Trīsreiztrīs (3x3)—stārķu, kastaņu un darbīgu cilvēku pilsētā—Staicelē

Staicele—pilsēta Ziemeļvidzemē, kas atrodas Latvijas piektās lielākās upes, Salacas, krastā, tikai 30 km no jūras. Pilsēta, kas lepojas ar sakoptu vidi, aktīviem, sportu mīlošiem cilvēkiem, kas ik vasaru aicina uz kultūras notikumiem, kuri vieno daudzos staiceliešus un viesus. Pilsētas ģērboni rotā stārķis, kas nešaubīgi arī šai nometnei rosināja domāt, ka galvenā tēma—ģimene—ģimenes pavards ir un būs svarīgākais un vienojošais, kas rosinās domas par patiesām vērtībām kopā esot.

Šī vieta sevi raksturo kā darbīgu un uzņēmīgu cilvēku dzīves vieta, kurā patīkami atgriezties bijušajiem staiceliešiem. Nometnes mājvieta būs Staiceles pamatskola, kura 2004.gadā svinēs 100.jubileju, kultūras nams, bērnu dārzs, lieliskā brīvdabas estrāde. Sporta draugiem laukumi futbolam, minigolfa spēlei, tenisam un citiem sportiem.

Prieks, ka nometnes programma varēs būt plaša un daudzpusīga. Katru dienu nometnes dalībnieki varēs izvēlēties sev piemērotāko un interesantāko praktisko vai teorētisko ievirzi, kuru kopskaitā būs vairāk kā 30, gan pieaugušajiem gan bērniem. Ieviržu darbā iesaistīsies Latvijā pazīstami kultūras cilvēki, kuri Staiceli sauc par savu dzimto pilsētu. Mēs turpināsim iepriekšējā nometnē aizsākto kora dziedāšanu, kuru Staicelē vadīs Jānis Zirnis.

Nometne nav iedomājama bez ģimeņu semināra—Līgas Rupertes un Māras Tupeses pieredze Staiceles novada cilvēkiem un pārējiem nometnes dalībniekiem sniegs jaunas atklāsmes. Austris Grasis nodarbosies ar folkloru, politikā ielūkoties palīdzēs Jānis Peniķis, Lauma Vlasova un PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, latvisko virtuvi vadīs Dzidra Šteinberga, teātra mākslā savu pieredzi apsolījis Uldis Siliņš, keramikā—Gundega Peniķe, bet par mūzikas pasauli aicināta stāstīt Rasma Lielmane. Nometniekiem labi zināmi ieviržu vadītāji kā Jānis un Laila Kirmuškas ir mākslinieki, kuri vadīs leļļu un jauniešu teātri, dejas—Gunārs Strods, zīda apgleznošanu—Aina Strode. Inese Krūmiņa nodarbosies ar senajām tekstīlijām, Jānis Krūmiņš ar kokgriešanu, būs arī rotkalšana un vēl daudz kas cits. Garīgi bagātināties varēs aplūkojot izstādes, novadnieku tikšanos, koncertus.

Tātad no 2004. gada 18.—25. jūlijam ikvienu latvieti, lai arī kur viņš dzīvotu, Staicele aicina būt kopā un augt latviskumā, dalīties dzīves pieredzē un garīgi stiprināt vienam otru. Tā būs atkal jauna iepazīšanās, bet dažam—atkalredzēšanās. Aicinu ikvienu piedzīvot brīdi, ko gribēsies piedzīvot atkal un atkal.

Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 2004.gada 1.maijam, rakstot vai zvanot Arnoldam Rupertam, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA; tel. +1 (616) 456 8023, fakss +1 (616) 456 5963; e-pasts liga3x3@iserv.net. Austrālijā pieteikumus pieņem Arnis Siksna, 4 Marmindie St., Chapel Hill, Q 4069, Australia; tel. +61 (7) 3378 0319, e-pasts a.siksna@mailbox.uq.edu.au. Dalības maksa US $185.- par personu, bet ne vairāk kā $470.- par kodolģimeni (divas paaudzes).

Dace Jurka, e-pasts dacejurka@inbox.lv
3x3 2004 Staicelē vadītāja

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00320