3x3 saiets Zaļeniekos

 

 

Sirsnībā gaidām latviešus no Latvijas un no visas pasaules, lai kopā izdzīvotu latvisku, darbīgu, gudru un spridzīgu nedēļu no 22. līdz 29. jūlijam 3x3 saietā Zaļeniekos. Lai ar savu klātbūtni veidotu saietu un vairotu, saglabātu latviskumu savā mājvietā. Mājvietā arī plašākā nozīmē - dzimtā, pilsētā, valstī.

 

 ZEMGALE – ZAĻENIEKI

Saiets notiks vienā no Zemgales līdzenumu senākajām vietām - Zaļeniekos, Jelgavas novadā.

Zemgale ir bijusi mājvieta diviem Latvijas tagadnei tik nozīmīgiem cilvēkiem - Jānim Čakstem un Kārlim Ulmanim. Savā ziņā arī zemgalietis - hercogs Jēkabs - aiznesa Latvijas vārdu pasaulē, gan attīstot manufaktūras, kurās ražoja stiklu, šaujampulveri, ozolkoka mucas, dzelzi, gan būvējot kuģus un dodoties koloniju iekarojumos līdz pat Dienvidamerikai.

Lauki-1024x765


Pašķirot vēstures lappusi vēl mazliet atpakaļ, nokļūstam tepat netālajā Tērvetē. Tērvetes pilskalna zemgaļi ir iegājuši Latvijas vēsturē ar to, ka visilgāk un vissīkstāk turējās pretī krustnešiem, kļūstot par simbolu latviešu tautas lepnumam, gribasspēkam un stingrajam raksturam.

Arī Zaļeniekos ir ar ko lepoties. Gan rosīgi un patriotiski sabiedriskās pārvaldes cilvēki, gan arī daudz strādīgu un stipru  zemes kopēju - “Mežacīruļu” saimnieki Vija un Juris Cīruļi, gan ekoloģiskā dzīvesveida piekritēju “Lieldimzēnu” saimnieki Svētiņu ģimene, gan skaisto pils sapņu sapņotāji “Abgunstes” muižas saimnieki Avotnieku ģimene, gan puķu mākslinieku “Lauru” saimnieki Cirīšu ģimene, gan Zaļenieku kokaudzētavas “Aptiekas” īpašnieks Imants Parfenovičs utt.

Zaļenieku saieta  tēma tiek balstīta uz Annas Brigaderes veidotās triloģijas tēmas, latvieša svētās trīsvienības – Dievs. Daba. Darbs. Caur šo sajūtu un noskaņu arī mēs, saieta radošā grupa, vēlamies vienu nedēļu ļaut paraudzīties uz latviskām un vispārcilvēciskām vērtībām, uz Zaļeniekiem, Zemgali vai vēl plašāk ņemot – uz Latviju.

 

 

DIEVS

Dievišķais mūsos izpaužas, kad meklējam saskaņu paši ar sevi, ar pasaules augstāko saprātu, kad cenšamies rast atbildes uz dzīves lielajiem jautājumiem. Saietā būs iespēja apmeklēt Sanda Ratnieka vadīto ievirzi “Pāru attiecību psiholoģija”, 3x3 mammas Līgas Rupertes un Māras Tupeses vadīto “Ģimeņu semināru”, Līgas Mellupas vadīto “Pasaku terapiju” un vēl citas prāta izkopšanas ievirzes un sevis  pilnveidošanas un apzināšanās prakses. Jaunieši izzinās sevi Ievas Krūmiņas un Eduarda Krūmiņa vadītajā ievirzē “Jauniešu pārrunas”.

b5027edb-03ad-4ac3-8d7c-d04ac69aad88


Šai sadaļai piederas arī savu sakņu pētīšana un novērtēšana, ne tikai savas dzimtas, bet arī tautas. Ekskursiju maršrutos ciemosimies Jāņa Čakstes un Kārļa Ulmaņa mājās. Par hercoga Bīrona laika mantojumu Latvijā mums pastāstīt apņēmies Rundāles pils direktors Imants Lancmanis. Stāstījumu papildinās Zaļās pilsmuižas atmošanās vakars ar baroka un renesanses laika deju grupas “Senvedere” priekšnesumu. Senajā 13. gs. ievedīs Normunda Jeruma stāstījums ar bruņu un latvju zobenu iemirdzēšanos lāpu gaismā pils pagalmā. Piedzīvosim īpašu daudzinājuma rituālu senā Tērvetes pilskalna pakājē ar Zemgales pļavās lasītiem ziediem un pašu pītiem vainagiem galvās.

 

 

DABA

Akcentēsim latvieša gēnos ielikto tieksmi uz dabisku dzīvošanu. Mazie bērni dosies dabā, lai pētītu un vērotu putnus, puķes un zālītes “Sprīdīšu takas” un “Sprīdīšu skolas” ievirzēs. Mazlietiņ lielākie dabas bagātību pielietojumu - loku izgatavošanu, ugunskura iekuršanu - mācīsies Jāņa Ata Krūmiņa un Mārtiņa Liepas vadītajā “Vilku mācībā”.  Zivju pasauli un varbūt savu pirmo noķerto zivi kopā ar Raivi Apsīti bērni iepazīs “Makšķerēšanas ievirzē”.

300720163927


Arī pieaugušie varēs ieraudzīt un apgūt gudrās dabas veltes – krāsot dzijas ar augu krāsvielām Dainas Ieviņas vadītajā ievirzē, darināt šamaņu bungas kopā ar Bišu Andri, gatavot puzurus ar Ausmu Spalviņu, pīt grozus ar Juri Milču, tāšu cibiņas kopā ar vienīgās tāsiķu dinastijas pārstāvi Latvijā Kasparu Zvirbuli. Neatkārtojamo Zemgales ainavu ielikt gleznojumā mācīsimies kopā ar Gati Cīruli. Vakaros vērsimies ugunskura liesmās un dančus dejosim zem simtgadīgiem kokiem pilsmuižas parkā.

 

 

DARBS

Attieksmē pret darbu izpaužas latvieša būtība. Arī tautasdziesmās visslavētākais tikums ir čaklums, darbīgums, izjusta cieņa un mīlestība pret darbu.  3x3 saietā darba tēma vīsies cauri visam un būs ievērojama saieta sastāvdaļa – pastalu darināšana ar Agritu un Māru Krieviņām, tautisko un arheoloģisko kreklu šūšana ar Aiju Mālkalnu un Viju Liepu un vēl daudz citas ievirzes, kur darboties  ar savām rokām, redzēt iznākumu un sajust gandarījumu. Savam bērnam mīļmantiņu ar īpašo mammas siltumu adīsim pie Ievas Hofmanes.

vija-zurnaalaa-683x1024.jpe

Darbs būs arī sava ķermeņa kustināšana – joga ar kokli Sanitas Siliņas un Māras Brantes vadībā, biodeja kopā ar Gundegu Puidzi, balsta un kustības aparātu atveseļosim kopā ar Anitu Elksni, Zane Grava mūs ievadīs savādajā, bet ļoti veselīgajā nūjošanas procesā. Bērni mācīsies strādāt ar mālu  Dainas Peteres vadībā, bet ar koka apstrādes noslēpumiem dalīsies Vilnis Kazāks un visas piecas maņas reālās lietās pārvērtīsies Lauras Hofmanes ievirzē.

Jauniešiem ķermeņa gudrības mācīs Oskars Karls, bet augstākās un zemākās virvju trasēs balansēt varēs kopā ar Normundu Hofmani. Pirmās iemaņas ēst gatavošanā jaunieši apgūs ievirzē “Cepiens” pie Ako Kārļa Cekula.

 

SADZĪVE

Saieta rīta un pēcpusdienas nodarbības un aktivitātes notiks mūsdienīgajās, jaunuzceltajās Zaļenieku pamatskolas, komerciālās un amatniecības vidusskolas, bērnudārza, pagasta pārvaldes un kultūras nama telpās. Pievakares, vakara un nakts pasākumos iedzīvināsim Zaļo muižu un seno parku. Latvju dančus leksim un koncertus klausīsimies pie pils, elpojot vasaras vakaru spirdzinošo gaisu. Senajā pils zālē klausīsimies vakara viesa stāstījumos. “Nīcēju” sadziedāšanās vieta un kafejnīca būs izvietota velvētajā pils pirmajā stāvā. Tur noteikti, skanēs labi! Pēc mierīgāka vakara alkstošajiem saieta dalībniekiem katru vakaru degs ugunskurs ar iespēju baudīt un piedalīties pieklusinātākā kopdziedāšanā.


Ēdīsim divās lielās teltīs pie jaunās skolas ēkas. Tiks klāts galds arī veģetāriešiem. Gulēsim gan kopmītnes ēkā, gan citās Zaļenieku amatniecības vidusskolas telpās. Lielākajai daļai saieta dalībnieku varēsim piedāvāt jau saietos ierasto spartisko gulēšanu uz matracīšiem. Lūgsim dalībniekiem no Latvijas pēc iespējas ņemt savu gultasveļu un dvieļus. Kopējas dušas būs pieejamas visās nakšņošanas vietās.

11841_s3_740x555_zalenieku_pamatskola


 

MĒS

Mums, Zaļenieku saieta radošajai darba grupai - Barkānu ģimenei, Hofmaņu ģimenei, Margaritai Lāžei un Arīnai valbakai - tā ir vienreizēja iespēja un reizē izaicinājums veidot atmiņā paliekošu nedēļu vairāk nekā 400 cilvēkiem.
  Par 3x3 saietu vislielāko vērtību esam atzinuši ģimeņu kopā būšanu latviskā, vērtīgā, izzinošā un draudzīgā nedēļā. Tādu no sirds vēlamies radīt arī jums. Esam jelgavnieki un jau iepazinuši daļu no Zaļenieku sparīgākajiem ļaudīm un vērtīgākajām vietām.

MES_3x3_kanclers_eliza_barkane


Priecājamies par pleca sajūtu, ko mums jau tagad sniedz vietējie Zaļenieku cilvēki - Aivars Brikmanis, Lilita Leoho, Ojārs Briedis, Valija Barkovska, Gunita Kulmane, Edgars Svētiņš. Daudzi no viņiem ar prieku atceras iepriekšējo 3x3 saietu Zaļeniekos 2008. gadā.

Topošā saieta norisēs gan ar padomu, gan reālu palīdzību iesaistījušies daudzi jelgavnieki – Dace Kaņepone, Tabita Šķerberga, Andris Tomašūns, Ausma Spalviņa, Ieva Hofmane ar ģimeni un, protams, arī daudzie ieviržu vadītāji jelgavnieki.

 

 

PIETEIKŠANĀS – noslēgusies šī gada 1. maijā. Vietējie iedzīvotāji, kuri neguļ un neēd saietā, vēl var pievienoties saieta programmai par samaksu 20 EUR, bērni līdz 7 gadiem par 10 EUR no cilvēka par visu nedēļu. Pieteikuma vēstules lūdzu sūtīt 

e-pastā: 3x3zaleniekos@gmail.com, pastāstot par savu motivāciju doties uz 3×3 Zaļeniekos, par ģimenes locekļiem un to vecumu, kā arī vai un kurās nometnēs esat piedalījušies iepriekš. Pilnu informāciju par saietā piedāvāto programmu aicinām skatīties www.3x3.lv un sekojot: Facebook lapai.

 

Dalības maksa vienam cilvēkam ir 130 eiro. Bērniem līdz 7 gadu vecumam puse – 65 eiro. Par bērniem līdz 2 gadiem nav jāmaksā. Maksa kodolģimenei (2 vecāki ar vismaz 2 nepilngadīgiem bērniem vai 1 vecāks ar vismaz 3 nepilngadīgiem bērniem) nepārsniedz 450 eiro.

 

Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 1. maijam pieLīgas Rupertes, e-pasts: liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA,tel. (616)456-8023.

Dalības maksa ir 350 ASV dolāri personai (bērniem līdz 7 gadiem puscena), bet nepārsniedzot 800 dolārus kodolģimenei (eiro attiecīgi pēc kursa).

 

 

 Gaidām jūs Zaļeniekos no 22. līdz 29. jūlijam 2018. gada vasarā!

 

 

 

Ilva Mieze un Edmunds Barkāns, saieta vadītāji

© Gundars Kalniņš 2018