Trīsreiztrīs (3x3) Katskiļos no 2004.g. 15.—22.augustam

Lejupielādē brošūru:

Apraksts

Programma

Pieteikšanās

Kontaktinformācija

Vidzeme

Vidzeme – Zemes vidus, centrs, uz vienu pusi Letu gals, uz otru Zemes gals. Un Kur-zeme – kaut kur aiz jūras. Centrāla vieta, no kuras lūkojoties pasaulē, visdabiskāk skan dainas. Inese Krūmiņa

Balta, balta Rīgas pils,
Kas to baltu balināja?
Vidzemnieku rudzi, mieži,
Vidzem’s bēri kumeliņi. t.dz. #31802-1

Lēni lēni Dieviņš nāca
No Vāczemes Vidzemē,
Nemaitaja ievas ziedus,
Ne araja sējumiņu t.dz. # 33683-5

Rīta ievirzes

FolkloraInese un Jānis Krūmiņi
Kopā pētīsim pasaku un dainu tekstus, un mēģināsim saprast, ko tie, mums, šodienas cilvēkiem, izsaka. Domāsim, runāsim, dziedāsim, iesim rotaļās.

PolitikaUldis Bluķis
i. Latvijas nākotne Eiropas Savienībā. ES nākotne.
ii. Ievēlēšanas un valdīšanas procesi (ne saturs!): ASV prezidenta ievēlēšanas kampaņa 2004 un prezidenta Buša valdīšana salīdzinātas ar citām kampaņām un valdīšanām. Lektori—Pēteris Kārlis Elferts un citi.

Ādas apstrādeLīga Sarkane $PM
Mācīsimies apstrādāt ādu un pagatavot no tās kādu latvisku, mīļu, un noderīgu priekšmetu.

Aušana stellēsAija Kusiņš, Kaira Liepiņa $PM
Mācīsimies uzmest un ienītīt stelles. Tad audīsim!

RotkalšanaAleksandrs Pāriņš, Miķelis Auģis $PM
Veidosim latviskas rotas lietojot vairākas technikas. Aicināti iesācēji, kā arī tie ar pieredzi kalšanā.

VitrāžaIlze Sērmoliņa, Harijs Zikmanis $PM
Veidosim latviskas rotas lietojot vairākas technikas. Aicināti iesācēji, kā arī tie ar pieredzi kalšanā.

Starpievirzes

Dzīves stāsti KatskiļosMaija Hinkle
Mācīsisimies intervēt, ierakstīt audiolentās mūsu pašu un nometnes dalībnieku dzīvesstāstus. Mēs turpināsim veidot grāmatu par Katskiļu 3x3 cilvēkiem, un gaidam gan intervētājus, gan stāstītājus. Lūdzu ņemiet līdz magnetafonus!

KoklēšanaAndrejs Jansons
Lūdzu ņemt līdz kokles!

Referātu cikls
Katru dienu jauns lektors, interesantas uzrunas!

Spēles
Novuss, šachs, zolīte, un...

Pēcpusdienas ievirzes

Vidzemes senvēstureGuntis Zemītis
Latviešu tautas pirmsākumi—Gaujas zemgaļi un latgaļi Vidzemē. Senlatviešu kultūra Vidzemē no 1.—13.gs.—pilskalni, ezerpilis, kapulauki, rotas, apģērbs. Jaunākais Vidzemes archailoģijā.

Reliģijamāc. Ilze Kuplēna Ewart, māc. Laris Saliņš
Ja ir teikts: „Meklējiet mieru ar visiem un svētumu, bez kuŗa neviens Kungu neredzēs” (V. Ebr. 12:14), kā lai tieku pie miera, un kā pie svētuma?

KokgriešanaJānis Krūmiņš $PM
Gatavosim senlatviešu priekšmetus. Dedzīgākie strādnieki varēs izlemt gatavot kokli.

Latviešu jostas un prievītesAnda Spalviņa $PM
Mācīsimies aust jostas, prievītes, celaines un pīt pinumus.

RotkalšanaAlfonss Medins, Daumants Tomsons $PM
Veidosim latviskas rotas lietojot vairākas technikas. Aicināti iesācēji, kā arī tie ar pieredzi kalšanā.

KokgriešanaJānis Krūmiņš $PM
Gatavosim senlatviešu priekšmetus. Dedzīgākie strādnieki varēs izlemt gatavot kokli.

VitrāžaIlze Sērmoliņa, Harijs Zikmanis $PM
Veidosim latviskas rotas lietojot vairākas technikas. Aicināti iesācēji, kā arī tie ar pieredzi kalšanā.

Bērnu programmas

Mazlācīši (zem 3 g.v.)
Variet sarunāt aukli bērniem zem 3 g.v. pa ieviržu laiku. US$20 dienā/US$120 nedēļā. Bērnu aukles jāsarunā pie vadības pirms nometnes sākuma. Par auklēšanu jāiemaksā US$50.

Stariņi (3—8 g.v.)
Zīmēšana, rotaļas, dziedāšana, pasakas, pastaigas un citas nodarbības.

½x½ (9—15 g.v.) $PM
Organizēta piedalīšanās 3x3 nodarbībās, sporta spēlēs, un citās piemērotās nodarbībās.

Ar 14 g. dalībnieki drīkst izvēlēties piedalīties ievirzē ar ievirzes vadītāja piekrišanu.

Ar 16 g. jaunieši drīkst piedalties visās ievirzēs.

$PM—Dažās ievirzēs var būt piemaksa par nodarbību materiāliem.

Un...

Austrumu piekrastes daiļamatnieku izstāde un tirdziņš
L. Tomasas izkārtojumā

KorisAndrejs Jansona vadībā
Mēginājumi pirms vakariņām.

Vakara programmas

Maksas

3x3 dalības maksa ir US$110 no personas, bet ne vairāk kā US$250 no kodolģimenes. Bērniem līdz 3 gadiem dalības maksa atlaista. Variet sarunāt aukli bērniem zem 3 gadiem pa ieviržu laiku. US$20 dienā/US$120 nedēļā. Bērnu aukles jāsarunā pie vadības pirms nometnes sākuma. Par auklēšanu jāiemaksā US$50.

Apmešanās uz nedēļu

Ņujorkas ev. lut. draudzes nostādītās teplu maksas Katskiļu 3x3 nometnē:

 • Kopmītnēs—apmērām 15 vienā mītnē: US$15 par gultas vietu
 • Viesu/dārza/ezera mājā
  —2 personas istabā: US$75 par istabu
  —3 personas istabā: US$90 par istabu
 • Atpūtas namā
  —2 personas istabā: US$120 par istabu
 • Telts vieta—US$40
 • Bērniem zem 6 gadiem brīva gultas vieta

Uz 3x3 nometni piesakoties, izpildiet pievienoto anketi un nosūtiet to administrātorei Silvijai Mežgalei, 1533 Chalk Ave, Blue Bell PA 19422, līdz 15.jūlijam, pievienojot US$100 iemaksai. Piesakoties pēc 15.jūlija, nometnes maksa US$135. Pārējās nometnes maksas kārtojamas pie reģistrācijas. Piemaksas par nodarbību materiāliem kārtojamas ar nodarbību vadītāju. Čeki rakstāmi uz „ALA 3x3” vārda.

Naudas ziedojumus 3x3 lūdzam no tiem, kas var to atļauties. Šie ziedojumi veicina plašāku līdzdalību 3x3 un kuplina mūsu programmu, dodot iespēju uzaicināt lektorus no tālākām vietām.

Ceļa norādījumiem un papildus informācijai, apciemojiet Ņujorkas draudzes tīkla lapu http://www.nydraudze.org/.

Vadības loks

Ingrīda Jansone—vadītāja, telefons +1 908 852 0258, e-pasts ibjansons@netscape.net
Laila Medne—programmu vadītāja, e-pasts duli4@earthlink.net
Rasma Plato—ieviržu vadītāja
Uldis Stepe—saimnieks
Silvija Mežgaile, Inese Rācene—administrācija
Miķelis Svilans, Maija Laiviņa—avīze
Austrumu piekrastes daiļamatnieku izstāde un tirdziņš L. Tomasas izkārtojumā
Ilze Buls—galvenā saimniece

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00324