Gundegas Repšes darbi” Inese Račevskis—vadītāja.

Pastaigas pa Katskiļu kalniem. Māra Silgaile—vadītāja. Apstaigāsim nometnes teritorijas, kā arī „Kaaterskill Falls”.

Spēles (novuss, zolīte, šachs). Mārtiņš Rācenis—vadītājs. Kopsim latviešos iemīļotas spēles un sadraudzību.

Sports. Volejs, baskets.

Pēcpusdienas ievirzes

Valoda. Austris Grasis —vadītājs.

Psicholoģija. Māc. Laris Saliņš—vadītājs; Solveiga Miezīte —lektore.

Kokgriešana. Valdis Spalviņš—vadītājs. Dalībnieki mācīsies dažādu veidu koka apdari un rakstu iegravēšanu.

Vitrāža. Ilze Sērmoliņa, Harijs Zikmanis—vadītāji.

Pieaugušo dalībnieku bērniem

Mazlācīši—bērnu auklēšana. Pēc sarunas pa ieviržu laiku.

Stariņi—no 3g.—7g. vecuma. Dace Beckšteina—vadītāja. Zīmēšana, rotaļas, peldēšana, dziedāšana, pasakas, pastaigas un citas nodarbības.

½x½—no 7g.—12g. vecuma. Aija Abene un Inese Rācene—vadītājas. Organizēta piedalīšanās 3x3 nodarbībās, sporta spēles, un citās piemērotās nodarbībās.

Papildus informācija

Ceļa norādījumiem un papildus informācijai, apciemo Ņujorkas Ev. lut. draudzes tīkla lapu http://www.nydraudze.org/.

Papildus informāciju sniedz:
Ingrīda Jansone—vadītāja, telefons +1 908 852 0258, e-pasts berniem@interactive.net
Juris Millers—ieviržu pārzinis, telefons +1 732 469 1135, e-pasts letts-live@worldnet.att.net
Laila Medne—vakara programmas vadītāja, telefons +1 610 346 8524, e-pasts duli4@aol.com
Ēriks Miķeļšteins—saimnieks

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00293