Nākamvasar—visi uz Skrundu!

Tā ir neliela un pati jaunākā Latvijas pilsēta, kas atrodas Kuldīgas rajonā. Piecus kilometrus no tās centra atrodas jauka, lielos kokos ieskauta vieta—Skrundas arodvidusskola, kas arī kļuvusi par 3x3 nometnes mājvietu no 30.jūnija līdz 7.jūlijam.

Nometnes tēma būs—ar sauli karavīra zobenā. Jo šī ir vieta, kas cieši saistās ar Oskara Kalpaka vārdu, šī ir vieta, kur, Latvijai kļūstot neatkarīgai, vēl bija palikusi Krievijas armija, vieta, kas izskanēja aiz Latvijas robežām ar Skrundas radiolokatora uzspridzināšanu. Šī ir vieta, kur vietējie cenšas atjaunot izpostītos laukus un stāda kokus.

Gatavojoties nometnei, esam raduši sirsnīgu vietējo atsaucību—arī paši skrundinieki vēlas, lai pie viņiem atbrauc latvieši no malu malām, lai redz, kas te vērtīgs, lai var apgūt vietējo folkloras mantojumu. Un tas Kuldīgas pusē ir bagātīgs—bez Skrundas, Laidu, Rudbāržu folkloristiem nometnes dalībniekiem būs iespējams kopā darboties arī ar slavenajām Suitu sievām.

Nometnē būs gan tradicionālās ievirzes—ģimeņu seminārs, reliģija un ētika, latviskā virtuve, keramika, floristika, teātris, latviskie danči, aušana ar un bez stellēm, koka darbi, ādas apstrāde, rotu kalšana, bet arī cepuru pīšana no doņiem, dabas taku iepazīšana un novada muižu un piļu apmeklējumi utt.

Protams, būs ekskursija, būs koku stādīšana, būs dažādas izstādes, interesantas vakara programmas un pēc tām—jestra nīkšana ar dziedāšanu un dančiem.

Nometnes mājvietā ir ļoti labi sadzīves apstākļi—istabiņās varēs dzīvot pa diviem, trim, četriem—kā katrs savā vēstulē būs norādījis. Ja vēlēsies, varēs dzīvot arī pie vietējiem. Netālu tek Venta, kur karstā laikā, kāds parast mēdz būt jūlija sākumā, varēs atveldzēties, skolai ir arī pirts, kas visu laiku darbosies. Tāpat uz vietas būs sava kafejnīca, medicīnas punkts. Skolai ir lieliska sporta zāle, kur notiek Latvijas mēroga sporta nometnes. Skolas direktore Rūta Ēķe, gaidot nākamo vasaru un darbus plānojot, saka: „Darīsim visu, lai no Skrundas ciemiņi aizbrauktu ar vislabākajām atmiņām!”

To ceram arī mēs—nometnes vadītāji—Daiga un Aldis Bitenieki. Mēs dzīvojam Kuldīgā. Daiga ir Kuldīgas rajona laikraksta Kurzemnieks galvenā redaktore, Aldis—būvfirmas BKD būvinženieris. Mums ir trīs meitas. Laurai ir 15 gadu, viņa mācās 9.klasē un papildus apgūst angļu valodu, Monta mācās 6.klasē un sporta skolā trenējas vieglatlētikā, bet mazā māsa Anete iet 1.klasītē un dejo tautas dejas. Visi kopā esam bijuši vairākās 3x3 nometnēs Latvijā, jo Daiga ir tajās strādājusi, izdodot nometnes avīzes. Mēs visi pieci ļoti ceram, ka gaidāmā nometne būs ne tikai iespēja satikt un sadraudzēties ar ļoti daudziem jaukiem cilvēkiem, bet arī apliecinājums tam, ka mēs—visa ģimene—spējam ko dot šīs Latvijas tik svarīgās lieta—ģimeniskuma nostiprināšanas labā. Uz tikšanos nākamvasar!

Gaidām arī jūsu idejas, jautājumus, kādi varbūt radušies, izlasot šo rakstu.

Rakstiet Daigai un Aldim Bitiniekiem, Pļavas ielā 5-23, Kuldīgā, LV-3300, Latvijā.

Varat rakstīt arī elektroniski: daiga@kuldiga.parks.lv

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00297