Trīsreiztrīs (3x3)—pa Jāņa Jaunsudrabiņa un Veltas Tomas pēdām

Viesmīlīgā sēļu zeme 2002.gada vasarā, no 14.—21.jūlijam, gaida latviešus no visas pasaules 3x3 nometnē, Neretā, tagadējā Aizkraukles rajonā.

Nereta—Sēlijas zaļais krasts, kur tumšzili padebeši tiekas ar tālo apvārsni. Te vēji pārskrien bērzu birztalas, noglāsta zemo akmens pieri ceļa malā un pazūd baltos lielceļos uz Lietuvas pusi... Zem Neretas zilajām debesīm dzīvo un strādā radoši un darbīgi ļaudis.

Nereta—Aizkraukles rajona pagasts netālu no Lietuvas robežas. Tā platība ir tikai 122,12 km, iedzīvotāju skaits—2162. Neretas sirds—upe Dienvidsuseja, kas vijas cauri pagastam. Jau no tālienes atbraucējus sveicina Neretas luterāņu baznīcas zeltītais gailis un krusts katoļu baznīcas tornī.

Neretas novads lepojas ar saviem cilvēkiem, kuri tālu pasaulē aiznesuši savas dzimtās puses vārdu. Tie ir Jānis Jaunsudrabiņš, Velta Toma, Mikus Skruzītis, Imants Auziņš, Richards Rudaks, Jānis Kubilis, Velta Kaltiņa, Lūcija Ķuzāne, Tālis Zālītis, Gunārs Bajinskis, Jānis Stradiņš, Sigizmunds Timšāns, Jānis Polis un vēl citi.

Nereta—Jāņa Jaunsudrabiņa bērnības un jaunības zeme, kur arī šodien daudzas takas liecina par rakstnieka piederību šim zemes stūrītim. Skolas dārzā smaržo rakstnieka stādītā liepa, parkā aicina I. Kamaras veidotais Ganiņš, Dzirnavu saliņā sagaida I. Rankas akmenī cirstais rakstnieka portrets, ciemos gaida Mūsmājas. Kalnamiķelānos zaļo Jaunsudrabiņa gleznoto ozolu rinda. Makšķerējot Susejā var izjust to dabas un miera burvību, ko juta pats rakstnieks, vadīdams atpūtas mirkļus pie ūdeņiem. Nereta—rakstnieka „Baltās grāmatas” un „Zaļās grāmatas” pasaule, kurā pieminēto neretiešu balsis bieži vien atskan tikai kapos... Ķišku kapsētas taciņa aizved pie rakstnieka un viņa tuvinieku atdusas vietas, kuru sargā mūžzaļās priedes un augstās debesis. Ķesteru kapsētā aizdedzam svecīti un noliekam ziedu dzejnieces Veltas Tomas un etnogrāfa, pētījuma „Sēļi, Kurzemes augšgala senči” autora, Mikus Skruzīša atdusas vietā.

Šodien Neretā ir iesakņojušās šādas kultūras tradīcijas: Jaunsudrabiņa piemiņas vietu sakopšanas talkas augustā, rakstnieka atceres diena pēdējā augusta sestdienā, Neretas teātra izrādes Līgo svētkos, Ziemassvētkos, Jaunsudrabiņa dzimšanas diena, deju grupas „Sēļi”, ansambļa „Klinģerītes”, katoļu baznīcas kora svētku koncerti, Sporta svētki (ģimenēm, iestādēm, visiem interesentiem), konkurss pirmskolas vecuma bērniem „Neretas knīpa un knauķis”, Muzeja dienas Riekstiņos.

3x3 notiks Neretas vidusskolā un kultūras namā. Dzīvošana paredzēta skolā, internātā un privāti pie neretiešiem. Neretas vidusskola ir viena no Sēlijas labiekārtotajām, sakārtotajām skolām ar plašu sporta kompleksu. Skolas direktore ir Laima Grebska. 2000.gadā Neretas vidusskolā veikts Pasaules Bankas siltināšanas projekts, līdz vasarai skola cer saņemt Latvijas valdības un Izglītības un Zinātnes ministrijas investīcijas internāta labiekārtošanai.

Nometnē no Rietumu lektoriem viesosies: ģimeņu seminārā Līga Ruperte un Māra Tupese, Austris Grasis ievirzē „Latviešu valoda”, Uldis Siliņš vadīs teātri bērniem, Dzidra Šteinberga—„Latviskā virtuve”, Valdis Kupris—„Visuālās intervijas”, Tupešu Jānis—„Latviskā dzīves ziņa 21.gadsimta latvietim”. No dažiem lektoriem atbildes vēl gaidam. No Latvijas lektoriem esam uzaicinājuši daudzus sēļus un ar Sēļiju saistītus cilvēkus—Jāni Stradiņu (LZA prezidentu), literāti Lūciju Ķuzāni un zinātnieci Janīnu Kursīti, režisori Intu Ūbeli, vēsturnieku Andri Tomašūnu, rotkaļus Initu un Vitautu Straupes, folkloristi Ilgu Reizneici, Edgaru un Liliju Liporus—koklēšanas un kustību speciālistus (folkloras kopas „Vilki” un „Vilcenes” dalībniekus), folkloras deju meistaru Gunāru Strodu, Inesi Krūmiņu un Jāni Ati Krūmiņu (tekstiliju un koka rotaļlietu speciālistus, arī kopas „Vilki” un „Vilcenes” dalībniekus), filozofu Edvīnu Vilku un pavārmeistaru Mārtiņu Rītiņu.

3x3 nometnes tēmu izvēlējāmies „Sēlija”. Sākoties 3.Atmodai, Kultūras Fonda valdes priekšsēdētāja Ramona Umblija, attīstot Daugavas programmu, ietilpināja tajā arī Sēlijas projektu. Par Sēlijas projektu toreiz ieinteresējās Viesītes sēlis—akadēmiķis Jānis Stradiņš. Vairāk nekā 7 gadu laikā Sēlijas ideja uzplauka kā košs un kupls ozols. Ieskaņa nometnei bija 2001.gada oktobra 2.Sēlijas kongress, kad Nereta, Ilūkste, Viesīte, Aknīste, Eglaine runāja un domāja tikai par Sēliju un par sēļiem—pagātni, tagadni un nākotni.

Neretiešī, sēlieši ir pagodināti par 3x3 padomes doto iespēju rīkot nometni Jaunsudrabiņa dzimtenē un no visas sirds grib parādīt, ka Sēlija ir silta un skaista pasaule, Sēlija silti un skaisti ļaudis, un daudz vietvārdu, kas sākas ar burtu „s”... Sēlijas baltie lielceļi jūs gaida!

Inese Bērziņa, nometnes vadītāja
Kalna iela 5, Mazsalaca, LV-4215, Valmieras rajons
e-pasts mvskola@valmiera.lanet.lv
Tel +371 42 51270 Mob +371 9 269 671

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00298